Šoška: V zastupitelstvu chceme získat většinu

Šoška: V zastupitelstvu chceme získat většinu

Proč jste se rozhodli kandidovat v říjnových komunálních volbách v Ladné?

Přicházíme s vizí udělat z Ladné moderní obec. Rozvoj obce se zastavil, Ladná proto potřebuje novou energii. Přicházíme s šesti zlepšeními, která by Ladnou znovu nastartovala. Klíčová je například stavba čističky odpadních vod, díky ní totiž můžeme pokračovat v dalších projektech. Důležitým bodem je i transparentní hospodaření a s tím související efektivnější investice. Chceme zlepšit i péči o obecní majetek. Obec má ve vlastnictví například dům služeb, který je v dezolátním stavu. Je třeba řešit problém s vytápěním. Závažným problémem je také most vedoucí přes železnici k benzínce. Mám k dispozici alarmující odborný posudek z roku 2009, který popisuje jeho tristní stav. Budeme řešit i nedostatek stavebních parcel.

Jak chcete zastavit trend, kdy mladé rodiny odchází do větších měst?

Mnoho mých známých by rádo bydlelo v Ladné. Vyrůstali tu, mají to tu rádi. Ale bohužel není dostatek stavebních parcel. Naším cílem je vyhledat další vhodné pozemky pro individuální výstavbu. Mladé rodiny z Ladné by měly mít možnost ve své „rodné obci“ vybudovat nový domov. Chceme také, aby daň z nemovitosti byla co nejnižší, aby bydlení v obci bylo co nejlepší. Zrušíme také ubytovací poplatek pro turisty. Máme být rádi za to, že sem lidé rádi jezdí a ne po nich chtít drzý poplatek, který obci nic nepřináší a jde jen o další zbytečné papírování.

Ve vašem programu zmiňujete, že chcete přivést do obce praktického lékaře. Jak toho chcete dosáhnout?

Mluvili jsme s panem doktorem Julínkem, který z Ladné odešel. Měl pro to více důvodů, jedním z nich byl ale stav jeho ordinace v budově domu služeb. Hygienické podmínky tam byly katastrofální. Dalším problémem bylo nedostatečné vybavení. Kvůli nové legislativě potřeboval řešit tzv. e-recepty, ale bohužel k tomu neměl systém a připojení k internetu. Než investovat do oprav a vybavení ordinace, rozhodl se odejít. Obec může přijít s řešením, zvýhodnit pro lékaře nájem, pořídit potřebné vybavení a zlepšit stav ordinace. Přítomnost lékaře ulehčí život hlavně starším lidem a všem ušetří čas.

Zmínil jste také transparentní hospodaření. Myslíte si, že vedení obce nehospodaří transparentně?

To tvrdit nechci, ale myslím si, že vedení obce dostatečně neprojednává své plány s občany. Zajímalo by mě, kolik lidí ví, že nová autobusová zastáv- ka stále čtvrt druhého milionu korun. Nebo ví lidé, na kolik vyjde stavba nové mateřské školy? Dovolím si tvrdit, že většina o její plánované výstavbě neví. Komunikace s občany je nesmírně důležitá. Proto chceme ke všem důležitým stavbám pořádat besedu s občany, jejich názor by měl být základem dalších prací. Budeme také veškeré vyšší výdaje zveřejňovat v samostatném oddílu obecního zpravodaje. Nynější zveřejnění je nepřehledné, lidé se v něm často nevyznají. Jako zastupitel budu mít také přístup ke všem materiálům a beru jako svoji povinnost zkontrolovat financování dřívějších projektů. Netvrdím, že bylo chybné, ale kontrola je důležitá. 

Pracujete v právním oboru, studujete a jste krajským místopředsedou politické strany. Budete mít na práci v zastupitelstvu čas?

Vždycky jsem bojoval s tím, že den má 24 hodin. Ale pokud bychom výrazně uspěli a dostali bychom od voličů možnost naplno naplnit naše vize, tak se zaměřím výhradně na Ladnou. Jsem připraven vzdát se současného zaměstnání, odešel bych poté i z funkce v politické straně. Pokračoval bych pouze ve studiu práva. Jde o několik hodin týdně. Mám elán zlepšit život lidem v Ladné. Mám spoustu nápadů, jak zlepšit rozvoj obce.

Nejsem typ, který by seděl u stolu

Každá kandidatura sebou přináší omezení vašeho soukromí. Dokážete přijmout případnou kritiku od spoluobčanů?

Jdu s kůží na trh. Nejsem typ, který by seděl u stolu a jen nadával na všechno kolem sebe. Proto do toho jdu. Kritiku přijmout dokážu, pokud je konstruktivní. Konstruktivní kritika totiž vede k lepším výsledkům a ke zdokonalování věcí. Pokud mě někdo bude pomlouvat nebo mi neodůvodněně nadávat, tak to se mnou neotřese. Věřím, že nebudu dostávat rajčaty do obličeje, kdykoliv vyjdu z domu. 

Existuje něco, co vás výrazně odlišuje od ostatních kandidátů?

Mojí výhodou je, že se pracuji v prostředí práva. Právo také studuji na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvoval jsem studium veřejné správy, které mi dalo čtyři roku drilu, jak řídit obce či kraje, případně orgány státní správy. Jsem v kontaktu s některými starosty a zastupiteli obcí a měst. Jsme dohodnuti na spolupráci. 

Jaký výsledek budete považovat za úspěch? 

Samozřejmě chceme získat pět mandátů z devíti a dosáhnout tak většiny v zastupitelstvu. Mohli bychom poté naplno realizovat naše vize. To vám pravděpodobně řeknou všichni kandidáti. Všechno ale záleží na našich spoluobčanech, jak se rozhodnou. Přicházíme s jasným plánem, jak zlepšit život všem v Ladné. Dali jsme společně s ODS dohromady výborný tým lidí. A rádi se popereme o vaše hlasy.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31