Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

JEDLIČKA: Socialismus je falešná víra, že stát rozhodne lépe o vašich penězích

JEDLIČKA: Socialismus je falešná víra, že stát rozhodne lépe o vašich penězích

(rozhovor)

Dlouhodobě kritizujete státní dluh. Vaše strana tvrdí, že lepší situace lze docílit přijetím ústavního zákona o rozpočtové kázni, co by to vlastně pro politiky a lidi znamenalo?

Znamenalo by to, že stát by nemohl žít na dluh. Ještě za období vlády Václava Klause, bylo zcela nemyslitelné, že by si stát půjčoval na svůj provoz. Dnes je situace taková, že socialisté nám dluhy přímo plánují a strany, které jsou dnes u moci se sice pravicovostí a úsporami ohánějí, v realitě provádějí stejnou politiku jako socialisté – rozkrádají státní rozpočet na dluh. Přijetí ústavního zákona by znamenalo, že zastavíme dluhovou spirálu, kdy si stát už půjčuje stále více a víc na splácení vlastního dluhu. Daně potom vybírá, aby živil banky, které z něho profitují. Již brzo převýší splátky 110 mld. Kč, což je srovnatelné s výdaji ministerstva školství.

Mezi radikální kroky k uskutečnění propagujete i zrušení úřadů práce s tím, že zbytečně čerpají peníze z rozpočtu a kazí činnost pracovních agentur. Jak by ten systém měl tedy fungovat?

S trochou nadsázky mohu říct, že jediný, komu úřady práce seženou práci, jsou další úředníci na úřadu práce. Od roku 2005 vzrostl počet úředníků na úřadech práce z pěti na devět tisíc. Každý úředník stojí stát okolo 1 miliónu korun ročně. Procento zprostředkované práce úřadem ve srovnání s internetovými agenturami je zcela zanedbatelné. Pokud jste byli někdy na úřadu práce, tak víte, že celý proces je pouze velká taškařice, v které úřad předvádí, že vám hledá práci a nezaměstnaný předvádí, že si ji hledá, aby měl nárok na dávky. Skutečná otázka zní: Kolik zbankrotovalo podnikatelů a zaniklo pracovních míst, kvůli tomu, aby mohlo těchto 9 tisíc úředníků předstírat práci. Někdo totiž musel na daních vybrat za rok okolo 9 miliard, aby ten úřad mohl existovat. Podporu v nezaměstnanosti by klidně mohla vydávat Česká pošta stejně jako důchody.  Jiná agenda by se měla vrátit do kompetence obcí, kde jsou k sociálním případům blíže.

Vaše strana kandiduje do podzimních voleb v bouřlivé době za velké nespokojenosti obyvatel, v čem vidíte Vaši hlavní zbraň?

Jako hlavní zbraň vidím to, že lidé pochopí, že jediný způsob boje s korupcí je značná redukce státu tak, aby nebylo co korumpovat. Doufáme, že lidé také prokouknou, že současná pseudopravice a levice provádí téměř nerozeznatelnou politiku, co se týče dluhů, zvyšování daní a přístupu k EU. Chceme také lidi oslovit tím, že máme vše dobře předem promyšlené. Víme přesně, které položky ve státním rozpočtu chceme seškrtat a které dotace a zákony zrušit.

Ovlivní maléry a skandály současných politiků nějak rozhodnutí lidí u volebních uren?

Ano a myslím si, že lidé už se nenechají nalákat na heslo „boje s korupcí“ a pochopí, že to s čím musíme bojovat je přebujelý stát. Jde nám o to neléčit příznaky, ale příčiny. Snažíme se lidem vlastně jenom připomenout staré čínské rčení: Čím více zákonů a nařízení se stanoví, tím více je zlodějů a lupičů.

Navrhujete také, aby si zaměstnanci se zaměstnavateli mohli mezi sebou vytvořit smlouvu, jakou chtějí. Proč by to mělo být pro stát výhodnější?

Hlavně by to mělo být výhodnější pro zaměstnance a zaměstnavatele – on by totiž stát měl sloužit lidem. Ale pro stát to může být také výhodnější: Díky tomu, jak to bude jednoduché, nebude již tak výhodné zaměstnávat lidi na černo a stát nakonec vybere i více daních.

Dlouhá léta také Váš předseda Petr Mach kritizuje Evropskou unii a její fungování. Od mnoha půjček státům s problémy přes euro až po Lisabonskou smlouvu a další nařízení, která svazují svobodné jednání jejích členů. Je podle Vás řešením odstoupení z Evropské unie?

V nejbližší době vyjde druhé vydání jeho velmi populární knihy Jak vystoupit z EU. Tu můžete také najít volně na internetu. Skutečně si myslíme, že pro ČR je vystoupení z EU aktuálně nejvýhodnější, co může být. Většina lidí se obává, že bychom přišli o svobodný pohyb a obchod v rámci EU. Nevědí ale, že tyto dvě věci nejsou EU, nýbrž Evropský hospodářský prostor (EHP) a Schengenský prostor. Obě tyto příjemné věci si můžeme i po vystoupení z EU zachovat. Čeho se ale zbavíme, je náš závazek přijmout euro, tuny nesmyslných regulací z Bruselu, ale i nesmyslný systém dotací EU.

V čem podle Vás tkví největší problém EU?

Pokud sledujete krizi eurozóny, tak je stále více slyšet názor z jihu Evropy, že EU je vlastně jistým druhem 4. říše, která není budována vojensky, ale ekonomicky. Krize eura slouží jako prostředek k vytvoření evropského superstátu. Mnoho lidí si toho nevšimlo, ale hned po slavném projevu Davida Ratha v Poslanecké sněmovněposlanci ČR schválili vznik Evropského stabilizačního mechanismu (ESM). Mělo by se to spíš jmenovat Dluhová diktatura EU. Každý by se měl seznámit s tím, co to vlastně je. Já jsem se byl senátorů i poslanců ptát, těsně než o tom hlasovali a odpovědi byly ještě horší, než jsme zvyklí z pořadu „Nikdo není dokonalý“.

Často se objevují takzvané „konspirační teorie“. Osobně tento termín nemám ráda, neboť mnoho teorií se postupem let stává realitou (jak sleduji) a najednou si nikdo nevzpomene, že před pěti lety to byla konspirace. Jedná se například o sílící moc bank i Evropské unie. Jakou zkušenost s takovými teoriemi máte Vy a na co by si lidé měli dát pozor?

Kromě toho, že jsem lídrem Svobodných v Královéhradeckém kraji, jsem také založil organizaci Reformy.cz, která se právě do hloubky zaobírá „politikou za oponou“. Byl jsem se již dvakrát podívat zvenku na neformální setkání nejmocnějších lidí světa, zasedání Bilderbergu ve Španělsku a Švýcarsku. Euro, které teď pustoší Evropu, někdo vymyslel a prosadil. Tito lidé se tím ani moc netají. Myslím, že by se zlost lidí měla obrátit na skutečné strůjce dnešních politických potíží, až propukne vážná hospodářská krize. Problematika politiky v zákulisí je také téma mojí diplomové práce „Globalismus ve světové politice“, která vyjde během podzimu knižně.

Jaký je Váš recept proti korupci v České republice?

Obvyklé volební heslo většiny politických stran je maximální transparentnost všech zakázek, zveřejnění všech smluv státu na internetu. To chceme také, ale ještě důležitější je pro nás zrušení zbytečných úřadu, dotačních programů a budovatelských projektů, které vytváří pro vznik korupce prostor a navíc jsou samy většinou děsivým plýtváním penězi daňových poplatníků.

Jedním z Vašich cílů má být vyrovnaný rozpočet, jak toho dosáhnout?

Na našich stránkách svobodni.cz máme aplikaci, kde si můžete sama vyzkoušet vybrat položky, které chceme ze státního rozpočtu vyškrtat. Pokud byste je zaškrtala všechny, byl by nejen vyrovnaný rozpočet, ale bylo by možné dokonce zrušit daň z příjmu fyzických osob a stále by byl vyrovnaný rozpočet. Petr Mach má na internetu pěknou 30 minutovou přednášku, v které všechno pěkně vysvětluje.

Jak se díváte na daňovou politiku, Vaše strana by ráda některé z nich zrušila a daň z příjmu snížila, proč a pomůže to doopravdy?

Bohatství a prosperita ve společnosti nevznikají díky moudrému státu, kterému lidé odevzdají svoje daně, a on jim za to udělá ráj na zemi. O to se u nás snažili komunisti 40 let a moc jim to nevyšlo. Dá se říci, že čím menší daně stát vybírá, tím více společnost prosperuje. Naším vzorem jsou státy jako Švýcarsko nebo Hong Kong, kde jsou daně velmi nízké. I ono socialisty opěvované Švédsko bylo kdysi díky nízkým daním 4. nejbohatší zemí na světě. Dnes by bylo nejchudším státem USA.

Odpovědi Víta Jedlička, lídra v Svobodných v Královéhradeckém kraji pro server parlamentnilisty.cz z 24.8.2012.  Rozhovor vedla Zuzana Koulová.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodni-31