Petr Mach: Kandidátský projev na předsedu

Petr Mach: Kandidátský projev na předsedu

Dámy a pánové, vážení přátelé,

Děkuji Přípravnému výboru za nominaci na předsedu Strany svobodných občanů, kterou tímto přijímám a chci se ucházet o Vaši přízeň a stát se prvním předsedou naší strany. Děkuji Vám, kteří jste mému odhodlání založit novou politickou stranu vyjádřili podporu – děkuji tedy Vám, kteří jste přítomní zde v sále, i tisícům dalších lidí, kteří vyjádřili podporu vzniku Svobodných, a kteří se, věřím, stanou našimi členy či příznivci v blízké době.

Mým cílem je vybudovat stranu, která bude jiná než strany, které jsme dosud měli možnost volit. Čeká nás spousta práce.

Krajská struktura

Na nově zvoleném předsednictvu bude ležet i těžký úkol přijímání členů. Aby nebylo Republikové předsednictvo zavaleno přihláškami, které nebude sto posoudit, nebo nebude schopno se v případě nejasností s uchazečem osobně sejít, bude třeba co nejdříve ustavit krajská předsednictva, aby ona převzala odpovědnost za přijímání členů v jednotlivých krajích.

Čeká nás tedy budování krajských sdružení strany. Základem těchto krajských sdružení jste vy, kteří jste přijeli z jednotlivých krajů České republiky. Mám v úmyslu zorganizovat v nejbližších měsících krajské ustavující sněmy, spojené vždy ten den i s besedou s občany. K tomu budu potřebovat vaši spolupráci. Krajské sněmy si zvolí svá krajská předsednictva, která budou zodpovědná za přijímání členů z jednotlivých krajů. Pak postupně budou zřizovat i místní pobočky.

Stojíme o nové členy a doporučuji přijmout každého, kdo splní podmínky členství. Buďme ale obezřetní. Musíme mít jistotu, že uchazeč hovoří pravdu a skutečně s principy uvedenými ve stanovách souhlasí. Odkazuji se opět na článek 2 Stanov, který vymezuje naše ideové zakotvení.

Primárky a volby

Vznikáme v době, kdy první volby, které nás čekají, budou volby do Evropského parlamentu na začátku června tohoto roku. Chceme uspět, tedy získat mandát alespoň jednoho poslance Evropského parlamentu. Bude to těžký úkol a nevíme, jestli se nám to podaří.

Máme několik důvodů pro to kandidovat již v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu – jednak chceme přispět rozumným hlasem do sboru více než sedmi set osob – a vždy, když bude příležitost naším hlasem zabránit škodlivému návrhu, tak učinit. Chceme dát také lidem možnost vyjádřit se nepřímo k Lisabonské smlouvě. Je to sice smlouva mezi 27 členskými státy, kterou může ratifikovat nebo odmítnout členský stát, nikoliv Evropský parlament. Volby do Evropského parlamentu jsou ale příležitostí jak umožnit lidem nepřímo svůj názor na Lisabonskou smlouvu vyjádřit. Chceme uspět ve volbách do Evropského parlamentu i proto, že to je první příležitost jak se etablovat na české politické scéně a připravit se na úspěch ve volbách do českého parlamentu a českých zastupitelstev.

Úkolem zvoleného republikového předsednictva a výboru bude v souladu se stanovami uspořádat primární volby. Nově zvolené předsednictvo z řad vážných zájemců vybere soubor zájemců-kandidátů pro volby do Evropského parlamentu a všichni naši členové a zaregistrovaní příznivci svoji volbou určí jejich pořadí.

Předsednictvo tedy bude muset dbát na to, aby celý soubor kandidátů byl kvalitní. Nikdo z kandidátů nebude mít jistotu, že bude zvolen na volitelné místo. Až volba stovek občanů v primárkách zajistí, že na přední místa budou zvoleni ti nejschopnější.

Zavedené strany mají desítky milionů korun z peněz daňových poplatníků, my se budeme muset spolehnout na podporu našich příznivců a naše výdaje na kampaň budou mnohem skromnější. I do médií budeme nepochybně zváni podstatně méně než naši konkurenti ze zavedených stran. Úspěch tedy není snadným cílem. Pokud ale ve volbách do EP neuspějeme, musíme se alespoň co nejvíc přiblížit hranici 5% hlasů, abychom měli motivaci pokračovat dál v našem úsilí a byli pak lépe připraveni na volby do Poslanecké sněmovny českého parlamentu.

Spolupráce

Na politické scéně nejsme jediní, kdo odmítají Lisabonskou smlouvu. Zásadní otázkou, která před námi leží, je, na kolik budeme s těmito jinými subjekty spolupracovat. Veřejnost se nás na to ptá.

Irský podnikatel Declan Ganley, který porazil Lisabonskou smlouvu v irském referendu, inicioval vznik celounijní strany Libertas a chtěl postavit kandidátku do Evropského parlamentu v co nejvíce členských zemích. Zatím se mu to příliš nedaří a má zájem o nějakou spolupráci s námi.

Poslanec Evropského parlamentu za stranu Nezávislí demokraté Vladimír Železný inicioval založení strany Libertas.cz, a to bez jakékoliv dohody s Declanem Ganlyem, autorem myšlenky celoevropského hnutí Libertas. Dnes nám pan Železný tuto stranu Libertas.cz nabízí jako platformu, na níž bychom mohli spolu s ním a dalšími kandidovat do Evropského parlamentu.

Nějak by chtěla s námi spolupracovat i paní poslankyně Bobošíková a další menší subjekty.

Bude záležet na zvoleném republikovém předsednictvu a výboru, jestli se rozhodne pro samostatnou kandidaturu Strany svobodných občanů do Evropského parlamentu, nebo zda se rozhodne pro kandidaturu společně s jinými. Já jsem z mnoha důvodů pro samostatnou kandidaturu Strany svobodných občanů. Musíme být ale připraveni na spolupráci, pokud se to ukáže jako účelné a pokud to nebude v rozporu s našimi základními principy férovosti a svobody.

Závěr

Jsem připraven vzít na sebe svůj díl odpovědnosti a spolupodílet se s ostatními členy předsednictva, republikového výboru a krajských předsednictev na vytvoření úspěšné politické strany. Žádám Vás tímto o důvěru a o Váš hlas při volbě předsedy Strany svobodných občanů.

 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31