Svobodní v médiích: škrtnutý symbol EU, podpora spoření i dění v EU a regionech

Svobodní v médiích: škrtnutý symbol EU, podpora spoření i dění v EU a regionech

Server Peníze.cz zveřejnil 4. 5. článek Očima expertů: Stavebko, penzijko, pojištění. Co by měl stát podporovat?Tomáš Pajonk, předseda Svobodných: Svobodní jsou dlouhodobě proti tomu, aby stát na finančním trhu cokoliv podporoval nebo dotoval. Některé produkty jsou dnes naprosto nelogicky zvýhodňované oproti jiným, což křiví trh a motivuje lidi investovat tam, kam by za normálních okolností nedali ani korunu. Místo podpory bychom chtěli snížit či úplně zrušit daň z příjmu a nechat lidem víc peněz, které mohli investovat podle vlastního uvážení. Opět před sebou máme problém, že stát vlastně moc neví, co by měl podporovat. Vybere od vás peníze a ty potom přesměruje tam, kde mu to přijde rozumné. Takové rozhodnutí by mělo probíhat na úrovni jednotlivce, ne státu. Každý má koneckonců jiné preference. Navíc, stavební a penzijní připojištění bude jistě fungovat i bez státního příspěvku, jenom už nebude protežované například vůči investicím do fondů či komodit.

TV Barrandov odvysílala 7. 5. v pořadu Naše zprávy příspěvek Přeškrtnutá unie (od času 8.58): Na první pohled na tomto autě není nic zvláštního. Až po bližším prozkoumání si všimnete, že je něco jinak. Už pár let paní Kateřina jezdí s přeškrtnutým symbolem Evropské unie na registrační značce.

Kateřina Kašparová, řidička:

Prostě je to můj názor. Já bych radši, kdybychom nebyli v socialistické Evropské unii.

I přes toto varování samolepky prodává, mimo jiné na svém eshopu, i politická strana Svobodní.

Martin Rumler, mluvčí Strany svobodných občanů:

Neřešili jsme to předtím, vůbec nás nenapadlo, že by nějaký agilní úředník měl zájem na tom, hrozit našim řidičům, varovat je, takže řešili jsme to po tom a jednoznačně máme právní názor, že se o žádný přestupek nejedná.

Brání se tím, že je značka čitelná i s křížkem. Žádné postihy nepadly, ve finále by šlo o boj právníků.

Dění v EU

Europoslanec Jiří Payne byl 2. 5.  hostem  ČRo Radiožurnálu a dalších stanic v pořadu Hlavní zprávy – rozhovory a komentáře na téme rozpočet Evrospké unie.

3. 5. Blesk na sém webu zveřejnil článek „Pandořina skříňka i bu bu bu.“ Co říkají Češi na bruselský bič na neposlušné: Payne (Svobodní): Krade se z domácího

Co říkáte na zmínku o mechanismu na ochranu rozpočtu EU v souvislosti s dodržováním zásad právního státu…

Největším narušovatelem právního státu je sama EU. Napřed si musí udělat pořádek sama u sebe. Je to naprosto absurdní, že bude EU někoho poučovat o právním státu. Bezesporu je to reakce na spory s Polskem a Maďarskem. Unie hledá nástroj, jak trestat státy, které se odvážily mít vlastní názor. Očekává od nás, že budeme poslušně plnit to, co nám přikážou. Zdráhají se říct, že to bude přímý trest za neposlušnost. Kolem každé dotace se nakupí korupce, ztráty jsou veliké. Nejjednoduší a nejlevnější by bylo okamžitě všechny dotace zrušit.

Budou se krátit peníze do fondů koheze a zemědělství. O kolik Česko podle Vás přijde peněz?

Uvědomme si, že když EU navýší svůj rozpočet o 11 procent, tak to někde bude chybět na národní úrovni. Bylo by fér říct, že o ty peníze, které odvedeme navíc, tak školství dostane o miliardu méně, že výzkum a věda dostanou o miliardu méně, že obrana dostane o několik miliard méně, protože se bude budovat společná evropská armáda… Převeďme si to, že se okradou naše ministerstva.

Byznys noviny zveřejnily 2. 5. článek Fond evropských hodnot: Komisařka Jourová je služebníkem myšlenky evropské říšeEuroposlanec Payne: Budou-li schváleny finanční prostředky na europropagandu, bude ještě více omezena svoboda myšlení a přesvědčení, nezávislost a samostatnost úsudku.

Nový eurofond zavádí celoevropskou propagandu, která bude lidem určovat, co si mají myslet. Uvedl to v rozhovoru europoslanec Svobodných Jiří Payne ke schválenému záměru Evropského parlamentu na vytvoření zcela nového Fondu evropských hodnot. Ten bude řízený Evropskou komisí a bude přímo dotovat neziskové organizace, které v členských zemích podporují „evropské hodnoty“.

Jaký je váš názor na schválený záměr Evropského parlamentu o vytvoření Fondu evropských hodnot (European Value Instrument; EVI)?

Lisabonská smlouva požaduje, aby se každá činnost vykonávala na nejnižší možné úrovni. Naprosto nesouhlasím s tím, aby se vyvíjela jakákoli činnost tohoto druhu na celoevropské úrovni. V podstatě to znamená, že bude existovat celoevropská propaganda, která bude členským státům a lidem určovat, jaké myšlenky mají vyznávat a co si mají myslet. Nejtradičnější evropskou hodnotou byla doposud pluralita, ta tímto okamžikem končí.

Rezoluce (Evropského parlamentu, pozn. redakce) se odvolává na dokumenty o lidských právech, které jsou ale velmi sporné. Vznikly na počátku studené války jako výsledek obchodu mezi Západem a Východem. My vám uznáme právo na ochranu majetku, když vy nám uznáte právo na práci.

To ale nejsou tradiční evropské hodnoty. A pokud to nějaké hodnoty jsou, pak jsou to hodnoty jako pokrytectví, neupřímnost, bezzásadovost, nesmyslné kompromisy se zlem atd.

Do protikladu k tomu bych považoval za zásadní tradiční evropské hodnoty jako například křesťanství a židovství, úctu k životu (Albert Schweizer), význam oběti, pokoru před transcendentnem, samostatnost a svobodu myšlení. Jenomže Evropská unie se staví právě proti těmto hodnotám, proti židovské tradici, proti nezávislosti myšlení.

2. 5. zveřejnily Byznys noviny článek Brusel chce v ČR dotovat z nového eurofondu občanské organizace propagující EU:  Naopak, europoslanec Jiří Payne (Svobodní) tvrdí, že vytvoření fondu EVI je v rozporu s Lisabonskou smlouvou.

„Lisabonská smlouva požaduje, aby se každá činnost vykonávala na nejnižší možné úrovni. Naprosto nesouhlasím s tím, aby se vyvíjela jakákoli činnost tohoto druhu na celoevropské úrovni,“ uvedl Payne na konto zamýšleného eurofondu.

Ten tvrdí, že pokud by takový fond nakonec opravdu vznikl, měl by rozdělovat peníze v souladu s rozložením názorů v každém státu – tak, aby byly respektovány menšiny.

„Tedy v ČR by podporovatelé EU měli dostat přibližně 33 procent z těchto dotací; zbytek by měl být rozdělen mezi ostatní názorové skupiny,“ prohlásil Payne.

Payne si prý nedovede představit, že k čemu by Fond evropských hodnot mohl být prospěšný.

„Bude omezovat svobodnou diskusi a výměnu názorů. Jak bude vypadat svobodnáargumentace, když jedna strana bude mít k dispozici miliony a druhá strana bude diskriminována a bude mít omezený přístup do médií?“.

„Česká republika bude financovat program, který omezí svobodu slova v České republice,“ podotkl europoslanec Svobodných.

Podle Payna povede činnost fondu „k dalšímu rozvracení politických stran“.

„Evropská unie je hlavním důvodem, proč se v Evropě šíří extremistické politickénázory,“ konstatoval.

Různé

8. 5. vydal server pravyprostor.cz článek Josefa Kálese Ať si kouří kdo chce co chce: Podle mě není co řešit. Ta zaprvé – ať si kdo chce, kouří (případně jinak užívá) co chce. Je to jeho tělo, jeho zdraví a jeho volba. Nikdo nemá právo někomu zakazovat, nebo dokonce přikazovat, co bude dělat se svým tělem.

Prohibice přináší kriminalitu

A za druhé – prohibice prostě nefunguje. „Krásným“ příkladem je americká prohibice alkoholických nápojů. Zpočátku bohulibý plán ženských spolků osvobodit své často opilé a agresivní manžele od ducha alkoholu se ukázal jako naprosto kontraproduktivní.

Jsem přesvědčen o tom, že je na každého odpovědnosti, co bude se svým tělem dělat. Ideálně by to mělo zohledňovat i zdravotní pojištění a pojišťovny by měly mít možnost nastavit výši pojištění podle toho, jak se svým tělem jejich klienti zacházejí. Ale zároveň prohibice sebou přináší kontraproduktivní výsledky, jako je vyšší kriminalita.

Proto jsem pro legalizaci marihuany a jsem přesvědčený, že se černé scénáře „bojovníků s drogami“ nenaplní. A jako milovníkovi dobrého piva a vína není líto, že někteří preferují ke zvýšení svého momentálního štěstí marihuanu, aspoň zbude více piva pro nás.

6. 5. vydal server svobodny-svet.cz článek Marx byl jen jeden z mnoha…Jiří Payne, FCB: „Vládnoucí dělnická třída odnímá pomocí socialistického práva nepřátelským elementům různá politická práva a svobody, kterých by mohli využívat k působení na pracující vrstvy, k boji proti socialismu. Zbytky svržené buržoazie jsou zbaveny možnosti legálně politicky působit, je jim zakázáno se politicky organizovat, konat schůze, vydávat vlastní tisk apod. Socialistické právo otevřeně prohlašuje, že politická práva a svobody slouží pracujícím, nikoli však buržoazii.“

Když si tak česká média připomínají Marxe, měly by také uvádět, že Marxistické učení o vyvlastňování, o nesmiřitelném třídním boji, o diktatuře proletariátu přivedly naše „vědce“ jako Z. Jičínský k výše uvedenému výroku, který by dnes byl trestný. K tomuto závěru vede marxismus nevyhnutelně. Je to závěr, který z Marxovy teorie zákonitě vyplývá. Pokud nyní hlásají naše média podporu marxismu, žádám tímto státní zastupitelství, aby vůči nim zahájilo příslušné kroky pro šíření nenávisti ke skupině obyvatelstva.

Neviditelný pes zveřejnil 3. 5. článek Terézie Mlýnkové Iškové MÉDIA: Vrtěti psem v obcích a ve městech: O problému s vyvážeností zpráv a objektivitou České televize toho bylo řečeno mnoho. Pravdu však je, že velmi podobný problém existuje i na komunální úrovni. A možná je svou podstatou ještě závažnější.

Představte si, že by o tom, co bude vysílat Česká televize rozhodoval přímo premiér a případně další členové vlády. Tak přesně to se děje v mnoha obcích v případě obecních zpravodajů. Je téměř pravidlem, že v redakčních radách obecních zpravodajů sedí vedení města. To pak přímo ovlivňuje obsah plátku. Není divu, že obsah takových novin může být zcela nevyvážený.

Informace za peníze občanů

Proč je to takový problém? Obecní zpravodaje bývají financovány z veřejného rozpočtu. Tedy platí je občané města. Velmi často bývá „zadarmo“ distribuován přímo do schránek občanů nebo dán na různých místech v obci k rozebrání. Pokud se tedy obecní zpravodaj objeví v každé domácnosti daného města či vesnice, stává se nejsilnějším marketingovým nástrojem. A v rukou ho drží právě vedení města.

Velmi často je pak vedení vychvalováno a opozice nemá buď dostatečný prostor na publikaci nebo má oproti vedení velmi nerovné podmínky. Zástupci opozice se tak potýkají např. s tím, že napíšou kritiku na nějaký postup vedení či koalice a vedení hned v tom samém čísle reaguje. Opozičnímu politikovi však už není dán prostor na reakci.

3. 5. vydal server Plzen.cz článek Zregulujte už konečně ten žlutý prach! – vyzývá krajská předsedkyně Svobodných: V souvislosti s aktuálním tématem diskusí i odborných pojednání o všudypřítomném pylu napsala předsedkyně Strany svobodných občanů ČR v Plzeňském kraji Lenka Brčková ironický otevřený dopis zákonodárcům. Jediné, co v něm myslí vážně, je kritika nesmyslného dotování a regulování čehokoliv. Dopis zveřejnila na regionálních webových stránkách.

„Vážení zákonodárci! Uměli jste zregulovat průmyslový popílek, uměli jste zregulovat kouření v hospodách, uměli jste zregulovat parkování aut ve městech, uměli jste zregulovat pojídání sladkostí dětmi… Prostě uměli jste zregulovat kde co, i když to vlastně nikdo nechtěl,“ začíná Brčková. „Troufnu si říct, že polovině občanů naší krásné země momentálně vadí ten všudypřítomný žlutý prach, pardon, vlastně pyl. Občané, ač normálně zdrávi, jsou nuceni kašlat, kýchat a prskat. Jsou nuceni ládovat se výrobky farmaceutického průmyslu (léky). Občané jsou nuceni neustále uklízet – utírat prach, luxovat a vytírat, každý den jezdí auta do myčky, aby byla vidět původní barva auta a tak dále a tak dále… Dnes se snad nenajde člověk, který by kvůli žlutému pylu nedělal nějakou činnost navíc,“ popisuje Brčková současný stav.

Regiony

Brno

4. 5. zveřejnila MF DNES článek Další volební lídři: Vokřál a Pospíšil: Do říjnových komunálních voleb povede v Brně hnutí ANO současný primátor Petr Vokřál. „Hlasovali pro něj všichni přítomní členové sněmu,“ potvrdil krajský manažer ANO David Aleš. O svém lídrovi včera rozhodovali i sociální demokraté. Jako jedničku kandidátky v Brně vybrali Olivera Pospíšila, brněnského zastupitele a místostarostu městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora. Jasno už mají i další strany. Zelení si jako jedničku zvolili místostarostku Brna-střed Jasnu Flamikovou. ODS se spojila se Stranousvobodných občanů a spolkem Brno autem a do voleb je povede krajská zastupitelka a advokátka Markéta Vaňková.

Břeclav

3. 5. zveřejnil Břeclavský deník článek Půl roku do komunálních voleb: Pro Region povede Dominik, ztratil ale dva radní: Proti současnému vedení okresního města se chtějí v nadcházejících volbách postavit Soukromníci, Svobodní, TOP 09 a KDU-ČSL. Nyní jednají o společné velké koalici. „Jasno by mohlo být příští týden,“ sdělil za Soukromníky Jan Baránek.

Iniciátoři společné koalice jednali také s občanskými demokraty a Mladými a neklidnými. Podle Baránka však tato uskupení neměla o spolupráci zájem.

Vyšlo i v tištěné verzi Břeclavského deníku.

Hodonín

Hodonínský deník zveřejnil 3. 5. článek Piráti jdou v koalici, Okamurovci sami: Dvacet tisíc hodonínských voličů bude mít na podzim pestrý výběr. O jejich hlasy se budou ucházet politici z více kandidátek než před čtyřmi roky.

Do zastupitelstva se chce po osmileté pauze vrátit bývalá místostarostka a exposlankyně Zuzana Domesová. „Snažím se sestavit kandidátku. Přestalo mě bavit to, jak zastupitelstvo vypadá,“ řekla Domesová. Dlouholetá sociální demokratka bude zřejmě stejně jako v roce 2010 lídryní Sdružení nestraníků, tedy i kandidátkou na starostku.

S novinkou přicházejí také Svobodní. Ti totiž budou kandidovat v Hodoníně spolu s třetí nejsilnější parlamentní stranou – Piráty. „Dlouhodobě spolupracujeme a máme výraznou programovou shodu. Společně máme šanci získat více mandátů,“ vyjádřil se lídr společné listiny a předseda kontrolního výboru Petr Buráň.

Vyšlo i 9. 5. v Týdeníku Slovácko.

Chrudim

Chrudimské noviny vydaly 7. 5. článek Chodník v Poděbradově ulici bude opraven: Vedení města se podle všeho rozhodlo vzít vítr z plachet zdejším Svobodným. Jinak si nelze vysvětlit zvýšenou snahu v oblasti rekonstrukce chodníků. Mnohde probíhá – třeba v Novoměstské ulici, jinde rekonstrukce co nevidět začnou. Svobodní totiž právě na hezkých a upravených stezkách pro pěší dlouhé roky staví svou předvolební kampaň.

Zlín

3. 5. zveřejnila MF DNES článek Adámka podpoří do Senátu i Valenta: Adámka podpořili také přímo Soukromníci, ale i další strany, které nepostaví své kandidáty: ODS, TOP 09 a zřejmě vyzvou voliče k jeho volbě i Svobodní. To by mohlo primátorovi přihrát další hlasy…

„Neměli jsme dle našeho mínění tak silného kandidáta, který by mohl uspět a zaručit hlas pro polovinu politického spektra, aby pan Babiš neměl ústavní většinu. Bylo to pragmatické rozhodnutí, aby síly demokratické pravice kooperovaly,“ vysvětlil předsedazlínské ODS Miroslav Chalánek. „Senát vnímáme jako pojistku demokracie, proto jsme se rozhodli podpořit kandidáta, který má šanci vyhrát,“ podotkl šéf zlínské TOP 09 Milan Baroň.

O podpoře ze stejného důvodu uvažují také Svobodní. „Není to bezvýhradné, s něčím u něho nejsme spokojení, zásadní rozpory ale nejsou a vnitropolitické názory máme podobné,“ uvedl krajský předseda zlínských Svobodných Tomáš Pajonk.

(ler)

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31