Procházka: Další EU směrnice, další euronesmysl

Procházka: Další EU směrnice, další euronesmysl

Ale od začátku. ČR je povinna do svého právního řádu implementovat směrnici EU č. 2015/720, která má za cíl snížit spotřebu plastových nákupních tašek. K dosažení těchto cílů ukládá směrnice obchodníkům povinnost prodávat od 1. 1. 2018 plastové odnosné tašky minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení, kromě velmi lehkých plastových odnosných tašek (mikrosáčků) s tloušťkou stěny do 15 mikrometrů. Jediný český europoslanec Petr Mach (Svobodní) hlasoval proti. A ČR to skutečně do svého právního řádu zavedla novelou zákona o obalech  č. 149/2017.

Jaká byla dosud praxe v ČR? Většina retailových obchodníků (obchodní řetězce,  prodejci průmyslového zboží atd.) již minimálně pět let tyto tašky u pokladen nerozdávají zdarma, ale prodávají v ceně od 2,- Kč výše. Takže u tašek nad 15 mikrometrů  tloušťky je tato ekologická směrnice zbytečná,  tzv. se vlamuje do otevřených dveří.

Vyloženým nesmyslem se ale stává, když si uvědomíme, že tak jak dosud, jsou tašky (mikrosáčky) do 15 mikrometrů nezpoplatněny, tedy, že jsou volně přístupné a zdarma, plní-li hygienický účel. Tím se rozumí vložení pečiva, ovoce a zeleniny, uzenin apod. Díky agitce MŽP ČR víme, že na jednoho Čecha připadne spotřeba 300 plastových tašek a že je před nimi třeba přírodu a moře zachránit.

Pojďme počítat. Mám čtyřčlennou rodinu, ale děti jsou malé, násobme to proto jen třemi. 3×300 je 900 tašek za rok. Chodím pro celou rodinu nakupovat a týdně koupím u pokladny max 3 plastové tašky. To je za rok 150 tašek. I to je dost a proto s sebou nosím již opravdu tašku plátěnou. Ale počítejme dál, zbývá 750 tašek (900 mínus koupených 150). Co je to za tašky? Ano, máte pravdu, jsou to právě ty velmi lehké, o síle stěny do 15 mikrometrů, které jsou před směrnicí i po ní poskytovány zdarma. Ano, to jsou ty tašky, které poletují přírodou, visí na stromech a doplavou až do moře. A bude tak tomu i po 1.1. 2018. Řešení made by EU.

Svobodní jsou toho názoru, opakovaně, že žádné restrikce, omezování  svobody rozhodnutí a sankce nepřinesou kýžený výsledek. Ten přinese jen poctivá osvěta a výchova k zodpovědnosti k sobě a svému okolí. Bohužel EU si to nemyslí, a proto je na  světě další regulace, hrozba sankce pro podnikatele a v konečném důsledku další nefungující euronesmysl.

Jiří Procházka,
předseda Svobodných ve Zlínském kraji

P.S. Pokuta za darovanou tašku je stanovena do výše 500.000 Kč. Velká většina velmi lehkých tašek, které se nadále rozdávají zdarma je vyrobena ve východní Asii.

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31