Ekonom Ludwig von Mises téměř před sto lety vysvětlil a…

Ekonom Ludwig von Mises téměř před sto lety vysvětlil a…

Ekonom Ludwig von Mises téměř před sto lety vysvětlil a předpověděl, proč socialismus nebude úspěšný ve srovnání s kapitalismem. Tím důvodem je nemožnost ekonomické kalkulace v socialismu. Centrální řízení nemůže být optimální, jednoznačně lepší je decentralizované rozhodování svobodných jednotlivců. Ceny na trhu mají informační a regulační funkci. Říkají, co se má vyrábět, co se vyplatí, co se nevyplatí. Dotační systém znamená centralizaci a pokřivování cen. Proto takový intervencionistický systém bude zaostávat oproti svobodnému trhu, oproti kapitalismu. Znamená to snižování růstu životní úrovně, zaostávání oproti ekonomicky svobodnějším zemím. Ono se to už děje. EU zaostává v hospodářském růstu oproti ekonomicky svobodnějším zemím. Pokud to bude pokračovat dál, dopadne to po čtyřiceti letech podobně jako dopadlo Československo ve srovnání s Německem a Rakouskem, kde toho socialismu tehdy měli méně. V ekonomicky svobodnějších zemích jsou bohatší všichni. I těch 10 % nejchudších se má lépe v kapitalismu. Čeští dělníci v roce 1990 viděli, že by se měli lépe, kdyby se nechali „vykořisťovat“ od toho západoněmeckého kapitalisty. Svobodní už od roku 2009 říkají: „Snižujme daně, rušme dotace, nechme lidem jejich peníze.“ Svobodní bývají někdy pokládáni za stranu ekonomů. Ekonomové mají naprosto jasno v tom, jak vzniká bohatství, co dělat, aby bylo líp, je to jejich obor. Volbou různých národních i mezinárodních socialistů do evropského i českého parlamentu umožňujeme socialistům opakovat staré chyby. Pokud jste ještě nebyli volit, zvažte prosím volbu koalice Svobodní, Liberland a Radostné Česko, č. 25. Díky!

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31