Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Dočekal: Refugees welcome! Evropa je ráj a potřebujeme vás!

Dočekal: Refugees welcome! Evropa je ráj a potřebujeme vás!

Téma o kterém se nesmí mluvit. A když to někdo zkusí, tak je společenský vyvrhel a nikdo se s ním už nechce kamarádit!

V živočišné říši (do které spadají i lidé) jsou různé druhy. Třeba takoví pejskové. Je jich spousta druhů. Můžeme jim říkat rasy nebo plemena – obojí je v podstatě to samé. Liší se velikostí, vlastnostmi, inteligencí, .. jsou plemena lovecká, společenská, pastevecká, tzv. plemena primitivní (např. špicové) a celá řada dalších. Nikdo si asi nepořídí čivavu jako honáckého psa a nikdo nebude nutit chrta, aby se naučil vyčenichat drogy.

Tak to prostě je a nikdo se nad tím nepozastavuje. Úplně stejné příklady bychom našli mezi koňmi, u koček a kupodivu třeba i u členovců, pavoukovců apod. Čím se od ostatní fauny (animália, živočichové) člověk tak odlišuje, že by na něj tato pravidla neplatila?

Lidi lze třeba rozeznávat podle vzhledu. Nepoznáte snad od sebe eskymáka, černocha, indiána, křováka, bělocha a asiata? Nevím jak Vy, ale já ano. Jsem proto rasista? Že dokážu odlišit vizuálně různé „rasy“ lidí?

Docela mne baví vymýšlení různých hyperkorektních názvů. Nezlobte se, ale černoch je prostě černý, proto je to černoch. Běloch je bílý a proto je to běloch. A cikán je prostě cikán. … Ale ne, společnost (aktivisté? neziskovky?) si musí vymýšlet nesmyslné novotvary jako afroameričan, rom apod. Existuje snad něco jako Evropoameričan? Eskymákoafričan? Afroasiat? … není za tím vším jen mindrák (Vypočítavost? Snaha přiživit se?) některých společensky a ekonomicky neúspěšných skupin lidí? Nevím – ptám se.

Mezi lidmi různých „ras“ a národů rozdíly bezesporu jsou. Toto dokazují nejen různé lidové příměry, statistiky (zločinnosti), ale i seriózní průzkumy. Bohužel v naší hyperkorektní době jsou podobné průzkumy téměř profesní sebevraždou.

Ale co se povídá, a něco z toho je nějakým způsobem (třeba i statisticky) dokázáno. Pochopitelně to neplatí absolutně! Například:
– němci jsou poslušní, výkonní, vždy následují „vůdce“ ať už to je Hitler nebo Merkelová.
– černoši se nespálí na slunci, jsou fyzicky nadaní na sporty (atletika, fotbal), mají veliké penisy
– asiaté naopak mají penisy malé, ale zato jsou pracovití, nenároční, přizpůsobiví
– cikáni bývají vynikající hudební interpreti, ale kradou okapy
– italové milují zábavu, mladý Ital ve dne spí a v noci tančí. Mají vlohy pro umění a design (móda, auta … = Versace, Ferrari apod.)
– češi jsou „smějící se bestie“ a dokáží opravit cokoliv.
– mezi židy je nejvíce nositelů Nobelových cen
– arabové nemají smysl pro humor a domnívají se, že musí ovládnout svět
– jsou „rasy“ a národy, mezi kterými se za celou dobu jejich existence nenašel ani jeden vynálezce, umělec, filozof…. náhoda?
atd., atd.

Opravdu to vše jsou jen předsudky, pověry, bludy a nesmysly???? Nejsou v tom spíše uložena desetiletí (staletí) pozorování, předávání zkušeností, vlastních zážitků našich předků? Prostě neplatí, že všichni lidé jsou stejní. Nevím jak Vy, ale já ty rozdíly vidím.

Všechny zmíněné rozdíly dále násobí další faktory. Namátkou:
– náboženství
– rozdělení bohatství
– kulturní rozdíly
– přístup k nerostným bohatstvím a dalším zdrojům (voda)

Historie nás učí, že i mezi příbuznými druhy neustále probíhá boj. Jak ve zvířecí říši, tak i mezi lidmi. Jak je to dávno, co si jeden národ nárokoval „lebensraum – životní prostor“ na úkor druhých? Jak je to dávno, co doslova pár kilometrů od Prahy byly v provozu plynové komory? To se lidstvo ve své tisícileté historii za posledních 75 let tak změnilo na holoubata? 75 let je směšná doba. Všechny instinkty, druhová nenávist, boje o území, zdroje atd., to vše jsme vymýtili? Vůbec ne – v podhoubí to zůstává. Jednotlivé znaky tohoto boje můžeme vysledovat na politice Turecka, Ruska, můžeme to vidět v Sýrii, Lybii ….. atd. Lidé opravdu nejsou andílci.

Přes to vše zastávám názor, že každá lidská bytost má nárok na všechna práva plynoucí z Listiny základních práv a svobod. Tím ale neříkám, že soužití různých jmenovaných skupin, etnik apod. je bezproblémové. Naopak ve svém vidění světa preferuji homogenní společenství lidí, které spojují stejné hodnoty, jazyk, náboženství, a chceme-li, tak i „rasa“. Společenství lidí, které brání svoji kulturu, zvyklosti, hranice atd. Preferuji Českou republiku s jejím složením obyvatelstva před jinými modely multikulturního soužití, kde slovo soužití je eufemismus nahrazující slovo boj.

Pouze se nebráním konstatovat fakta, která jsou zřejmá, ale o kterých se každý bojí mluvit. Paradoxně někde v hloubi duše všichni víme, že rozdíly mezi lidmi, mezi jejich inteligencí, chováním, sociální přizpůsobivostí, atd. existují. Jen se o tom v dnešní době bojíme mluvit.

Jan Dočekal 

Zastupitel Prahy 6, místopředseda strany

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zdroj: https://jandocekal.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=753954

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Jan Dočekal

Jan Dočekal

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31