Barbora Barcalová: Státní zastupitelství jako firma?

Barbora Barcalová: Státní zastupitelství jako firma?

Podle Ústavy ČR zastupuje státní zastupitelství veřejnou žalobu v trestním řízení, popřípadě vykonává další úkoly, které mu stanoví zákon. Snahy zájmových skupin o změnu Ústavy a vytvoření čtvrté státní moci vyvrcholily v opětovné předložení nového zákona o státním zastupitelství, který vrací veřejnou žalobu zpět k totalitní prokuratuře, kdy hrstka vedoucích státních zástupců jako Leviathan koncentrují veškerou moc. 

Již několik let je státní zastupitelství systematicky budováno jako firma, řízená skupinkou vyvolených. Noví státní zástupci jsou přijímáni prakticky na základě rozhodnutí velmi úzké skupiny osob, a mnozí zkušení státní zástupci jsou šikanováni a nuceni své funkce opustit, neboť základním kritériem je bezmezná loajálnost k osobám, které státní zastupitelství ovládly. O moci, jakou již dnes tato úzká skupinka koncentrovala, ostatně vypovídá i názorový veletoč ministra Pelikána, který se téměř přes noc stal vehementním prosazovatelem nového zákona, ačkoli do té doby byl jeho hlasitým kritikem. Samozřejmě hrozba trestního stíhání v kombinaci s vágním trestním zákoníkem, je natolik silným argumentem, že by mu podlehla i daleko zkušenější a vyzrálejší osobnost. Jednotlivec nemá proti této moci žádnou šanci. Již dnes je vedení státního zastupitelství nazýváno zcela příznačně Výborem pro veřejné blaho. 

Může snad být ještě hůř? Ano, nový zákon o státním zastupitelství jde totiž ještě dál. Pokud bude přijat, skončí veškerá hra na demokracii a právní stát, neboť o tom kdo bude kandidovat, kdo bude zvolen, jakož i kdo ve funkcích zůstane, v jakýchkoli volbách rozhodne státní zastupitelství. Stejně tak bude státní zastupitelství, ostatně stejně jak už činí dnes, rozhodovat o všem a o všech. Není divu, že tato vidina neomezené moci je velkým lákadlem, a proto již dnes za nezájmu médií probíhá velmi tvrdý střet, mezi prosazovateli zákona a těmi, kteří mají zato, že již stávající zákon dává státnímu zastupitelství nadmíru kompetencí nebo minimálně pravomoci zcela postačující k naplnění jeho účelu. 

Pojem státní zastupitelství evokuje, že by mělo jednat v zájmu státu nebo alespoň v zájmu veřejném. Skutečnost je však naprosto odlišná, prosazovatelům nového zákona o zájem státu, natož o veřejný zájem, vůbec nejde, naopak vše směřuje k tomu, že úzká skupinka osob bude prosazovat a hájit pouze zájmy své. Výrazně vzroste korupční potenciál, neboť pár jednotlivců získá moc nad všemi občany této země.  

Namísto přijímání nového zákona by tak měl být podrobně, na základě zkušeností z praxe, analyzován a upraven zákon stávající tak, aby státní zástupci opravdu potírali kriminalitu a skutečně hájili zájmy státu a veřejný zájem. Státní zastupitelství žije z veřejných prostředků a mělo by sloužit především občanům této země. Základním principem demokracie jsou volby tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Nahrazení tohoto principu všemocným státním zastupitelstvím je pak přímá cesta k totalitě. Svobodní proto nedopustí, aby ve volbách rozhodovali namísto voličů státní zástupci. 

Barbora Barcalová,
členka Svobodných

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31