Vít Mareček: NIKDE NENÍ ODPOR!

Vít Mareček: NIKDE NENÍ ODPOR!

COVIDOVÁ TOTALITA DUSÍ NAŠI ZEMI

„Skutečná pravda vyjde najevo až tehdy, kdy již nebude nikoho zajímat – jako ostatně vždy v historii.“ Miroslav Macek

Ve svém analytickém textu Covid Gate Theses ze srpna 2020 jsem mj. konstatoval, že už je vymalováno. Mnozí mi tehdá nevěřili. Mnozí mi nevěří ani dnes. Nicméně je surovou skutečností, že jsme již nějakou dobu na nevratné cestě od demokracie k jakési soft formě autoritářského režimu. Adieu Svobodo! Jedná se o objektivní autodestruktivní proces, probíhající mílovými kroky v mnoha zemích naší civilizace Západu. Od začátku té „pandemie šílenství a strachu“ nejde o medicínský problém. Ten bychom my lékaři měli již dávno vyřešený. Problém vznikl v politice a byznysu, podotýkám že ve světové politice a ve světovém byznysu – a tak jedině tam je řešitelný.

V našich domácích podmínkách se klíčovým okamžikem jeví tzv. pandemický zákon z února 2021, který společně přijaly, a tím společnosti vnutily, nejen strany vládní koalice, ale rovněž četné strany opoziční – až na Trikoloru, SPD, několik málo komunistů a několik nezařazených poslanců. A tím je to dané, dámy a pánové. Nikde není odpor. Covidová totalita dusí naši zemi. Většina našich spoluobčanů toto zatím ani nevnímá. Knedlíková pohoda. Studená občanská válka je nejen u nás na spadnutí (očkovaní vs. neočkovaní). Ústava naší demokratické republiky byla tímto zákonem surově roztrhána, poplivána – a hozená do koše. Už chápeme?

A mnozí parlamentní politikové a jejich partaje (ANO, ČSSD, KSČM, ODS, TOP09, KDU-ČSL, PIRÁTI, STAN), kteří stále ještě zasedají v tom českým parlamentu, se nyní chystají, bez jakýchkoliv skrupulí, přijmout další pecku – novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, čímž bude současný covidový apartheid, ona v demokracii nepřípustná segregace občanů podle jakéhosi očkovacího klíče, dále prohlouben a fixován. A opět prakticky bez jakéhokoliv odporu občanů a politiků (až na ten Volný blok, Trikoloru a Svobodné – kteří však stojí mimo současný parlament, snad též i části SPD a snad i části KSČM). Většina našich spoluobčanů se přitom falešně domnívá, že svobodu lze vyměnit za bezpečnost. Nelze. Již jeden z otců zakladatelů americké republiky Thomas Jefferson (1743 – 1826) nás přece učil, že kdo vymění svobodu za bezpečnost, nakonec nemá ani svobodu, ale ani bezpečnost. Jaká marnost.

Thomas Jefferson (1743 – 1826)

Opakovaně si kladu otázku, dívaje se přitom nevěřícně na některé členy naší rodiny, z čeho vlastně pramení ten strach a taky ta nebývalá ochota tolika lidí žít v jakémsi hygienicko – epidemiologickém skanzenu? Na jedné straně se jedná o strach ze sankcí ze strany státu či zaměstnavatele, ale rovněž i některých našich spoluobčanů. Na druhé straně se jedná o strach o zdraví. Takže strach, strach, strach je úplně všude. Nejde mu uniknout. Ta masírovka těch hromadných sdělovacích prostředků je všudypřítomná. A rok a půl trvající systematické strašení lidí již přineslo své trpké ovoce. Mnohým lidem vůbec nedochází souvislosti, např. že se tak masivně testuje a tak plošně očkuje proti jednomu jedinému patogenu, což se nikdy v historii lidstva nedělo. Přitom nás mohou reálně ohrozit na zdraví a na životě desítky či spíše stovky dalších a dalších patogenů, často skutečně smrtelných, které ale nikdo ani netestuje, ani nevyšetřuje, a proti kterým se žádná vakcína nevyvíjí a vyvíjet nikdy ani nebude. Už chápeme?

TAK SI TO TEDY SHRŇME:

 1. Testují se zásadně nemocní, nikoliv zdraví.
 2. Diagnosu stanovuje zásadně klinický lékař, nikoliv laboratoř, a už vůbec ne hygienik, epidemiolog či vakcinolog. Žádný z laboratorních testů, kterými se v medicíně testují patogeny (antigenní, PCR, etc.) nejsou v žádném případě testy diagnostickými, jedná se o testy screeningové (vyhledávací). Tudíž nemohou být ani testy preventivními. A pozitivní výsledek testu je jenom pozitivním výsledkem. Nic nehovoří o tom, zdali je infikovaný člověk nemocný, nic rovněž nevypovídají o tom, zdali je tímto patogenem kolonizovaný člověk infekční. Jedná se právě a pouze o pomocnou laboratorní metodu, kterou klinický lékař bere na vědomí při celkovém vyšetření pacienta.
 3. Očkuje se zásadně proti skutečně smrtelným chorobám, a to ověřenými vakcinami, nikoliv experimentálními roztoky, které jsou pouze a právě jenom prozatímně schváleny EMA (na tzv. bezpečnostní výjimku – conditional marketing authorisation), a které dosud nemají řádně ukončenou III. fázi klinického hodnocení. Očkuje se zásadně ze zdravotních, nikoliv cestovatelských či jiných vypočítavých důvodů. A rovněž se očkuje ve zdravotnickém zařízení, nikoliv v nákupním centru či na nádraží.
 4. Bez epidemie není pandemie. Protiepidemická opatření proti jakékoliv infekční nemoci se zásadně provádí cíleně, nikoliv plošně (viz mezinárodně uznávaná moderní epidemiologická metoda „epidemiologic surveillance“ (epidemiologická bdělost), jejímž světově uznávaným autorem, včetně WHO, byl český profesor mikrobiologie a epidemiologie Karel Raška Sr., 1909 – 1987).
 5. Bez hrubého selhání formálních lékařských elit (domácích i mezinárodních) by se žádná COVID GATE nikdy nekonala. Politické a byznysové elity by si musely najít jinou záminku pro tak obří manipulaci lidí. Nekonala by se nejspíše ani ta její pozoruhodná předehra nazvaná EVENT 201, kterou koncem léta 2019 uspořádala americká Johns Hopkins University. A účast byla skutečně reprezentativní. Následně by vlády tolika zemí Západu, ale i Východu, nemohly na jaře 2020 přijmou taková drakonická opatření, onen lockdown, která ve svém důsledku zničila lidem jejich dosavadní životy, a národům a zemím jejich národní hospodářství, školství, zdravotnictví a kulturu v mnohých zemích světa.
 6. Onen mnohými vzývaný a toužebně očekávaný „návrat k normálu“, prý jakási tečka, je z merita věci nežádoucí. Nic z toho totiž neřeší podstatu problému. Základními problémy, nejen naší umírající civilizace Západu, jsou nedostatek vody, nedostatek základních potravin, přelidnění, migrace, nedostatek kritického myšlení, marnotratné ničení životního prostředí, úpadek mezilidských a mezigeneračních vztahů. Od toho všeho koronavirus odvedl pozornost. A nabídl iluzi řešení – roušku, respirátor, rozestupy, trasování, testování, očkování…
 7. Proč jsme na jaře 2020 byli svědky tak drakonických opatření v tolika zemích světa, v jejichž důsledku bylo, často nevratně, rozbito hospodářství, školství, zdravotnictví, kultura? Jaká byla skutečná role nadnárodních organizací jako jsou WHO, OSN, IMF, G7, BRICS, OPEC, či EU?
 8. V demokratickém světě, na obou březích Atlantiku, nyní probíhá naprosto nevídané umlčování kritiků. Jiný názor je automaticky označován za hoax, konspiraci, dezinformaci, lež. Odsouzeníhodnou roli zde sehrávají média – psaná, mluvená i obrazová. Quo usque tandem?
 9. Rovněž jsme svědky naprosto bezprecedentního potlačování demokracie ve jménu expertokracie. Qui bono?
 10. Nebojme se virů, bojme se lidí! Pravda vyjde najevo s dalším vývojem situace.

Politickou odpovědnost za tuto covidovou totalitu v naší zemi mají:

 • všichni ministři zdravotnictví ČR
 • všichni odborní náměstkové ministra zdravotnictví ČR
 • všichni členové zdravotních výborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR

Odbornou odpovědnost za tuto covidovou totalitu v naší zemi mají:

 • všichni hlavní hygienici ČR
 • všichni ředitelé Státního zdravotního ústavu
 • ředitel ÚZIS
 • všichni členové Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR
 • všichni členové Předsednictva České lékařské společnosti JEP
 • generální ředitelé veřejnoprávních médií – České televize a Českého rozhlasu

A všichni tito výše uvedení politikové a expertové mají svá jména a mnozí rovněž ty své funkce, že? A za sebe znovu a dokola opakuji: jedná se o Covid Gate, podle vzoru Water Gate. A až to praskne, tak to bude fičák – všichni Lapkové budou pochytáni a souzeni. V lepším případě soudy, v horším ulicí. Toš tedy Vítejte ve světě pandemických her!

STOP COVIDOVÉMU APARTHEIDU                                    

NESAHEJTE NÁM NA NAŠE DĚTI

A co na to Karel Kryl?                                                                 

Nečekejte na Mesiáše, žádný nepřijde!                                  

Spoléhejte se na sebe, na rodinu, na své přátele…

Publikováno na webu www.ostravske-zdravotnictvi.cz

MUDr. Vít Mareček, příznivec Svobodných

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31