Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Svobodní si dnes připomenuli Karla Havlíčka Borovského

Svobodní si dnes připomenuli Karla Havlíčka Borovského

Dnes jsme si připomenuli Karla Havlíčka Borovského. Přesně 165 let po jeho smrti. Na Olšanských hřbitovech nám cestu k jeho hrobce zpříjemnil Dr. Mirek Houška výkladem o dalších významných osobách pochovaných v blízkém okolí, a pak se ujal slova i před hrobku samotného Karla Havlíčka Borovského.

Co neřekl on, doplnil Dr. Jiří Payne a po zajímavých slovech obou pánů jsme se uklonili památce tohoto velikána české historie a spontánně drželi minutu ticha. Člověka, který během méně než 35 let svého života dokázal pro naši zem a svobodu udělat to, co téměř žádný jiný Čech.

Ještě jednou připomínáme jeho význam jeho osoby, který dokládá popis jeho pohřbu od B. Němcové z dopisu Vilému D. Lamblovi 2.8.1856: „Kdo známé venku měl, dal hned vědět, a sešlo se mnoho lidu, zvlášť selského, až od Hradce Králového, od Boleslavi, Mělníka, Roudnice a z okolí pražského. V pátek od rána chodili lidé jako procesím nahoru, kde v rakvi již vystaven ležel; bylo Vám to podívání k pláči. Staří, mladí, muži, ženy, kněží, vojáci, řemeslníci i nádeníci, každý přišel tiše, s neobyčejnou úctou, a slzy, co u jeho rakve tekly, nebyly falešné. Ruce mu lidé líbali i rubáš, matka jedna, prostého původu, ukazovala ho dítěti „co mučedníka, který trpěl pro národ!“ Sedlák jeden, jehož hlava bílá byla, jak kvetoucí jabloň, dlouho u něho klečel a plakal, vstav pak, vzal ho za ruku, řka hlasitě: „Bůh ti to zaplať, co jsi pro nás udělal i vytrpěl!“ Takovýchto důkazů vděčnosti lidu a lásky k němu mnoho mohla bych Vám napsat.“

Karel Havlíček Borovský, český novinář, spisovatel, básník, politik a muž, který se stal symbolem statečnosti a boje proti útlaku, zemřel 29.7.1856.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Jiří Payne

Jiří Payne

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31