MACH: Analýza rozhovoru s premiérem

MACH: Analýza rozhovoru s premiérem

Volili jste ODS, protože slibovala, že nebude zvyšovat daně? Pak asi nevěřícně kroutíte hlavou. Já tedy nevěřícně hlavou kroutím, a to jsem je nevolil.

1. Zvýší nám daně a míru přerozdělování

Premiér Petr Nečas v  rozhovoru s redaktorem Hospodářských novin říká, že sjednocení DPH na 19% by bylo „ systémové a nejčistší řešení“ a dodává: „ Koneckonců rovná daň v pojetí ODS v sobě zahrnovala ve své čisté variantě i sjednocení sazeb DPH.“

To je důmyslná interpretace – ODS sice kdysi prosazovala v čisté variantě sjednocení DPH, ale na průměru 15 % – tak, aby se celkové daňové zatížení nezvýšilo.

To, co navrhuje Petr Nečas, je ale čisté zvýšení daní (zvýšení průměrné sazby na 19 % má vytahat lidem z kapes navíc 50 miliard) a taky čisté zvýšení míry přerozdělování. V zápětí totiž premiér dodává, že když lidem zvýší daně, bude to kompenzovat chudým a důchodcům zvýšením sociálních výdajů: „ Dovedu si představit řešení, které by v sobě zahrnulo sjednocení sazby DPH v jednom kroku s tím, že by se upravila výše životního minima a tím pádem i výše některých kompenzačních sociálních dávek včetně základní výměry důchodů, aby pohyb cen potravin byl kompenzován sociálně citlivým skupinám.

Takže už víme, co je pravicové Řešení v pojetí nové ODS – zvýšit lidem daně a některým z nich to kompenzovat zvýšenými sociálními výdaji. Bravo.

2. Důchodová reforma??

Aha, namítnete mi, že kritizuji Petra Nečase nespravedlivě. Že to přeci dělá kvůli důchodové reformě.

Mělo by ale nějaký smysl ulevit lidem na důchodovém pojištění, když bych jim peníze vzápětí sebral na DPH? Tím by se sotva lidem usnadnilo soukromé spoření.

Navíc, oni vůbec nechtějí ulevit lidem na důchodovém pojištění: Petr Nečas říká: „ My v ODS spíš preferujeme nesnižovat tu část odvodů, která jde na důchodové pojištění, ale zrušit ty dvě další složky.“ Aha. Takže reforma důchodového systému bude spočívat v tom, že se lidem nesníží odvody na důchody. Zůstane tedy lidem aspoň v kapsách víc peněz, protože se sníží jiné odvody než důchodové?

Nikoliv. Petr Nečas chce snížit pojistné nikoliv na straně zaměstnanců (aby se zvýšily čisté mzdy), ale na straně zaměstnavatelů, aby se snížily vedlejší náklady práce: „ Součástí změn v oblasti daní a důchodového systému by měl být i pokles vedlejších nákladů práce. To znamená odvodů, které u nás v porovnání se zeměmi Evropské unie patří mezi pět nejvyšších. Když se podíváte, jak je vysoká korporátní daň, a jak jsou vysoké vedlejší náklady práce, tak je firma paradoxně tlačena spíš k tomu, aby si opatřila technologii, než aby vytvořila pracovní místo, které je zdaňováno podstatně více než technologie. Takže i to by mělo pozitivní vliv na vytváření pracovních příležitostí.

K čemu celá tato operace, jejímž důsledkem bude vyšší míra zdanění a vyšší míra státního přerozdělování je? Prosím ekonomické experty ODS, aby mi to zde osvětlili.

S důchodovou reformou ODS to nemá co dělat. A jaká že je tedy  důchodová reforma v pojetí „pravicové“ ODS Petra Nečase?

1. Zřídit státní fond (sic), který bude za peníze od střadatelů kupovat státní dluhopisy.

2. Nechat lidi do něj dobrovolně přispívat, ale jsou dopředu ochotni souhlasit s tím, že to bude povinné. Připravme se tedy na další povinný odvod ve výši 3 % z mezd.

3. Přispívat ke každému vkladu dalšími 3 % ze státního rozpočtu

A kde na to stát vezme? No – vydá dluhopisy, a ty si koupí státní důchodový fond. Jak geniální. Perpetum mobile. Zdroje jsou.

Myslel jsem, že cílem je udělat důchodový systém lepší a svobodnější. To jsem se mýlil.

S kým vlastně ODS soupeří o voliče?

Petr Mach je předsedou Svobodných

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31