Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Novinky z komise pro Místní Agendu 21

Novinky z komise pro Místní Agendu 21

Mou první politickou akcí v Praze 4 v novém roce bylo jednání Komise pro Místní Agendu 21, jíž jsem od loňského jara členem. Od té doby se však kvůli vážným zdravotním problémům předsedy sešla teprve podruhé. Definice ministerstva životního prostředí praví, že „Místní Agenda 21 (MA21) je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.

Ačkoliv by se to v dnešní době nabízelo, rozměr „udržitelného rozvoje“ jsem prozatím ani moc nepostřehl. Důraz je hlavně na snahu o lepší participaci s občany, na jejímž základě by měly vznikat dlouhodobější plány, jak řídit a rozvíjet obec. Toto je mi sympatické, protože věřím, že lidi je potřeba do správy věcí veřejných průběžně zapojovat, ne po nich jen jednou za čas požadovat hlasy a zbytek volebního období je ignorovat. Sice mám zatím podezření, že v tomto případě forma trochu přebíjí obsah, ale počítá se každá snaha o zlepšení.

Praha 4 je zatím v MA 21 relativním nováčkem, mírou zapojení spadá do nejnižší kategorie D (i tak ale patříme mezi 81 nejlepších obcí v ČR). V minulém volebním období proběhly dvě rozsáhlejší iniciativy s cílem zapojit veřejnost do dění – série veřejných diskusních fór sloužící ke sběru podnětů na zlepšení okolí a tvorba tzv. Generelu veřejných prostranství, dokumentu, který by měl pomoct ujasnit představy radnice o tom, jak má jednou Praha 4 vypadat.

Generel a setkání s občany

Generel skutečně vznikl, zde je možné STÁHNOUT jeho elektronickou podobu z léta 2018. Schválen však byl pouze na úrovni Rady. Do Zastupitelstva byl poslán v dubnu 2018, jenže tehdy jej zastupitelé neschválili, prý ještě nebyl dotažený. Poslední stopa na webu Prahy 4 je z 6. března 2019, kdy byla Radou schválena jeho aktualizace a měl být dán na Zastupitelstvo. Jelikož se však zanedlouho měnila naše vládnoucí koalice, k ničemu takovému zatím nedošlo.

Na jednání komise měla dorazit Alžběta Rejchrtová, v jejíž režii generel vznikal, omluvila se však pro nemoc, tudíž si na další informace musíme znovu počkat. V diskusi zazněla kritika, že dokument dostatečně nepokrývá místa zásadního významu jako třeba prostor metra Budějovická a Pankrác, Dvorce či Brumlovku. Na to reagoval bývalý starosta Petr Štěpánek, nyní Zastupitelstvem pověřený politik odpovědný za MA 21, že to bylo nezbytné, aby byla už tak rozsáhlá práce vůbec dokončena. Navíc v místech, která nejsou v jejím majetku, má MČ logicky omezenou působnost. Počítá se s tím, že se dokument bude průběžně vyvíjet a upravovat.

Co se týká veřejných setkání s občany, výsledek je lehce rozpačitý. Jejich prostřednictvím se sice podařilo nasbírat slušné množství nápadů na zlepšení a řadu z nich snad i splnit, potíž je však v tom, že prozatím není k dispozici nějaké smysluplné shrnutí výsledků. Snad je to však jen otázka času. Radní pro životní prostředí Tomáš Hrdinka si totiž dal práci, přehled vypořádání podnětů tvoří a má v plánu s ním dál pracovat. Mohli jsme jej vidět, ve stavu ke zveřejnění zatím ještě není.

Připomínky a podněty

Po diskusi k oběma tématům jsme na komisi odhlasovali doporučení Radě, aby zahájila „debatu nad zadáním“ Strategického plánu pro Prahu 4, což je jeden z dalších kroků, jak se v rámci MA 21 do budoucna zlepšit.

V rámci závěrečných připomínek vystoupil kolega z komise Libor Engelhalter, aby si prostřednictvím ilustračních fotografií postěžoval na tristní úroveň veřejných prostranství včetně těch nejexponovanějších. Chtěl bych vyzdvihnout jeho zajímavý podnět, aby se s hlášením nepořádku v ulicích či v přírodě nečekalo jen na aktivní občany, ale aby se zapojovali rovněž strážníci Městské policie, popř. úředníci odboru životního prostředí ve svých oblastech. Za toto bych se velmi přimlouval. Pochválit bych chtěl také paní Jaromíru Eismannovou, aktuálně nezávislou zastupitelku, za vyslovený názor, že příkazy a zákazy moc dobře nefungují, že je potřeba nabídnout lidem vhodné alternativy. Prosím více takových politiků.

Já se v souvislosti s všudypřítomným nepořádkem zeptal na zkušenosti z Prahy 9, kde s úspěchem zapojují lidi bez domova, zatímco u nás bývají naopak ve svém okolí zdrojem velkého znečištění. Třeba se zvládneme nějak inspirovat, každá vlaštovka by byla dobrá. Dále jsem žádal, zda by si vedení radnice nemohlo vzít za své pravidelné organizování dobrovolnických úklidů. Jelikož se jich sám roky účastním a často je pořádám, tak vím, že ochotných pomocníků se najde docela dost a akce přinášejí výsledky. Nejtěžší však bývá vše připravit. I když Praha 4 vychází vstříc a ochotně zdarma poskytuje kontejnery na odvoz odpadu, pytle a velmi kvalitní pracovní rukavice, pořád je s tím dost starostí, navíc s omezenými možnostmi propagace. Kdyby přípravu převzal aparát radnice a nám občanům stačilo někam přijít a přiložit ruku k dílu, okolí by to určitě prospělo. Navíc by skrz komunikační kanály MČ šlo oslovit mnohem víc lidí. Reakce na tento podnět byla kladná, snad se mi tedy podaří brzy uvést nápad v život.

Další jednání komise nás čeká zhruba za měsíc. Mám už rozmyšleno další téma na zlepšení komunikace radnice s veřejností, které bych tam rád otevřel, ale zatím se nechte překvapit.

 

Alois Sečkár
Místopředseda Svobodných
Člen Komise MA 21 v Praze 4

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodni-31