Podnikatelské odbory: Přebujelý stát – zatažená brzda české ekonomiky

Podnikatelské odbory: Přebujelý stát – zatažená brzda české ekonomiky

8 kroků ke snížení státního dluhu a hospodářskému oživení

Veřejné finance, tedy peníze nás všech, si nestojí dobře. Všichni soudní lidé vidí, že je nutné změnit způsob hospodaření státu, je nutné změnit postoje politiků a úředníků k financím naší země.

Podnikatelské odbory, a drtivá většina podnikatelů, se s vládou shodnou na nutnosti konsolidovat veřejné finance. Je to nutné pro udržitelnost ekonomiky a stabilitu státního rozpočtu. Změny přístupu k hospodaření se státními prostředky pomůžou udržet nízké úrokové sazby, pomohou zvládnout inflaci a zvýší důvěru podnikatelů i občanů v překonání hospodářské recese. Konsolidace veřejných financí by měla vést k snižování obrovského státního deficitu a měla by pomoci dostat výdaje pod kontrolu.

Vláda ČR vyhlásila takzvaný konsolidační balíček, kterému někdy říká úsporný. S tím, jak byl balíček vytvořen, na jakých základech stojí a jakými nástroji chce jeho pomocí vláda veřejné finance konsolidovat, nemůžeme souhlasit. Konsolidační balíček, který vláda předložila do Poslanecké sněmovny Parlamentu, nepovede ke konsolidaci státních financí, nezlepší hospodaření státu a nemá ani protiinflační potenciál. Vláda při jeho tvorbě ignorovala zásadní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, který mimo jiné konstatoval, že se tržní ekonomika v našem státě přeměnila v ekonomiku dotační.

Podnikatelské odbory odmítají takzvaný konsolidační balíček, protože neobsahuje efektivní opatření, nezohledňuje krátkodobé i dlouhodobé potřeby podnikatelů a občanů, zvyšuje daňovou zátěž občanů i firem a zcela rezignuje na výraznější snižování výdajů státu. Vláda konsolidačním balíčkem přenáší náklady a zátěž konsolidace státních financí na občany a firmy.

Podnikatelské odbory nejen kritizují vládní balíček, ale přicházejí také s návrhem, jak by měla konsolidace veřejných financí vypadat. Protože naše návrhy jsou obsáhlé, a rádi je vládě představíme, zde zmiňujeme základních 8 kroků, které povedou k uzdravení ekonomiky a rychlému snížení státního dluhu:

  1. Snížení počtu veřejných institucí. (Úspora vyšších desítek miliard korun za jeden jediný rok.)
  2. Snížení počtu zaměstnanců vyplácených z veřejných peněz. (Úspora vyšších desítek miliard korun za jeden jediný rok.)
  3. Zrušení většiny dotací. (Odhadovaná úspora přesahuje 100 miliard korun za jeden jediný rok.)
  4. Zastavení vyvádění peněz z ČR. (V české ekonomice může zůstat více než 100 miliard korun ročně.)
  5. Podpora podnikání a uvolnění podmínek pro podnikatele. (Snížení administrativní zátěže o 25 % zvýší HDP nejméně o 1,5 % a produktivitu práce o 1,7 %.)
  6. Podpora českého inovativního podnikání. (Dodatečné příjmy pro ekonomiku ve stovkách miliard korun.)
  7. Reforma vysokoškolského vzdělání. (Pokud by výsledky českých studentů dosáhly na úroveň Finska, zvýšilo by se české HDP o 8,3%.)
  8. Změna přístupu k energetice. (Vysoké ceny energií táhnou českou ekonomiku ke stagflaci.)

Středopravicová vláda nemůže kázat vodu a pít víno. Ekonomika ČR prudce zabrzdila. Tou zataženou brzdou je přebujelý stát, jehož růst podporovala předchozí vláda a současná v tom pokračuje. Podnikatelské odbory přicházejí s řešením pro odbrzdění české ekonomiky. Vyzýváme vládu, jednejte s námi! Implementací osmi výše uvedených kroků dojde k oživení české ekonomiky. Přinese to výrazné úspory na straně státu a podpoří hospodářský růst. Podnikatelů a jejich zaměstnanců jsou asi čtyři miliony. Jsou to právě a jen oni, kteří tento stát živí. Ministři a vládní úředníci nesmí ignorovat jejich zájmy.

Radomil Bábek, podnikatel, předseda Podnikatelských odborů

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Radomil Bábek

Radomil Bábek

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31