Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

KREMLÍK: Jak se vybírají „odborníci“ do klimatického panelu OSN

KREMLÍK: Jak se vybírají „odborníci“ do klimatického panelu OSN

Polovina autorů je tam jen, aby se naplnily národnostní, pohlavní a rasové kvóty. Autory jsou často nedostudovaní studenti.

Zodpovědné vlády se opírají o expertízu odborníků na slovo vzatých. Konsensus 2500 špičkových odborníků celého světa – to jsou zprávy klimatického panelu OSN.  Nebo je to jinak?

Do zákulisí výběru „špičkových odborníků“ nás nechává nahlédnout kniha Donny Laframboise, která provozuje web noconsensus.org. To je ta dáma jejíž Citizen Audit spočetl, že celou třetinu zpráv IPCC tvoří nevědecká literatura jako články z novin a podobně.

Donna Laframboise „The Deliquent Teenager, Who Was Mistaken for the World’s Top  Climate Expert“. (k přečtení je online ukázka, PDF, 25 stran)

VÝBĚR PODLE BARVY KŮŽE A POHLAVÍ

Aby lidé byli vybíráni podle barvy kůže a pohlaví, to zní jako z dob otrokářství. Ale tak to v IPCC chodí. OSN má svoje kvóty a chce docílit vyváženého poměru různých pohlaví, národností a ras. Kilo černochů, deset deka žen, půl litru Asiatů… A tak se často mezi autory dostanou lidé, jejichž jedinou kvalifikací je, že mají správnou barvu, když se rozsvítí světlo.

To neříkám já. Tuhle výtku psali sami klimatologové IPCC do dotazníků, které měli vyplnit, když InterAcademyCouncil prováděla své přezkoumání podivných metod IPCC.

 „Je tu příliš mnoho politicky korektních jmenování. Takže badatelé z rozvojových zemí jsou jmenováni, i když nemají dostatečnou odbornost, aby mohli dělat cokoli užitečného. To by šlo pochopit, kdyby šlo o studijní stáž, ale v mojí kapitole… jsme měli polovinu (vedoucích autorů), kteří kompetentní nebyli (str. 138)

„Celý proces… je pokřiven přílišným důrazem na zeměpisnou vyváženost. Všechna rozhodnutí jsou v první řadě politická, teprve pak se hledí na vědu. (str. 554)

„Polovina autorů je tam jen proto, aby zastupovala různé části světa (str. 296)

http://reviewipcc.interacademycouncil.net/comments.html

Responses to the IAC Questionaire

POJIŠŤOVÁK VĚDCEM

IPCC se chlubí, že je shromáždění nejzkušenějších světových odborníků, ale ve skutečnosti s oblibou najímá nedostudované studenty, o kterých nikdy nikdo neslyšel.

Například Laurens Bouwer dokončil magisterské studium (masters degree) v roce 2001 a udělal PhD v roce 2010, ale už od roku 1999 byl vedoucím autorem IPCC.

Představte si, že jste na vejšce ve čtvrťáku a váš spolužák, co jste s ním na pokoji, vám sdělí, že místo na chmelovou brigádu půjde do OSN psát novou světovou zprávu o klimatu.

Kvalifikace? Byl na stáži u Mnichovské pojišťovny „Munich Re“ a tak mu IPCC svěřila kapitolu o tom, jak prý kvůli oteplování přibývá pojistných škod. Právě Bouwer je tedy spoluzodpovědný za tuto mystifikaci. Ve skutečnosti za růstem pojistných škod stojí nárůst populace a zlepšení životní úrovně. Nikoli změna klimatu.

Bouwer tehdy ještě neměl dostudováno – tzv. normalizaci pojistných škod asi ještě ve škole nebrali.

REITEROVA MALÁRIE 

Francouzský vědec Paul Reiter z Pasteurova institutu v Paříži v Druhé zprávě IPCC (SAR 1995) na kapitole o vlivu oteplení na lidské zdraví.

IPCC však psaní této kapitoly svěřila nějakým neznámým studentům, kteří do ní psali hotové nesmysly. Reiter pak marně protestoval, že oteplování není pro šíření malárie rozhodující. Vždyť malárie byla ještě před pár generacemi rozšířená i na Sibiři nebo ve Skandinávii. V průmyslových zemích mírného podnebného pásu dnes malárie vymizela díky pokroku civilizace a medicíny. Ne kvůli oteplení či ochlazení.

Paul Reiter. Global warming won’t spread malaria. (EIR, duben 2007, výtah ze svědectví, které Reiter podal v britské sněmovně lordů)

Teprve z Donniny knihy se dozvídáme, o jaké dva studenty tehdy šlo.

Sari Kovats udělala PhD v roce 2010, přesto už 16 let předtím v roce 1994, dlouho než sama vydala první vědecký článek, byla vybrána jako jeden z 21 přispívajících autorů, kteří psali kapitolu č. 18 o možném vlivu změn klimatu na lidské zdraví.

Jonathan Patz pracoval v IPCC na stejné kapitole o vlivu změn klimatu na lidské zdraví. V roce 1992 získal magisterský titul, teprve 1995 mu vyšel první odborný článek, ale přesto se už v roce 1994 dostal do IPCC jako jeden z vedoucích autorů.

IPCC odmítla studenty nechat po škole a jejich práci opravit. Reiter proto na protest resignoval z IPCC a požadoval, aby nebyl uváděn mezi spoluautory dané kapitoly. Mluvil o tom i ve filmu Velký podvod s globálním oteplováním. Za drzé kritizování svaté IPCC se samozřejmě dostal na černou listinu a je dnes označován za „popírače klimatu“.

Šlo o Druhou zprávu IPCC (SAR), která vyšla 1995 a byla podkladem pro Kjótský protokol 1997.

GREENPEACE SOBĚ  

Představte si, že by Ústav pro studium totalitních režimů najal mluvčího KSČM, aby napsal studii o zločinech padesátých let. To by bylo dost zvláštní, že? V IPCC je to ale normální, najímat politické aktivisty místo nestranných vědců.

William Hare byl mluvčí Greenpeace od roku 1992 a později byl také ředitelem Greenpeace pro klimatickou politiku. Tohoto politického aktivistu IPCC najala ve Čtvrté zprávě IPCC (2007) aby byl vedoucím autorem i recenzentem (reviewer). Navíc byl jedním z 40 lidí, kteří psali celkové shrnutí (Summary for Policymakers)!

Pokud chce IPCC zajistit, že zprávy IPCC budou v souladu s politickou linií Greenpeace, možná by měli nechat Greenpeace, aby napsala tu zprávu IPCC celou, ne? .

Richard Klein dokončil své PhD v roce 2003, ale už od 1994 stál v čele IPCC jako vedoucí autor (lead author). Byl to asi nejmladší vedoucí autor IPCC vůbec. Jeho kvalifikací asi bylo, že pracoval pro Greenpeace.

Už dříve jsem psal o Svenu Teske z Greenpeace, kterého IPCC najala, aby psal  zprávü o obnovitelných zdrojích. Dostal za úkol posoudit svou vlastní brožuru, kterou dříve napsal pro Greenpeace. IPCC pak jeho extrémnímu scénáři poskytla prominentní podporu.

To je klasická taktika IPCC. Politikům se zalíbí nějaká druhořadá teorie, která by normální neprošla přes recenzní řízení. Co s tím? Najmeme autora tohoto braku a pověříme ho, aby na svou práci napsal recenzi sám. Nikdo sám sobě nedá pětku.

http://kremlik.blog.idnes.cz/c/197096/Greenpeace-Karaoke-Tak-vypada-reforma-klimatickeho-panelu-OSN.html

MANNOVA RAKETOVÁ KARIÉRA

My dnes Michaela Manna, autora hokejkového grafu, známe jako vousatého pána s pleší. Ale i on se do IPCC dostal jako rychlokvaška. Další student, který přes noc udělal raketovou kariéru, protože se politikům hodil.

Je to dodnes záhada. Jeho doktorát byl několik let z neznámého důvodu zablokovaný (1996-98), místo aby to řešil, opustil výzkum oceánů a vrhnul se na letokruhy a tvorbu Hokejky. Teprve když se stal politicky zajímavým díky Hokejce, tak jeho titul byl urychleně protlačen, zřejmě díky autoritě jeho nového vedoucího disertace, vlivného klimatologa Barryho Saltzmana. A ještě než dostal diplom (Yale, 1998), šup, už seděl v čele klimatického panelu OSN, kde dostal za úkol „nestranně“ recenzovat vlastní práci.

Opět klasická IPCC: Najmeme autora nějaké nezralé podivné studie, aby na ni sám napsal recenzi. Tak se zajistí, že brak projde recenzím řízením. Nikdo sám sobě nedá pětku. A že je to jen student a ne špičkový světoznámý vědec? To v IPCC nevadí.

Mannovi starší kolegové v IPCC si pak lámali hlavu, jak studentovu mizernou práci replikovat. Což nešlo a nešlo. Proto nakonec rezignovali a museli použít „Majkův trik“. Aby jim to jakoby vyšlo.

Sledujte načasování: Jak ukazuje zápis ze zasedání IPCC na Maledivách a ve Vídni v září 1997 (zdroj), vlády nominovaly lidi do TAR během léta 97. Písemná výzva vládám byl zaslána 19. března 97. Hokejka však vyšla až v dubnu 1998 v Nature. Mann tedy musel být do IPCC jmenován na základě dosud nepublikovaného článku. Teprve potom mu někdo odblokoval doktorát. Za odměnu?

Headline Story: Did a Secret Climate Deal Launch the Hockey Stick Fakery? by John O“Sullivan, guest post at Climate Realists (13.května 2010)

ZÁVĚREM 

Spousta vlád, klimatologů, vyučujících i politiků se o zprávy IPCC opírá. Učitelé z nich citují a učí to své žáky. Vlády na základě tvrzení IPCC vynakládají milliardy. Když já něco vykládám našim vědcům, často neposlouchají, na všechno mají jedinou odpvěď, že prý věří spíše panelu OSN než nějakému blogerovi. Jednají na základě slepé víry v autoritu, o které ve skutečnosti nic nevědí.

Slova Marka Twaina zjevně platí i dnes: „Lidé svá přesvědčení a názory většinou přebírají z druhé ruky a bez ověření od autorit, které ale samy také danou věc nezkoumaly a ta tvrzení zase jen převzaly z druhé ruky od někoho, kdo to sám také nezkoumal a jehož mínění o dané věci nemá hodnotu zlámaného pětníku.“

=============

Vítězslav Kremlík je člen Svobodných a provozovatel www.klimaskeptik.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Nejnovější video

Vondráček na Primě připomněl odboráři Dufkovi jeho výrok o hospodách. Problémy českým zemědělcům přidělala již Babišova vláda a Fialova v tom jen pokračuje.

CNN Prima NEWS do svého pořadu „Co na to vaše peněženka“ pozvala organizátora protestní akce, tj. předsedu OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) Bohumíra Dufka, a předsedu strany Svobodní Libora Vondráčka, aby, na základě dotazů moderátora pořadu, okomentovali pondělní protest zemědělců v Praze.

Protest zemědělců vyvolal emociálně přehnanou reakci vlády

Bohumír Dufek jednoznačně odmítl označení, že protestujících zemědělci jsou proruští a připomněl, co, jako předseda odborů, za těch více než 30 let, co zastává tuto funkci, učinil jak pro zaměstnance, tak i pro naše občany, když odbory prosazovaly prosazování, aby vlády v sociálních otázkách nezapomínaly i na naše řadové občany. Podle něho, k této emociálně přehnané reakci vládní koalice došlo proto, že organizátoři demonstrace pojmenovali problémy, které sužují naše zemědělce, a které zavinil nejen Green Deal, ale i politika současné vlády. To se, přirozeně, vládě nelíbilo. Proto nastala tato mediální smrť proti demonstrujícím zemědělcům.

Pokud jde o důvody protestu zemědělců, podle Bohumíra Dufka, může za to nejen současná vláda, ale i vlády předchozí, které, na jednu stranu tvrdily našim občanům, že hájí české zájmy, a přitom v Bruselu odsouhlasily všechny nesmysly, které před několika lety ve vrcholných orgánech EU prosadil tehdejší místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který by zodpovědný za uvedení Green Dealu v život. Dnes, tyto bývalé vlády svůj podíl, na tomto jejich, tichém souhlasu s Green Dealem, nechtějí veřejně přiznat.

O protest požádali sami zemědělci, odbory akci zorganizovaly

Bohumír Dufek dále vysvětlil, že organizátoři pondělního protestu zemědělců byli požádáni částí nespokojených českých zemědělců, aby připravili celostátní protestní jízdu zemědělců svými traktory do Prahy. Protože jejich odborový svaz disponuje jednou z nejlepších logistik u nás, tak se zemědělské odbory ujaly organizace této akce. Takže, během necelých 10 dní tuto protestní akci odbory připravily. Zároveň Bohumír Dufek dodal, že odbory zařizovaly organizaci této akce, zatímco, jako mluvčí, vystupovali samotní protestující zemědělci, tedy jejich viditelní zástupci. Proto byl také jedním z jejich mluvčích významný český zemědělec Zdeněk Jandejsek, který byl po jednu dobu i prezidentem Agrární komory ČR. Jeho úkolem bylo veřejně pojmenovat důvody, proč v posledních dvou letech došlo k tak výraznému zdražení potravin u nás, a proč nespokojení zemědělci protestují. Tím, že si dovolil zkritizovat vládu, že proti vysokým cenám potravin nic neučinila, proto se proti němu, ale i ostatním protestujícím zemědělcům, strhla mediální smrť z popudu vládní koalice.

Nálepkování je trik, jak zamlžit podstatu problému

Poté se ujal slova Libor Vondráček, který na otázku moderátora, zda tímto emociální pojmenováním protestujících zemědělců, nebyla upozaděny skutečné problémy zemědělců, odpověděl, že právě podstata celého problému byla přehlušen nálepkováním protestujících zemědělců ze strany vládní koalice. Podle něho je argumentace používáním nálepek velmi snadná, ale nic neřeší. Podle Libora Vondráčka je naopak nutné podpořit ty, kteří, v dnešní přebyrokratizované situaci, stále ještě něco dělají, kteří u nás podnikají, hospodaří a farmaří. „Vážím si těchto lidí. Pojďme se bavit o jejich problémech,“ dodal.

Organizátoři odmítají, že by byl protest zemědělcům „ukraden“

Poté se moderátor zeptal Bohumíra Dufka, jak to bylo s tzv. koordinátorem pro Ústí nad Labem a Litoměřice panem Milošem Malým, který během protestu odjel, přičemž pro média prohlásil, že byl tento protest zemědělcům někým „ukraden“.

Předseda zemědělských odborů, jako hlavní organizátor akce, k tomu odvětil, že „jedinému organizátorovi protestní akce zemědělců nemohla být protestní akce ukradena…“ Načež vysvětlil, že pan Malý se měl pokynům organizátorů akce podřídit. S magistrátem hl. m. Prahy bylo totiž domluveno, že traktory budou parkovat na nábřeží Edvarda Beneše. Bylo to, mimo jiné, i proto, že Bohumír Dufek se neklonil k tomu, aby protestující zemědělci šli diskutovat s ministrem zemědělství, a to před budou ministerstva zemědělství, protože, „tam se v životě nemůže nic dohodnout, spíše to vede k emocím. Nikdy jsem toto nepodporoval za celou svoji éru. Byl to prostě nehorázný podraz na ty, kteří tam přijeli. Takto tato akce naplánována nebyla. Je mně jasné, že to sloužilo k tomu, aby zaparkované traktory nebylo vidět z Úřadu vlády ČR. Protože, to by byla ještě větší prohra současné vládní koalice. Nejlepší na tom, je, když člen vládní strany, jde kritizovat vládní politiku.“

Na další otázku moderátora, jestli šlo spíše o politikum ze strany pana Malého, Bohumír Dufek odvětil, že to jednoznačně byla politika. Protože to bylo opakování toho, co se stalo při demonstraci odborů 27. listopadu loňského roku na Malostranském náměstí v Praze, kdy v médiích vystoupila Petra Mazancová, členka TOP 09, která je předsedkyní lobbistické Učitelské platformy, a která v médiích vystoupila proti, v ten den, stávkujícím učitelům. Nyní se to, podle Bohumíra Dufka, opakovalo v jiném provedení.

Zmírnit přísné podmínky pro zemědělce nebude jednoduché

Načež předseda zemědělských odborů k tomu dodal, že návrhy na úpravy zemědělské politiky české vlády, jak to nyní ministr zemědělství Marek Výborný zemědělcům slibuje, tak není možné uskutečnit hned, protože se tato záležitost musí nejprve projednat v celé vládní koalici. Navíc, svoji roli hraje i to, že, návrh státního rozpočtu pro příští rok se obvykle schvaluje v září, říjnu, takže naši zemědělci budou i nadále, to je po celý letošní rok, pod obrovským tlakem, aby, ve své práci, vyhověli přísným podmínkám, které jim Green Deal předepsal, a současná česká vláda ještě více prohloubila. Letos jim, pravděpodobně, nikdo uvolní dodatečné finanční prostředky, aby mohly být tyto přísné podmínky pro naše zemědělce zmírněny.

Přísné normy Green Dealu způsobují vážné problémy farmářům

Poté promluvil Libor Vondráček, který nejprve uvedl, že za problémy zemědělců, obecně řečeno, může Green Deal, který pro evropské farmáře, a také i pro naše zemědělce, stanovil mnoho požadavků, které, od zemědělců, vyžadují splnění řady nesmyslných norem. Takže, kvůli tomu musí zemědělci trávit spoustu času se svými daňovými poradci, s účetními a dalšími lidmi, které jim vysvětlují, jakým způsobem mají splnit předepsané normy a předpisy, aby od státu dostali požadovanou dotaci. Načež poznamenal, že kdyby se po nich tyto věci nevyžadovaly, byli by schopni svojí zemědělskou produkcí lépe konkurovat ostatním zemědělcům v EU, ale i vůči dovozům levného obilí z Ukrajiny. Nepoměr v cenách jejich zemědělské produkce by nebyl, ve srovnání s tou ukrajinskou, tak výrazný, jako je tomu nyní, dodal.

Libor Vondráček dále uvedl, že základní problém spočívá v tom, že, díky Green Dealu, dostávají naši zemědělci úkoly, které by měli plnit, při tom, že právě tyto úkoly zaneprazdňují natolik, že nejsou na otevřeném evropském trhu ostatním zemědělcům konkurovat. Navíc, tuto situaci prohlubuje i to, že se nedotuje produkce potravin, ale dotuje se produkce paliv či kukuřice do bioplynových stanic. Neproduktivitu zemědělců podporuje i to, že se přidělují dotace na hektar, kdy se na tomto poli nic nezaseje, žádná plodina. To je, podle Libora Vondráčka, něco, co by naši předkové nedokázali pochopit, že je to vůbec možné. Tedy, že někdo dostane peníze za to, že neobdělá pole. Naši předkové by si, v tomto případě, „ťukali na čelo“, konstatoval.

Bezcelně dovezené ukrajinské obilí zaplnilo sklady zemědělcům!

K bezcelnímu dovozu ukrajinského obilí se nejprve vyjádřil Bohumír Dufek, který řekl, že je sice nutné Ukrajině, v její složité situaci, nadále pomáhat, ale současnou situaci našich zemědělců zavinila i současná vláda, a to tím, že uvolnila prosto pro tyto dovozy ukrajinských zemědělských komodit. Měla postupovat jinak, tedy tím, že by byly zavedeny koridory, kudy by tyto ukrajinské zemědělské produkty byly převáženy přes naše území a směřovaly by do zemím, kam byly původně určeny. Znamenalo by to, místo nákladních aut, dopravovat ukrajinské obilí a další komodity vagony po železnici. Vždyť právě převozu nákladními auty se zmocnily spekulanti, kteří toho zneužili. Načež podotkl, že Česká republika byla zaplavena obilím, shodou okolností z Polska, které, když bylo do Polska dovezeno z Ukrajiny. Poté bylo toto obilí přesměrováno k nám, a to i z důvodu, že je to pro tyto dovozce blíže, než kdyby toto obilí expedovali do Francie či Německa. Tedy, značná část tohoto ukrajinského obilí byla dovezena k nám.

Ukrajinské obilí expedovat železničními koridory mimo EU!

Podle Bohumíra Dufka, základní chyba Evropské unie spočívá v tom, že sice nemusela na ukrajinské obilí vyhlásit clo, protože za této situace by to bylo pro ukrajinské zemědělce finančně velmi náročné. Ale Evropská unie měla udělat vše proto, aby byly, napříč Evropou, vytvořeny a stanoveny železniční koridory, jejichž prostřednictvím by ukrajinské obilí putovalo až k moři, a potom loděmi až do Afriky. To je tam, kam toto obilí mělo původně směřovat. Mimochodem, před válkou Ukrajina vyvážela asi 40 milionů tun obilí loděmi přes Černé moře.

Bohumír Dufek se dále zmínil o návrhu, který zaznívá v posledních dnech, a to, že by na převoz ukrajinského obilí byla stanovena určitá finanční kauce, která by se dovozci vrátila v okamžiku, kdyby se toto přepravované obilí dostalo mimo země Evropské unie. Načež dodal, že by se vrcholné orgány EU měly spíše zamyslet nad tím, co učinit, až zhruba za 4 měsíce začne sklizeň obilí, a jak se vyřeší sýpky, plné obilí, v Polsku, České republice či jinde.

Bude, či nebude, podepsána dohoda s Mercosurem?

V návaznosti na dovoz levného, bezcelně dovezeného ukrajinského obilí Bohumír Dufek přešel k významné otázce, kterou nyní řeší Evropská komise, to je, zda se podepíše, či nepodepíše, obchodní dohoda s Mercosuserm, to je uskupením hospodářsky významných jihoamerických zemí, které by se týkala především vývozu jihoamerických zemědělských produktů do Evropské unie, a naopak vývozu strojírenských výrobků ze zemí EU, to je zejména německého automobilového průmyslu, do Jižní Ameriky. Podle Bohumíra Dufka před vrcholnými orgány EU stojí otázka, jak se rozhodnout. Protože, si Francie, tj. francouzská vláda, na základě protestů francouzských farmářů v posledních měsících, uvědomuje, že by tímto dovozem z Jižní Ameriky byly zájmy francouzských zemědělců ohroženy. Proto se postavila proti tomuto podpisu, čím se dostala do sporu s Německem, které, aby podpořilo svůj automobilový průmysl navrhuje úpravu smlouvy tak, že se bude týkat evropského průmyslu. Podle Bohumíra Dufka je ale nasnadě, že každá smlouva musí být oboustranně výhodná. To je, že když se smlouva nebude týkat zemědělství, tak to pro společenství Mercosuru nemusí být výhodné a zajímavé. Takže, jde zde otazník, zda vůbec k nějakému podpisu této smlouvy vůbec dojde. Řešit to má zasedání Rady EU v pondělí 26. února, na což si, podle Bohumíra Dufka, budeme muset počkat.

„Překopat“, či zrušit, Green Deal?

Následovala otázka, zda, po velkých protestech evropských zemědělců bude „překopán“ Green Deal? K tomu Bohumír Dufek odpověděl, že, podle jeho názoru, „překopán“ bude, protože zemědělci nechtějí vyrábět neekologicky. Dále řekl, že „mně se nejvíce nelíbí, když někdo vyřvává, že ´agrobaroni´ likvidují půdu apod. To vůbec není pravda. V rámci České republiky máme nejmenší spotřebu umělých hnojiv na hektar, z celé EU. Zatímco jiné státy Evropské unie tyto dávky mají mnohonásobně vyšší. U nás je to dáno tím, že spíše užíváme organická hnojiva. Já si myslím, že ´překopán´ bude, a to proto, že nyní jsou před námi volby do Evropského parlamentu. Protože současní europoslanci mají strach, že přijdou odpůrci Green Dealu. Tak se do určité míry budou muset snažit vyhovět názorům protestujících zemědělců. Já si myslím, že je to správné.

Jsem rád za debatu zde ve studiu, že to neříkám pouze já, ale že to řekl i můj spolubesedující, že v některých případech budou muset zemědělcům ulevit, protože přínos ´zelených´ opatření na snížení CO2 v atmosféře, není tak obrovský. Jak se z pozice zemědělských ekologických organizací děje.

Jde zde ještě jeden velký problém, že Evropa není připravena na to, aby stihla v roce 2050 být ekologicky neutrální“.

Libor Vondráček k tomu dodal, že Green Deal je nutné ukončit. „Jako plody Green Dealu již nyní sklízíme to, že jsou drahé energie. Drahé jídlo je zde proto, že jsme zde začali zavádět Green Deal. Tím jsme začali komplikovat úplně všechno, roztočili jsme inflační spirálu. Kdy se u nás, v době covidu, dělaly lockdowny, tak jsme napomohli inflaci. Ony tyto věci fungují jako domino, to znamená, že když se strčí do první kostičky, tak na konci to nějak dopadne. My jsme měli křičet, když Andrej Babiš hlasoval pro Green Deal. Již v té chvíli jsme měli říkat, jaké to přinese důsledky,“ prohlásil Libor Vondráček.

Donald Trump a jeho odstoupení od klimatických smluv

Na to reagoval moderátor slovy, že bývalý premiér Andrej Babiš tvrdí, že GreenDeal nepodepsal. Na což mu Libor Vondráček odpověděl, že Andrej Babiš sice základní dokument projektu Green Deal nepodepsal, ale hlasoval pro něho na Radě EU. Jinak by ho nebylo možné přijmout, podotkl Libor Vondráček. Načež dodal, že Andrej Babiš sice není pod dokumentem podepsaný, jenže ho odhlasoval. Podle Libora Vondráčka bychom u nás potřebovali někoho, jako byl v USA bývalý prezident Donald Trump, který od klimatických smluv, které se v té době ve světě podepisovaly, jménem Spojených států amerických, odstoupil. Je to, z jeho z hlediska, kvůli tomu, že Čína stejně tyto dohody nerespektuje a dělá si, co chce. Problém je v tom, že Evropa, z hlediska ohrožení planety škodlivými emisemi, je jen zrnkem v písku, dodal Libor Vondráček. Protože produkuje jen 4,6 % procenta CO2. Takže, dále uvedl, „přestaňme zde dělat experimenty, protože dříve nebo později zjistíme, že na to nemáme, a budeme je stejně muset ukončit“.

Mělo, či nemělo by, zemědělství pro Česko prioritou?

Moderátor se v průběhu diskuse zmínil o tom, že poradce premiéra ekonom Štěpán Křeček prohlásil, že zemědělství by nemělo být pro Českou republiku prioritou. Na to reagoval Bohumír Dufek s tím, že zemědělství nikdy prioritou v České republice nebylo. Může k tomu dodat, že to potvrzují i přístupová jednání do Evropské unie, které nastaly před rokem 2004, kdy jsme do EU vstoupil. Konstatoval, že tehdejší představitelé EU slibovali, že České republika, pod deseti letech, po vstupu do EU, bude mít dotace ve stejné výši, jako mají původní, západoevropské členské státy EU, což Česká republika dosud nezískala a ani nezíská. Bohumír Dufek je toho názoru, že tehdejší hlavní vyjednavač pro vstup České republiky do EU Pavel Telička, při vyjednávání „vyměnil“ rezort zemědělství za jiné priority.

Podle Bohumíra Dufka, nakonec dojde k tomu, že Green Deal v původním znění již nebude platit, protože budou dohody na jiném uspořádání tohoto „zeleného“ projektu, ale původní název Green Deal zůstane zachován, protože bude i nadále politicky přitahovat určitou skupinu voličů.

Na něho navázal Libor Vondráček, který odmítl výraz „překopat“, a dále prohlásil, že zemědělcům pomohlo, kdyby se Green Deal úplně zrušil. Protože jsou to právě zemědělci, kteří nejlépe vědí, co je potřeba, při jejich práci na polích, udělat, jaký postup prací zvolit. Vždyť od jakživa jim nikdo neříkal, co mají pěstovat. To vědí sami, co nejlépe.

Zemědělce nerozlišovat na malé, střední a velké!

Navíc, podle něho, se nemají zemědělci rozlišovat na malé, střední a velké. Zdůraznil, že je třeba pomoci těm, kteří produkují potraviny, které jsou potřebné pro naše občany. Právě tito zemědělci by měli dostávat od státu podporu.

Bohumír Dufek k tomu dodal, že Česká republika dostane určitou sumu peněz na podporu zemědělství, která je rozdělena na přímou pomoc zemědělcům a dále na podporu venkova. Načež podotkl, že on, osobně, by pomohl právě těm nejmenším zemědělcům, jejichž pole jsou o rozloze do 50 hektarů. Tito zemědělci byli, podle něho, v pondělí v Praze, a to na rozdíl od těch, kteří ve čtvrtek jeli na hranice. Tě je potřeba pomoci, protože jsou to ti, kteří pečují o krajinu kolem svých hospodářství. Vždyť právě ti dělají „na vidličku“. Ostatní zemědělci ať obdrží svůj „balík“ finanční pomoci.

Libor Vondráček k tomu podotkl, že když se odstraní administrativa, tedy „papírování“, nejvíce to pomůže právě malým zemědělcům, protože velké zemědělské podniky mají k tomu k dispozici příslušné oddělení pracovníků a různých poradců, které vedení těchto firem poradí, jak splnit všechny předepsané podmínky, které jsou u dotací stanoveny. Zatímco malý zemědělec se tím „prokousává“ a trápí se tím.

Zemědělci požadují snížení administrativy!

K otázce snížení administrativy u zemědělců se nejprve vyjádřili Bohumír Dufek. Řekl, že z části je to otázka Evropské unie, která pro zemědělce nastavuje podmínky jejich činnosti, jejich podnikání. Ale, zároveň je to i záležitost současné vlády, jak, ona sama, vyžaduje dodržování přísných podmínek, které jsou v zemědělské politice EU nastaveny.

Podle něho je nutné především snížit administrativu, kterou zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond, kde je zaměstnáno obrovské množství lidí, kteří si tyto kontrolo v podstatě vymýšlejí. „Nejhorší je, že přijede kontrola v lednu, jestli tam ta vojtěška ještě je. Nebo, jestli toto pole již nezvoral. Přitom to snímkuje satelit. Pomoci zemědělcům se dá hned. Udělat to může česká vláda, že v Bruselu řekne, že si vezme garanci za to, že to, co vyplatila, tak vyplatila správně,“ konstatoval Bohumír Dufek.

Libor Vondráček k tomu ještě připomněl změnu zákoníku práce u „dohodářů“, kdy zemědělec neví, zda bude pršet či nebude. „Těžko může tři dny dopředu dát rozpis služeb těm, které má na brigády. Takže, to je další věc, která je schválena touto vládou, jako změna zákoníku práce v minulém roce. Přestaňme dělat tyto věci, které třeba na první pohled se zemědělství nesouvisí. Ale bohužel zemědělcům zásadně komplikují život,“ prohlásil Libor Vondráček v závěru tohoto pořadu.

Oblíbené štítky

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31