Kandidáti koalice STAN a Svobodní s podporou Východočechů

Kandidáti koalice STAN a Svobodní s podporou Východočechů

Jsme tým. Pokud nám dáte důvěru, nevolte jednotlivce, ale celou kandidátku. Váš hlas bude slyšet.

 

1. Mgr. Lenka Jaklová, 59 let  

Publicistka, dokumentaristka, předsedkyně spolku Fórum nezávislých žen, projektová manažerka se zkušeností z komunální politiky. V letech 2010-2014 zastupitelka a radní města Hradce Králové (TOP 09), předsedkyně komise pro cestovní ruch. V roce 2014 přivedla do Hradce značku STAN. Letos ji obhajuje jako lídr koalice. Patří mezi vizionáře. Sní a pro své sny získává podporu druhých. Iniciovala mj. v roce 2005 unikátní myšlenku Revitalizace Kuksu. Vrátila do povědomí (Východo)čechů světového malíře Františka Kupku. Proslavila české a hradecké loutkářství nápadem zapsat je do UNESCO. Podařilo se 1. 12. 2016. Pro Hradec Králové chce nasadit své schopnosti i životní zkušenosti – snít, komunikovat a konat, aby se nepropadl z elity českých měst mezi „vesnice roku“.

 

 

 

 

2. MUDr. Miroslav Havrda, 54 let

V Hradci Králové žije od narození. Pracuje jako neurolog, podiatr a sportovní lékař a vlastní firmu MEDsport.  V Hradci Králové byl u založení ODA, ve které působil až do roku 1994, kdy byl zvolen prezidentem Svazu soukromých lékařů. Od roku 2017 je členem Svobodných a od ledna 2018 krajským předsedou.

2 roky pracoval v sociálně-zdravotní komisi města HK, 10 let ve sportovní komisi, poslední 4 roky jako místopředseda. V České republice založil obor podiatrie, pracoval mnoho let s handicapovanými sportovci (stolní tenis), 2 roky pracoval jako klubový lékař fotbalistů Hradce Králové a 1 rok u volejbalistek Slavie.

 

 

 

 

3. Radek Balcárek, 52 let

Pracuji víc jak dvacet tet v neziskovém sektoru, stejně tak u městské policie. Věnuji se mnoha aktivitám, řídím dlouholetý projekt mezinárodní historické akce Königgrätz 1866- bitvy na Chlumu, v policejní práci se starám o dva okrsky. Píši scénáře, historická pojednání v souvislosti s politickými změnami, občas pracuji jako poradce v historických filmech, z nichž nejvýznamnější je film Lidice. Protože nejsem lhostejný k problémům našeho města a kraje, aktivně se angažuji v komunální politice. V současnosti jsem členem komise pro rozvoj cestovního ruchu Rady města HK a dále členem výboru pro bezpečnost Zastupitelstva KHK. Všemu čím se zabývám, se věnuji na sto procent a s pokorou k dovednostem ostatních si stanovuji takové cíle, o kterých jsem přesvědčen, že je v mých silách a schopnostech je splnit.

Čím mohu prospět městu, budu-li zvolen do Zastupitelstva – Dlouholetou praxí v oblasti kultury, volnočasových aktivit a bezpečnostní problematiky, smyslem pro spravedlivou věc, citem pro problémy, zdravým úsudkem a přiměřeným sebevědomím.

Krédo: „Veřejná moc nesmí být k pronajmutí“

 

4.MUDr. Ivana Niangová, Ph. D., 55 let

Jako lékařka – rentgenoložka, diagnostička a mamoložka se stará o zdraví žen. Pravidelně se účastní odborných sympozií v zahraničí i v tuzemsku. Bývalá dlouholetá sportovkyně (závodní volejbal hrála za Slavii HK a Sokol Stěžery). V komunální politice by ráda využila své znalosti z oblasti zdravotní a draze vykoupené osobní zkušenosti z oblasti sociální. Co chce přinést voliči? Tak jako ve sportu: férovost a otevřenost.

 

 

 

 

 

 

5. Ing. Roman Pátek, 53 let

Po dokončení studia na Střední ekonomické škole v roce 1984 a posléze Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 1990 jsem pracoval na různých ekonomických pozicích od referenta plánování až po ředitele a.s. Od roku 1997 se jako OSVČ zabývám účetním a ekonomickým poradenstvím, správou nemovitostí a zpracováním znaleckých posudků. Několik let jsem také místopředsedou jednoho hradeckého SVJ.

Pro město Hradec Králové jsem pracoval ve speciální komisi úřadu města – ekonomické a organizační řešení veřejně prospěšných prací.

V Hradci Králové žiji celý svůj život a jsem tady rád. Myslím si, že život tady může být pro jeho občany ještě lepší a chci k tomu přispět svými ekonomickými znalostmi jak nejlépe to půjde.

 

 

 

6.Mgr. Olga Slováková, 49 let

Narodila se v Hradci Králové, ale řadu let prožila s rodinou v cizině. Zkušenost ze zahraničí přispěla i k volbě jejího povolání – speciální pedagog. Během kariéry pracovala s různými skupinami dětí, kterým osud nebyl úplně nakloněn. „Vážím si jejich ochoty a vytrvalosti s nepřízní bojovat, a ještě víc si cením obětavosti jejich rodin, které se jim věnují, a pomáhají účinně nesnáze překonávat.“

Pracovně působila v Hradci Králové, tak i ve středních Čechách, kde byla aktivní i v rámci volnočasové sportovní činnosti pro děti předškolního věku. Ve volbách 2014 zde také kandidovala z pozice členky místního TJ Slavoj a městské sportovní komise.

Co by ráda změnila v Hradci Králové? „Uvědomuji si akutní potřebu nastartovat větší zájem u obyvatel Hradce o zlepšení podmínek trávení volného času jak pro svoje děti, tak i pro seniory – za dostupné ceny a v příjemném prostředí. Říká se o Hradci, že jsme nakloněni cyklistům, ale stav cyklostezek a jejich napojení na silnice moc bezpečné nejsou – což je škoda.“

 

 

7. RNDr. Jiří Hejhálek, 61 let

Narodil jsem se v RK a krajské město mě vždy přitahovalo, což platí i dnes. Po absolvování MFF UK v roce 1981 jsem dostal práci ve výzkumném ústavu v Hradci Králové, kam jsem se v roce 1986 přistěhoval. V roce 1991 jsem ukončil zaměstnání, založil si vlastní živnost a v roce 1992 jsem se stal společníkem ve Vega spol. s. r. o., v níž – dnes v rodinné firmě – působím dodnes. Firma vydává několik titulů pro stavebnictví, architekturu a zemědělství, dnes na tištěných a internetových nosičích v rámci ČR a SR. Má specializace je stavební fyzika.

Jsem svobodomyslný člověk a v komunální politice chci hájit a plnit myšlenku, že zastupitelé zastupují zájmy a potřeby občanů. Nic méně a hlavně nic víc. Občan je zákazník, zastupitel dodavatel. Chci pracovat na tom, aby v Hradci Králové zavládla tvořivá a optimistická atmosféra. To znamená dělat prostor, kde si Hradečáci definují problémy, jejich důležitost či naléhavost, aby je pak zastupitelé řešili. Ať už se stanu zastupitelem, nebo ne, vždy zůstanu Hradečákem.

 

 

8. Mgr. Jaroslava Vydarená, 54 let

30 let působí v oblasti tzv. živé kultury. V profesi vystřídala řadu působišť, což jí umožňuje vidět problematiku z různých úhlů pohledu.  Od Okresního kulturního střediska přes klub mladých, galerii umění, Hradeckou kulturní a vzdělávací společnost, oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu KHK, kde mj. pečovala o kulturní organizace zřizované krajem, až po Impuls Hradec Králové, jehož byla do r. 2017 ředitelkou. Kromě uměleckého vzdělávání zde organizovala výtvarný projekt Dny otevřených atelierů. Věnovala se rovněž seniorům, založila Dámský klub SEN, seskupení zajímavých žen v postproduktivním věku, které chtějí být aktivní a obohacovat sebe i druhé.

V současné době pracuje v PR oddělení Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Od roku 2017 je členkou výboru a památkové péče Zastupitelstva KHK (za STAN).

 

 

 

9. Ondřej Kozlovský

V Hradci Králové vedu sportovní marketingovou agenturu, která kromě jiného pomáhá místním sportovním klubům a individuálním sportovcům s jejich prezentací, propagací a sháněním finančních prostředků na jejich provoz a činnost. Od roku 2016 spolupracuji s Fakultou informatiky a managementu místní Univerzity Hradec Králové v oblasti přednášení a vytváření a vedení praktických projektů pro studenty.

Impulsem pro kandidaturu byla vcelku nevinná otázka: „Co bys mi doporučil v Hradci Králové navštívit?“ Když jsem nemohl najít vhodnou odpověď, došlo mi, že s tímto městem není vše v úplném pořádku.

V Hradci Králové jsem prožil celý svůj dosavadní život a chci ho svým dětem předat ve stavu, kdy bude stále platit, že Hradec Králové je příjemné město pro život.

 

 

10. Ing. arch. Pavel Zadrobílek, 48 let

V roce 1992 jsem dokončil studia na Fakultě architektury ČVUT Praha a od té doby pracuji jako architekt v ateliéru Žárovka Architekti v Hradci Králové. Pracuji na projektech od návrhu interiérů, přes jednotlivé stavby až po veřejná prostranství a územní plánování.

Pro město Hradec Králové jsem spolu se svými kolegy zpracoval a dovedl k realizaci několik projektů, z nichž nejzajímavějšími jsou Labská náplavka, Šimkovy sady a Benešova třída. Tvorba veřejných projektů je vždy velmi zajímavá, protože je užívá nejvíce lidí. Práce na těchto projektech je často komplikovaná a dlouhodobá. Například na aktuálně projektované zóně Aldis pracuji průběžně již přes dvacet let.

V letech 2011 – 2014 jsem pracoval ve Výboru pro územní plánování a rozvoj.

Hradec Králové je krásné město, ale jeho potenciál není využitý. Rád bych přispěl architektonickou a urbanistickou prací k probuzení jeho dosud nevyužitých možností a kvalit.

 

 

Celá kandidátka

 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

MUDr. Miroslav Havrda

MUDr. Miroslav Havrda

místopředseda strany a mluvčí odborné skupiny Svobodných pro zdravotnictví

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31