Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Svobodní v Jihočeském kraji: Chraňme náš kraj…

Svobodní v Jihočeském kraji: Chraňme náš kraj…

Jihočeští Svobodní představili svůj program pro nadcházející krajské volby. Zmiňují v něm například nesmyslné rozdělování dotací, stavbu dálniční sítě, rovný přístup ke všem středním školám bez ohledu na zřizovatele a mnoho dalšího. Kandidátkou na hejtmana a lídrem Svobodných na jihu Čech je pro krajské volby Irena Steinhauserová.

Hlavní body programu jsou následující:

Chraňme náš kraj před nelegální migrací

„Jako zastupitelé kraje nepodpoříme taková rozhodnutí, která by mohla vést k umisťování nelegálních osob do našeho kraje a jejich finanční podpoře dle nařízení EU,“ říkají Svobodní na jihu Čech, kteří si přejí žít ve svobodné a suverénní zemi, jež chová úctu ke svým občanům, k jejich životu, majetku, svobodě a osobní odpovědnosti.

Chraňme náš kraj před bruselským diktátem

Svobodní bojují proti kvótám omezující výrobu, služby a svobodné podnikání. „Jsme také proti násilnému odzbrojování občanů, proti ztrátě soukromí a šmírování občanů, proti zákazům, které nás připravují o naše tradice a zvyky, a obecně proti zavádění euronesmyslů.“

Chraňme náš kraj před dusivou byrokracií

Byrokracie je další oblast, kterou je dle Svobodných třeba zmírnit: „Jsme proti šílené byrokracii, která hází lidem klacky pod nohy a brání jim normálně žít. Jsme proti stohům dokumentů a vyplňování tabulek, které ztěžují život občanů.“

Další program:

Kraj jako partner občanů

„Jako krajští zastupitelé budeme využívat zákonné iniciativy, tedy aktivně navrhovat Parlamentu ČR zákony podporující naší politiku a podávat návrhy k ústavnímu soudu zejména proti zákonům, které svou podstatou vycházejí z nařízení EU a stojí proti zájmům občanů ČR,“ říkají jihočeští Svobodní.

Hospodaření kraje

Svobodní na jihu Čech budou vždy prosazovat vyrovnaný rozpočet kraje. Jednou z priorit je boj proti nesmyslnému rozdělování dotací. „Svobodní jsou obecně proti dotacím. Dokud ale systém dotací nebude zrušen, dotace musí být využity na veřejné statky sloužící široké veřejnosti, nikoliv na stavbu Čapích hnízd a podobných projektů vyvolených jedinců,“ upozorňují Svobodní na jihu Čech.

Doprava

Dopravu jihočeští Svobodní považují za nejpalčivější dlouhodobý problém jižních Čech. Hodlají řešit špatný stav silnic II. a III. tříd a zelenou u nich má také stavba dálniční sítě. „Budeme podporovat konkurenci v hromadné silniční i železniční dopravě, a tím snížení nákladů a lepší obslužnost našich měst a obcí. Žádný úředník nedokáže naplánovat spoje lépe než soukromý podnikatel,“ dodávají.

Školství

Svobodní jsou pro rovný přístup ke všem středním školám bez ohledu na zřizovatele. „Naším cílem je zvýšení úrovně školství včetně učňovského, které má velkou, ale dnes již upadající tradici,“ říkají Svobodní. Dále chtějí převést větší pravomoci a zodpovědnost z krajů na ředitele škol. Upozorňují také na zavádění nového školského zákona v kraji, jehož následky by rádi zmírnili. Řeč je zejména o inkluzi.

Zdravotnictví

Jedním z cílů je, aby řízení nemocnic patřilo do rukou ředitelů, nikoliv krajských úředníků. Svobodní jsou mimo jiné také pro vstup soukromého sektoru do sítě nemocnic a do záchranné služby.

Sociální zabezpečení

Svobodní chtějí stejné podmínky pro všechny poskytovatele péče o seniory včetně soukromníků, neziskových organizací nebo rodin starajících se o své rodiče či prarodiče. „Není důležité, kdo službu poskytuje, ale její kvalita,“ zdůrazňují.

Životní prostředí

Maximální zpřístupnění krásných šumavských lesů či využití jaderné energie, která je šetrná k životnímu prostředí… To jsou oblasti, se kterými Svobodní souhlasí. „Ochrana přírody musí jít ruku v ruce se zdravým rozumem, tak jako to dělali naši předci,“ dodávají.

Kraj jako partner pro obce

Kraj by měl podle Svobodných sloužit hlavně jako opora pro obce. Svobodní by starostům podali pomocnou ruku.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Aleš Procházka

Aleš Procházka

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31