Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Europoslanec Payne chce prosadit, aby EP uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele

Europoslanec Payne chce prosadit, aby EP uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele

Text návrhu usnesení:

Evropský parlament

 • v návaznosti na rozhodnutí USA ze dne 6. 12. 2017 uznat Jeruzalém za hlavní město státu Izrael,
 • s ohledem na židovsko-křesťanské kořeny evropské civilizace,
 • s ohledem na to, že stát Izrael je jediným přirozeným spojencem evropské
  civilizace na Blízkém Východě,
 • s vědomím, že Evropská unie ve své společné zahraniční politice na sebe přejímá část
  spoluodpovědnosti za nelidské zacházení s židovskými komunitami a jejich
  příslušníky v průběhu druhé světové války,
 1. Připomíná, že přinejmenším tři tisíce let trvá úsilí některých obyvatel na blízkém východě o úplné
  vyhlazení židovského obyvatelstva z povrchu země,
 2. Připomíná, že Jeruzalém byl historickým sídlem Izraelských králů,
 3. Připomíná, že povinností EU je hájit nejlepší tradice evropských dějin, ke kterým patří respekt
  k svobodě druhých, úcta k názoru, pluralita a rovnoprávnost, férová soutěž,
 4. Připomíná, že Izrael je jediným státem na Blízkém východě s pluralitním demokratickým
  politickým zřízením,
 5. Odmítá pro Evropskou unii cynicky bezhodnotovou zahraniční politiku,
 6. Konstatuje, že vulgární blahobyt nesmí být jediným úběžníkem společné zahraniční politiky,
 7. Připomíná, že od roku 1949 je Jeruzalém sídlem výkonné, zákonodárné i soudní moci státu Izrael,
 8. Připomíná zákon schválený Knessetem v roce 1980 a který byl publikován ve sbírce zákonů a který
  prohlásil Jeruzalém za hlavní město Izraele,
 9. Konstatuje, že Stát Izrael má právo rozhodnout o svém hlavním městě,
 10. Konstatuje, že v Jeruzalémě sídlí izraelská vláda a další ústavní orgány státu Izrael
  (včetně Knessetu od roku 1949),
 11. Konstatuje, že uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele nikterak nenarušuje souběžné
  spolužití judaismu, křesťanství a islámu,
 12. Konstatuje, že mírová jednání již dlouhou dobu nevykazují žádný pokrok a nesměřují k pokojnému
  soužití,
 13. Konstatuje, že Izrael je jediným státem na blízkém východě, který garantuje náboženskou svobodu
  pro židy, křesťany a muslimy,
 14. Konstatuje, že Evropa není a nemůže zůstat hodnotově neutrální, aniž by zradila kořeny vlastní
  civilizace,
 15. Konstatuje, že věrnost vlastní tradici není na překážku náboženské toleranci, mezicírkevnímu dialogu
  a nesmí být překážkou pro hledání mírového uspořádání,
 16. Vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicu
  Mogheriniovou, aby jménem Evropské unie uznala Jeruzalém za hlavní město Izraele
  v hranicích demarkační linie z roku 1967.

Kateřina Kašparová
tisková mluvčí europoslance Jiřího Payna
mobil: 736 530 384
mail: kasparova@svobodni.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Jiří Payne

Jiří Payne

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31