10 otázek pro Svobodné zastupitele: Ondřej Klor

10 otázek pro Svobodné zastupitele: Ondřej Klor

1. Co vás při práci v zastupitelstvu překvapilo, ať už příjemně, nebo nepříjemně?

Jsem zastupitelem za Svobodné v Doudlebech, což je malá obec do 500 obyvatel. Zastupitelstvo obce je sedmičlenné. Do zastupitelstva „kandidovaly“ dvě kandidátní listiny. Z druhé kandidátky bylo zvoleno do zastupitelstva obce 6 lidí, z kandidátky Svobodných pouze já. Jsme malá obec a všichni se navzájem známe. Ač formálně jsem v zastupitelstvu tedy v opozici, tak v „normálním životě“ jsme všichni kamarádi, přátelé, známí.

Překvapilo mě jak moc chod takovéto malé obce závisí na dvou lidech – v našem případě starostovi a místostarostce. Zaměstnance obecního úřadu (2 lidé + příležitostní brigádníci) nepočítám, ti mají s obecním úřadem nějaký „zaměstnanecký poměr“ a dané opakující se činnosti. Ano, starosta a místostarostka mají nějakou měsíční odměnu, ale v poměru, kolik musí věnovat obci času i svých jiných prostředků, je to směšné. Oba jsou neuvolnění, tzn. vykonávají ještě své civilní profese.

2. Někdo říká, že vzhledem k politické filozofii Svobodných je komunální politika nevhodná pro náš program, protože kvůli velkému přerozdělování nelze prosazovat čistý svobodný program. Co si o tom myslíte?

Čistý Svobodný program z mého pohledu v takto situované malé obci prosazovat nyní nelze. Ano, je to z důvodu momentálně nastaveného systému. Nejčastěji skloňované slovo je „dotace“ a „finance“. Jak se lze Svobodnému programu přibližovat? Třeba spojením více obcí např. formou Svazku měst a obcí (u nás např. SMO Pomalší).

3. Jak se dají přesvědčit voliči, že není třeba utrácet veřejné peníze za něco, co si ovšem obyvatelé té které obce vlastně přejí (obecní koupaliště, galerii, kavárny…apod.)?

Nedají. Na veřejná zasedání zastupitelstva chodí v drtivé většině občané, kteří jaksi „souzní“ s obcí a současným systémem. Pro Svobodného zastupitele to může být demotivující. V očích těchto lidí pak bude stejně jako rozvraceč, který chce do všeho kecat a přitom jeho pidistranička je neznámá. Jediné, co je možné, tak poukazovat na to, co by za peníze vynaložené na takovéto projekty mohlo být jiného, co slouží všem a ne jenom užší skupině lidí.

4. Dá se na práci v zastupitelstvu nějak připravit? Čemu by se měl kandidát ještě před kampaní věnovat?

Mně pomohla účast na zasedání jihočeského KrP a účast na veškerých besedách, které jsme v minulosti pořádali. Člověk si pospojuje dohromady programové věci a Svobodné myšlenky a přejdou mu jaksi do krve, v hlavě mu to docvakne.

5. Jaký by podle vás měl být ideální kandidát do komunálních voleb? Jaké vlastnosti, znalosti, schopnosti by měl mít?

Přehled o Svobodné myšlence (není potřeba znát dokonale program) a umět si pospojovat věci ve funkční celek. Je velmi dobré pokud má kandidát ve svém okolí přirozený respekt.

6. Co fungovalo ve vaší komunální kampani, co se vám osvědčilo?

Vzhledem k velikosti obce se v mém případě asi ani nedá mluvit o kampani v pravém slova smyslu. Použil jsem leták se zásadami obecní politiky Svobodných, plus jsem na něj přidal pár svých věcí (zrušení poplatku za psa, snížení koeficientu k dani z nemovitosti atd.). To znamená. reálné věci, které může zastupitelstvo ovlivnit). Využil jsem jednoho speciálního zasedání zastupitelstva. To se u nás dělá jednou za rok v létě pod širým nebem a je spojeno i s takovým přátelským posezením občanů u ohně. Toto zasedání má několikanásobnou účast občanů oproti ostatním zasedáním. Zde byla možnost, aby kandidáti prezentovali své myšlenky.

7. A co naopak ve volební kampani nezabralo nebo nemělo očekáváný efekt?

Až moc jsem se připravoval na zasedání z předchozí odpovědi. Měl jsem pocit, že je potřeba toho občanům co nejvíce sdělit. Připravil jsem si velké poznámky, protože jsem měl obavy, abych na něco nezapoměl nebo abych se do něčeho nezamotal. Ve výsledku jsem svou prezentaci témeř četl což mělo za následek, že klesala pozornost publika.

8. Existují témata, která bezpečně v komunální kampani zabírají, a naopak témata, kterým je třeba se vyhnout, protože prostě občany ve vztahu k obci nezajímají?

Bohužel musím přiznat, že většina občanů považuje obec za něco, co se o ně stará. Tím pádem je zajímá, co v budoucnu od obce dostanou a co pro ně udělá, aby to nemuseli dělat oni sami. Že to je stejně za jejich peníze, které by mohli použítjinak, je nezajímá, protože „obecní ples si nikdo z nich sám neuspořádá“. A když už obec nabízí, že objedná hromadně palivo do kotlů občanů a pak jim to starosta a pár zastupitelů dovezou od toho kamionu až ke kotelně „zadarmo“, tak proč by měli něco namítat, že?

Pokud mohu soudit z pohledu kandidáta v takto malé obci, je stěžejní osoba kandidáta a ne jestli kandiduje za Svobodné se Svobodnými myšlenkami nebo za někoho jiného.

9. Jak může zastupitel, který není ve vládnoucí koalici, něco prosadit, ovlivnit?

Bohužel těžko. Je dobré mít např. při zasedání zastupitelstva mezi občany spojence, který se nebojí/nestydí reagovat a mluvit k projednávaným věcem.

10. A podařilo se něco prosadit vám?

Bohužel. Je ale možné, že se současná pozice otočí a začnou se například, jak navrhuju,  zveřejňovat veškeré faktury (nebo alespoň jejich seznam) na webu obce. Přes původní odmítavý postoj z důvodu údajné zbytečnosti a složitosti se díky přičinění spojence v řadách občanů a personální změně na obecním úřadě se změní webový systém obce, do kterého bude snadné cokoliv přidávat a tohle možná podaří uskutečnit.

(ler)

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31