Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Stanovisko: Svobodní odsuzují vládou organizované sčítání lidu, znovu po 10 letech

Stanovisko: Svobodní odsuzují vládou organizované sčítání lidu, znovu po 10 letech

V sobotu 27. března odstartuje znovu po deseti letech sčítání lidu, domů a bytů. Jako politická strana, která hájí svobodu jednotlivce a koncept malého státu, musíme celý projekt označit nejen jako zbytečný a nešetrný ke státní kase, ale také škodlivý, a v době tzv. protiepidemických represí takřka výsměšný. 

Proto jsme uskutečnili 15. 3. otevřenou videokonferenci na toto téma a po ní zformulovali tři hlavní body kritiky sčítání:

  1. Naprostou většinu informací stát již dávno má, jsou obsažené ve všemožných registrech a výkazech. Nicméně i kdyby je neměl, nic tak zlého by se nestalo. Stát, který se má omezit pouze na výkon funkcí, které mu objektivně náleží, nepotřebuje vědět, kolik lidé vlastní bytů nebo v jak velkých domech bydlí či v jakého boha věří. Snaha státu tyto informace zjišťovat vyplývá z představy, že nad občany je potřeba dohled. A že je potřeba plánovat jejich životy. Pokud se informace, které prostřednictvím sčítání politik či úředník získá, neshodují s jeho představou o tom, jak mají lidé žít, co udělá? Nerespektuje-li svobodu jednotlivce (a takových je nyní naprostá většina), začne vyvíjet politiku, která život jednotlivců usměrní “žádoucím” směrem. Svobodní však takovéto projevy centrálního plánování kategoricky odmítají!
  2. Před deseti lety jsme byli přesvědčováni, že stát potřebuje informace k tomu, aby mohl dobře nastavit systémy veřejné dopravy nebo aby byl dostatek školek. Ruku na srdce, mohou být občané našich měst a obcí skutečně spokojeni s veřejnou dopravou nebo s dostupností školek? Stát nedokáže ani předstírat, že informace získané sčítáním smysluplně využije ve prospěch občanů. Z toho důvodu my Svobodní pokládáme sčítání za zbytečné plýtvání prostředky (2 226 000 000 KČ). Poukazujeme přitom na státy jako Slovinsko, Rakousko, Dánsko a další, které sčítání nahradily zpracováním již známých dat.
  3. Za poslední rok jsme zažili bezprecedentní ukrajování naší svobody, pod pláštíkem boje s koronavirem jsme přišli o svobodu pohybu, je nám zakázáno podnikat, byli jsme poníženi do role nevolníků. K posílení své vrchnostenské pozice stát stále častěji sahá k hrubému násilí, případy brutality ze strany policie se začínají objevovat stále častěji. Vláda se k nám stále viditelněji chová jako nejzavilejší nepřítel. Zpochybňujeme tedy zásadně i morální právo státu žádat po nás jakési informace, očekávat vstřícnost či jakousi státotvornou uvědomělost. Stát si od nás vyplněný sčítací arch nezaslouží!

Svobodní tedy na základě těchto tří hlavních důvodů vyzývají občany k neúčasti na sčítání lidu. 

Republikové předsednictvo Svobodných (hlasování 4 PRO, 1 PROTI)

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31