Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Občané ČR jsou diskriminováni za názory. Vyšel zásadní dokument

Občané ČR jsou diskriminováni za názory. Vyšel zásadní dokument

Strana Svobodných představila Chartu 24. Prohlášení kritizuje současný stav dodržování občanských práv v České republice a textově vychází z Charty 77. Nová charta Svobodných se zaměřuje na aspekty, jako je nedostatek svobody projevu a informací, diskriminace v různých oblastech, politický nátlak a nedostatek demokracie. Při příležitosti 20. výročí od vstupu České republiky do Evropské unie ji na Petříně přečetla ekonomka Markéta Šichtařová.

Při příležitosti 20. výročí od vstupu České republiky do Evropské unie byla na Petříně zveřejněna Charta 24, za níž stojí strana Svobodných. Úvodní slovo k ní dodala odborná mluvčí Svobodných pro oblast ekonomiky Markéta Šichtařová.

„Svoboda je důležitá stejně jako ekonomika, koneckonců máme svobody osobní i ekonomické. A čas od času v dějinách přicházejí období, kdy ty svobody jsou hodně ohrožené. Přicházejí období, kdy lidé mají pocit, že už se chtějí vyslovit k tomu, co se děje,“ uvedla ekonomka Šichtařová. Mezi tato období uvedla data 1968, 1989 ale hlavě 1977, kdy byla podepsána Charta 77.

Její text je dle Šichtařové nadčasový a univerzálně platný i dnes. „Bez ohledu na to, jestli stojíme vlevo nebo vpravo na politické části spektra, text původní Charty 77 má nadčasovou platnost,“ řekla Šichtařová.

„Dámy a pánové, právě teď přichází situace, kdy práva – lidská i ekonomická – jsou u nás opět porušována,“ uvedla Šichtařová a následně publiku přečetla text Charty 24, který obsahově vychází právě z Charty 77. Text je pozměněn pouze mírně a pouze natolik, aby konkrétně pojmenovával instituce a aktuální problémy Evropské unie a České republiky.

Charta 24 kritizuje současný stav dodržování občanských práv v České republice. V prohlášení je poukazováno na rozpor mezi ideály, na kterých byla Evropská unie založena, a současnou realitou, která podle nich omezuje občanské svobody a prosperitu. 

„Dvacetileté výročí vstupu naší země do EU nám ale s novou naléhavostí připomíná, kolik základních občanských práv platí v naší zemi už opět – bohužel – jen na papíře,“ stojí v prohlášení s názorným příkladem práva na svobodu projevu a informací, které by mělo být zaručováno 11 článkem hlavy II., dle Charty 24 se však jedná pouze o „zcela iluzorní právo“.

„Desítkám tisíc našich občanů je znemožňováno získávat objektivní, nezkreslené a úplné informace, stejně tak jako vyjadřovat se veřejně na sociálních sítích či v médiích jen proto, že zastávají názory odlišné od názorů oficiálních. Jsou přitom často objekty nejrozmanitější diskriminace a šikanování ze strany úřadů i společenských organizací; zbaveni jakékoli možnosti bránit se,“ popisuje charta aktuální situaci v České republice. „Statisícům dalších občanů hrozí, že projeví-li své názory na aktuální společenskovědní témata, ztratí pracovní a jiné možnosti, a to nejen ve veřejném sektoru, ale i u soukromých korporací.“

Mezi další nedodržovaná práva v České republice pak dle prohlášení patří i právo na svobodu podnikání, kdy je zdůrazněno, že chování bank a pojišťoven je v rozporu s právem na svobodu podnikání tím, že odmítají poskytovat finanční služby určitým společnostem z politických důvodů.

V rozporu s článkem 21 hlavy III., který zakazuje jakoukoliv diskriminaci založenou zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, politických nebo jakýchkoli jiných názorech nebo příslušnosti k národnostní menšině, je pak dle Svobodných „obsazování pracovních míst na základě kvót odvolávajících se na příslušnost k daným skupinám“.

Na nedostatku léků v Evropské unii se pak projevuje, že i svoboda pohybu kapitálu je v Evropské unii pouze zdánlivá.

Ohrožena je v České republice i svoboda veřejného projevu, kdy dle charty Svobodných centrální řízení veřejnoprávních médií omezuje možnost veřejné kritiky a zveřejňování názorů odlišných od oficiální ideologie. „V předních společenských tématech často spojených s enormními veřejnými výdaji ze státních rozpočtů členských zemí EU je vyloučena otevřená diskuse. Mnoho vědeckých a akademických pracovníků i jiných občanů je diskriminováno jen proto, že legálně zveřejňují či otevřeně vyslovují názory, které současná politická moc odsuzuje,“ popisuje dění v Česku Charta 24.

Převzato z Parlamentních listů

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Mgr. Libor Vondráček

Mgr. Libor Vondráček

právník a předseda Svobodných

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31