POLANECKÝ: Omezení pracovní doby obchodů: dirigismus a drzost politiků

POLANECKÝ: Omezení pracovní doby obchodů: dirigismus a drzost politiků

Nemůžu uvěřit, že se v současné době opět začínají diskutovat návrhy na omezení pracovní doby některých obchodů. Tento fakt je sám o sobě dosti absurdní a zarážející, navíc je předkládán k diskusi uvnitř vládní koalice její „nejpravicovější“ stranou, tedy TOP 09. Celý tento návrh je praktickou ukázkou čirého populismu politiků levicového střihu, státního dirigismu, potírání svobodné volby a ekonomické diskriminace garantované státem.

Nevidím jediný důvod, proč by se stát měl vměšovat do svobodné volby obchodníků mít / nemít otevřeno v jakýkoliv den a jakoukoliv hodinu roku. Jediným regulátorem by totiž měla být přirozená efektivita jejich provozu. Pokud se obchodníkovi v danou dobu nevyplácí mít otevřeno (neexistuje poptávka po takové službě), dříve či později takový provoz omezí či uzavře. Pokud je však přítomno převažující chování zákazníků, poptávající takové služby, stát nemá absolutně právo vměšovat se do jejich (většinové) volby a regulovat „neuvědomělé“ chování obchodníků a jejich zákazníků.

Nevidím rovněž jediný důvod, proč by stát měl zaměstnancům dotčených obchodů zabraňovat ve výdělku a proč by tím de-facto měl zvyšovat nezaměstnanost. Zaměstnance nikdo nenutí pracovat o svátcích či v noci, je to pouze jejich svobodná vůle, tedy svobodná volba jejich zaměstnání. Pokud je taková práce zaměstnavatelem vyžadována, zaměstnanec může ze zaměstnání odejít. Lépe řečeno do takového pracovního vztahu vůbec nevstupovat. Pokud by rasantně ubylo zaměstnanců, ochotných vykonávat práci v noci či o svátcích, zaměstnavatelé by byli nuceni tuto oběť nadstandardně kompenzovat. Přirozeně, efektivně a především bez státní regulace.

Konečně nevidím ani důvod, proč by takový absurdní zákaz měl být diskriminačně použit na obchody s plochou nad 200 m2. Buď všichni (rozhodně ne) nebo nikdo… Směřuje zde snad stát k výchově neuvědomělých spoluobčanů, kteří místo svátečního rozjímání tráví svůj čas konzumenstvím uvnitř nákupních center či hypermarketů? Osobně mám celkem značný odpor k trávení svého volného času v nákupních centrech, je to však jen můj názor a moje volba. Někdo jiný může mít názor či zálibu zcela opačnou a má na ni plné právo. Státu do toho opět zhola nic není a jeho ambice vychovávat své „hloupé a nesvéprávné“ občany je falešná a nepatřičná.  

Už mám opravdu dost všech pseudoreformních, pseudopravicových a nic neřešících opatření, které tato vláda produkuje jako na běžícím pásu. Uvedený návrh se v mém pohledu jednoznačně vymyká  zdravému rozumu. A je úplně irelevantní, že jeho podporovatelé argumentují tradičním klišé o podobném opatření, které se “osvědčilo a dlouhodobě funguje všude v civilizované Evropě“. Evropa totiž svou „efektivitu“ ukazuje stále intenzivněji, že… Je to prostě do nebe volající hloupost a snaha o drzou regulaci, pouze další prvek zhoubného sociálního inženýrství. Nic víc.

Jan Polanecký je členem Svobodných

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31