Petr Mach: Projev k otevření ustavujícího sněmu

Petr Mach: Projev k otevření ustavujícího sněmu

Dámy a pánové, vážení přátelé.

Dovolte, abych jménem Přípravného výboru otevřel Ustavující sněm Strany svobodných občanů. Vzhledem k dnešnímu datu můžeme sněmu říkat „Valentinský sněm“, abych citoval nápad pana Walletzkého, našeho člena z Brna.

Na dnešním sněmu ukončí svoji existenci Přípravný výbor, jehož členům bych tímto chtěl poděkovat za intenzivní a plodnou práci. Děkuji panu Jaroslavu Bachorovi, se kterým spolupracuji léta a s nímž jsme vedli úvahy o založení nové strany v uplynulých letech. Pan Bachora se též ujal role manažera strany a bezplatně dosud zařizuje vše potřebné. Děkuji panu Benjaminu Kurasovi, Miloslavu Bednářovi, Jiřímu Payneovi a Davidovi Hanákovi, kteří se záhy přidali a se kterými jsme zasedali v posledních dnech mnohdy do noci a připravovali stanovy, jednací řády a základní ideové dokumenty.

Děkuji též našim morálním podporovatelům, kteří svým jménem zaštítili vznik Svobodných. Děkuji tedy panu Adolfu Bornovi, profesoru Pavlu Dunglovi, dr. Dagmar Honsové, houslistovi Václavu Hudečkovi, panu Václavu Klausovi mladšímu, paní poslankyni Aleně Páralové, panu poslanci Juraji Ranincovi a panu Alexnadrovi Tomskému. Někteří z nich jsou zde i osobně jako čestní hosté našeho ustavujícího sněmu. za podporu děkuji i panu Janu Klausovi, panu starostovi Vladislavu Nechvátalovi a paní senátorce Lianě Janáčkové, kteří využili naší nabídky a jsou zde mezi námi jako členové.

Mé hlavní poděkování ale patří Vám, kteří jste se aktivně zapojili do shromažďování podpisů pod petici za vznik strany a tak či onak pomohli. Někdo kreslil logo, někdo pomohl s webem, někdo daroval reklamní panel, někdo nabídl bezplatný nájem, někdo se ujal vedení účetnictví. Společně jsme začali tuto stranu budovat, aniž bychom se vzájemně znali.

Naše strana tak vznikla spontánně odspoda, nikdo z nás nezná většinu ostatních z nás. Spojuje nás ale společná myšlenka. Hájíme svobodu proti jejímu omezování a suverenitu státu proti diktátu zvenčí. Dnes jsme přijeli ze všech koutů České republiky odhodláni vybudovat něco nového, přispět k tomu, aby se nám v naší zemi žilo lépe.

Čeká nás důležitý – a zároveň nevšední – úkol: ustavení Strany svobodných občanů.

Vítejte na Ustavujícím sněmu!

 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31