Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Jediným přímo měřitelným dopadem Green Dealu bude chudnutí obyvatel Evropy, upozornil Macek

Jediným přímo měřitelným dopadem Green Dealu bude chudnutí obyvatel Evropy, upozornil Macek

Evropská unie již několik let vede boj za ochranu životního prostředí. Tzv. Green Deal má zabránit změnám klimatu, především díky zásadnímu omezení produkce CO2, který EU považuje za hlavní příčinu probíhajících změn. Jak však v těchto dnech upozornil místopředseda Svobodných Tomáš Macek, jediným skutečně měřitelným výsledkem této „zelené politiky“ Evropské unie jsou její dopady na ekonomiku a životní úroveň obyvatel starého kontinentu.

„Je důležité najít rovnováhu mezi skutečnou ochranou životního prostředí a ekonomickým růstem, ale tak, aby občané nebyli předurčeni k živoření a podniky k likvidaci či úprku na jiné kontinenty, jak se již nyní děje. Právě proto bychom měli Green Deal přejmenovat na „Poor Deal“, protože jediným jeho známým a přímo měřitelným efektem bude chudnutí nás, obyvatel Evropy,“ prohlásil Tomáš Macek, místopředseda Svobodných. 

Podle jeho slov je jedním z hlavních nástrojů Green Dealu zavedení regulací výroby a spotřeby např. formou emisních povolenek. „Tyto nástroje mají za cíl omezit množství skleníkových plynů, které podniky vypouštějí do atmosféry. Avšak tyto regulace zvyšují náklady na výrobu pro podniky, což vede k vyšším cenám pro spotřebitele. Zvýšené náklady na emisní povolenky zdraží spalovací hmoty, což má za následek vyšší ceny benzínu a nafty. To zvýší náklady na dopravu pro běžné občany a podniky. Navíc může omezit prodej aut s vysokou spotřebou paliva, což může mít negativní dopad na automobilový průmysl,“ dal kroky EU do širších souvislostí. 

Podle Tomáše Macka navíc regulace zvýší náklady na výstavbu nových domů a bytů, což zvýší ceny nemovitostí. „To mnoha mladým lidem a rodinám s nízkými příjmy znemožní koupit svůj první dům. Navíc může zvýšit náklady na veřejnou dopravu, což může omezit přístup k dopravě pro ty, kteří si nemohou dovolit vlastní auto,“ dodal Macek s tím, že zvýšené náklady na dopravu a výrobu mohou zvýšit ceny potravin, což se pak může negativně projevit především u rodin s nízkými příjmy, které již nyní bojují s vysokými náklady na živobytí.

Jak upozornil Macek, velké nebezpečí tkví v omezování těžby, průmyslové výroby a její přesun do Číny a dalších asijských zemí. Tyto kroky mohou totiž vést ke zvýšení nezaměstnanosti v Evropě. „Zatímco Green Deal deklaruje za cíl ochranu životního prostředí a boj proti změnám klimatu, je důležité zdůraznit jeho skutečně známé a měřitelné dopady, tedy dopady ekonomické,“ dodal Macek. 

zdroj: Parlamentní listy

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Tomáš Macek

Tomáš Macek

Novinky

Nejnovější video

Politická rozprava: Pavel Strunz o účelovém používání předběžné opatrnosti

Proslov z Republikového sněmu, 11. 11. 2023.

PŘEPIS PROJEVU

Vážení spolustraníci, vážené spolustranice, milí hosté a samozřejmě, milé hostesky,

pohovořím o předběžné opatrnosti.

Jsem-li předběžně opatrný, nedopustím masovou imigraci ze zemí s jinými kulturními vzorci. Protože vím, že se mi to může vymstít v časovém horizontu jedné generace. Jsem-li předběžně opatrný, nezanedbávám armádu, časová konstanta vybudování armády je deset let, geopolitická situace se však může změnit za kratší dobu. Ještě v roce 2009 v Praze podepisovali Obama a Medvěděv redukci jaderných zbraní, necelých pět let poté Rusko anektovalo Krym. Jsem-li předběžně opatrný, nezakážu si zákonem dva ze tří stabilních zdrojů energie, uhlí a jadernou energetiku, což se vbrzku projeví na energetické bezpečnosti.

Po těchto příkladech oprávněné předběžné opatrnosti považte, co se děje u našich, stále ještě bohatých, sousedů v Německu. V několika politikách, migrace, armáda, jaderná energetika, Německo aplikovalo předběžnou neopatrnost. To má své důsledky. Slabou armádu v turbulentních časech, kriminalita roste, imigranti se zhusta neztotožňují s německým státem, vysoké ceny energií vyhání firmy z Německa, konkurenceschopnost upadá. Proto je těžko pochopitelné, že takto předběžně neopatrné Německo naopak bylo a je předběžně přeopatrnělé stran globálního oteplování, které hypoteticky může mít důsledky až za několik generací. Tedy dlouho po dokonaných důsledcích masové imigrace, zanedbávání armády, odklonu od jádra a uhlí. Německo převzalo paniku Grety Thunberg a stalo se motorem doktríny Green Deal.

Protože se Německo osvědčilo v několika ohledech jako odstrašující příklad, neměla by se Česká republika u něj inspirovat bez mimořádné obezřetnosti. Bohužel je však z některých prohlášení zřejmé, že česká vláda se na toto Německo hodlá čím dál víc orientovat. Hodlá například opakovat některé jeho energetické chyby. Odstoupení od uhlí, masovou podporu obnovitelných zdrojů, ale i zákaz spalovacích motorů. Ministr průmyslu potvrzuje cíl ukončit spalování uhlí do roku 2033, zároveň Petr Fiala protlačuje nestabilní a obtížně regulovatelné obnovitelné zdroje energie bez vyřešení ukládání přebytků.

To si vyžádá paradoxní doplnění energetiky o zdroje spalující zahraniční fosilní palivo, zemní plyn, tedy nyní LNG, i z nestabilního Blízkého Východu, ale i oklikou z Ruska, za vyšší sazby než dříve, samozřejmě. Pokud se tak stane, bude to za cenu ztráty konkurenceschopnosti, za cenu, že se staneme hlubokým dovozcem elektřiny, což též nepřispěje k energetické bezpečnosti. Bude to za cenu obrovských regulací připomínajících socialistické plánované hospodářství, tzn. neférové podmínky a naprosté pokřivení trhu.

Naše vláda přestává být předběžně obezřetná v krátko a střednědobém horizontu.  Používá pouze Green Deal, a přitom se tak děje za situace, kdy větší světoví producenti skleníkových plynů, než je Evropská unie, si konkurenceschopnost takovouto doktrínou nepodkopávají.

Zároveň o správnosti premis antropogenního globálního oteplování pochybují i významní vědci, jedním z nich je kvantový fyzik John Clauser, nositel Nobelovy ceny za fyziku roku 2022. Ten letos podepsal petici proti klimatickému alarmismu. Kolega Clauser říká: „Populární narativ o změně klimatu odráží nebezpečné zkorumpování vědy. Chybná klimatická věda metastázovala do masivní šokové novinářské pseudovědy. Žádná skutečná klimatická krize neexistuje, existuje však krize energetická.“ Takové prohlášení chce odvahu. Nepapouškovat mantry jako dekarbonizace či klimaticky neutrální společnost může dnes vědcovi přinést nepříjemnosti. Pravděpodobnost financování jeho výzkumu se rapidně sníží. To je to zkorumpování vědy, o kterém hovoří Clauser.

Vážení, všiml jsem si nedávno zvláštní symbiózy. Zatímco Čína začíná lovit mozky na Západě, některé mozky na Západě vymýšlejí, jak jí lov usnadnit. Greta Thunberg a její řídící mozky v Evropské unii v zásadě vyhrály. A já doufám, že jenom bitvu, nikoli však válku.

Čekají nás eurovolby. Obdobně jako loni na sněmu, upozorňuji i letos předběžně opatrnicky naše budoucí europoslance, aby se naočkovali proti bruselóze. Ta, jak známo, způsobuje politickou sterilitu u velkých zvířat. Sami sobě položte otázku: co udělala EU za dvacet let našeho členství dobře? Myslím, že těch pozitivních počinů je velmi málo. Naši naočkovaní europoslanci se mohou pokusit to změnit. Konkrétně v energetice mohou prosazovat následující. Postavit se proti zákazu spalovacích motorů samozřejmě, prosazovat jadernou energetiku, bránit nesmyslným regulacím v rámci Green Dealu, neodstupovat od Energetické charty chránící investice do energetiky. Dle zdravého rozumu budou jistě konat i v jiných oblastech a já věřím, že z žádného našeho europoslance se nestane politický EUnuch. Děkuji za pozornost.

Oblíbené štítky

Tomáš Macek

Tomáš Macek

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31