Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Havrda pro Reflex: „Likvidace soukromých lékařů“

Havrda pro Reflex: „Likvidace soukromých lékařů“

Vláda přikázala pracovní povinnost lékařům a zdravotním sestrám z ambulantní sféry, aby pomohli se zvládnutím náporu pacientů s covidem-19. Praktickou realizaci přesunula na hejtma­ny. O tom, jaké problémy to přinese v praxi, jsme mluvili s MUDr. MIROSLAVEM HAVRDOU, který vlastní soukromé zdravotnické zařízení a mimo jiné má kvalifikovaný právní rozbor této problematiky.

Kritizujete nejnovější opatření vlády, že ambulantní specialisté mohou být povoláni do nemoc­nic. V čem je podle vás problém?

Rozhodně nemám nic proti tomu, aby lékaři a další soukromí pracovníci ve zdravotnictví cho­dili pomáhat. Naopak, kdo má tu možnost, tak by měl přiložit ruku k dílu. Není ale možné touto ces­tou na někoho ukázat a říct, že musí jít do nemocnice bez toho, aniž by to mělo právní rámec. Aby ti lidé, kteří mají své zaměstnan­ce, pohledávky a pacienty, šli po­máhat, aniž by bylo jasno, na jak dlouho mát být člověk povolán, jakým způsobem a za jakých pod­mínek. Touto cestou a touto práv­ní normou je to nezákonné a neústavní.

V čem přesně?

Stát nemůže podle nějaké vy­hlášky ukázat na jakéhokoliv dok­tora, který pak musí jít, zavřít ordinaci a vykašlat se na své pa­cienty bez náhrady. Nikdo za něj totiž pak nezaplatí jeho mandatorní výdaje, jako nájem, leasingy přístrojů a platy zaměstnanců. To není možné. Ústava zaručuje právo na život a právo, že za práci musíte dostat zaplaceno. Jestliže vyjmete člověka, který má náklady na svoji praxi například 200 tisíc, a pošle­te ho pracovat do nemocnice, kde vydělá 100 tisíc, tak ho uvrhujete do bídy. Nelze poslat někoho dělat něco jiného bez úhrady jeho ná­kladů nebo ztrát. Je to likvidace soukromého sektoru v České re­publice. Nejprve to byly obchody, poté hospody, pak vleky. Stát dnes svým chování ukazuje, že může zlikvidovat jakéhokoliv soukromé­ho podnikatele, protože soukromí lékaři jsou v zásadě soukromí pod­nikatelé. Natvrdo bych to nazval ekonomickým fašismem proti ur­čité skupině obyvatel.

Co by to znamenalo pro vás?

Mám pod sebou například de­set zaměstnanců a jsem jediný lé­kař. Pokud bych byl povolán, tak nebudu v práci, svým způsobem nebudou mít práci ani moji za­městnanci a nebudu je mít z čeho platit. Nebudu mít ani z čeho platit hypotéku nebo výplaty. Další věcí je, že bych chtěl pojistit, jelikož mám cukrovku, a pokud bych one­mocněl nebo umřel, někdo musí pomoct manželce zajistit chod na­šeho zařízení.

Mohl by takový výpadek ambu­lantních a dalších soukromých lékařů vést i k většímu přetížení nemocnic?

Samozřejmě. Ve své podstatě ze­jména starším lidem zmizí lékař, který se o ně stará. Jenže ti lidé do nemocnic nepůjdou, protože se bojí nákazy covidem. Proto raději chodí k nám, neboť na chodbě tu nesedí 50 pacientů, ale jsou objed­náni přesně na čas a s nikým se nepotkají.

Jak ale řešit kritickou situaci v nemocnicích a nedostatek personálu?

Domluvou. Pokud se stát nebo hejtman domluví s nějakým řetěz­cem, který má polikliniku napří­klad s pěti neurology, dva mohou jít pomoci. Tak by to podle mne mohlo jít. Většina ambulantních lékařů je zatím soukromníků – OSVČ anebo s. r. o. Jsou to samostatné soukromé subjekty a pracovní povinnost není realizovatelná – zákon v této podo­bě na to vůbec nepamatuje.

MUDr. Miroslav Havrda

místopředseda strany a garant pro oblast zdravotnictví

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

MUDr. Miroslav Havrda

MUDr. Miroslav Havrda

místopředseda strany a mluvčí odborné skupiny Svobodných pro zdravotnictví

Novinky

Nejnovější video

MUDr. Miroslav Havrda na Prima CNN o nedostatku léků pro pacienty: „Jako lékař a specialista, to vidím jako problémový faktor.
Vakcinační socialistické vládnutí funguje v rámci EU výborně, vakcín máme dostatek, jen se likvidují. Proč nemáme dostatek léčiv? Proč, nakupujeme stále vakcíny, co nikdo v dnešní době nechce? Co tyto finance za vakcíny využít k nákupu léčiv, které potřebujeme? Dvojí metr socialismu či neschopnost našeho ministra Válka konat a jednat za naše občany?
Za socialismu byla cena banánů stanovena na 10 korun, ale banány nebyly. Dnes stát centrálně stanovuje ceny léků, a proto tu nejsou.“

Za nedostatek léků mohou i nízké ceny, řekl ve vysílání CNN Prima NEWS lékař Miroslav Havrda. Firmy podle něj upřednostňují okolní státy, kde za léky dostanou více peněz. Za viníka Havrda označil ministerstvo zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v neděli na ČT uvedl, že se jedná o obnovení výroby penicilinu v Česku. Ta by podle něj mohla začít během roku a půl.
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na začátku září sliboval, že léků bude na podzim dostatek. Podle lékárníků ale například penicilin stále chybí. Potvrzuje to i Státní úřad pro kontrolu léčiv.

Lékař Miroslav Havrda ve vysílání CNN Prima NEWS uvedl, že nedostatek léků může s blížící se vlnou respiračních chorob způsobit vážné problémy v populaci. „Když budete mít dražší benzin nebo chleba, tak na to neumřete. Ale tady se to může stát. Jsou známy případy, že když nedáte správný lék, můžete skončit na transplantaci srdce,“ popsal Havrda. Zároveň podotkl, že obchod s vakcínami funguje báječně. „Nechápu, proč nefunguje obchod s normálními léky,“ podotkl.

Hlavní problém podle něj spočívá v tom, že máme socialisticky nastavené ceny. „Pamatujete si, jak za komunismu stály banány 10 korun, akorát že tu nebyly? To je dnešní situace. Jestliže je cena nastavena příliš nízko, tak farmaceutické firmy své levnější léky odhlašují,“ řekl Havrda s tím, že hlavním viníkem je ministerstvo zdravotnictví.

V okolních státech už podle Havrdy pochopili, že léky musí stát více. „Jestliže tady stojí lék 100 korun a v Německu 500 korun, tak bych se vůbec nedivil, kdyby léky utíkaly do těchto zemí, kde za ně firmy dostanou více peněz,“ podotkl Havrda.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT uvedl, že se jedná o obnovení výroby penicilinu v Česku. Mohla by prý začít během roku a půl. „Pevně věřím, že v průběhu příštího roku budu moci informovat (…), že během roku, roku a půl se tady spustí výroba těchto léků,“ řekl Válek.

Nová ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Kateřina Podrazilová má podle ministra zdravotnictví půl roku na to, aby se situace s dostupností léků zlepšila. Do čela SÚKL nastoupila ve čtvrtek. Vystřídala Irenu Storovou, která byla v čele úřadu pět let. Podle Válka má půlroční zkušební lhůtu na to, aby nastartovala potřebné změny. „Pokud se to nepodaří, bude vypsáno nové výběrové řízení,“ řekl Válek.

Oblíbené štítky

MUDr. Miroslav Havrda

MUDr. Miroslav Havrda

místopředseda strany a mluvčí odborné skupiny Svobodných pro zdravotnictví

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31