Jihočeský Ještěd

Jihočeský Ještěd

Toto moudré rozhodnutí by se mohlo být návodem pro zvážení, zda máme v jižních Čechách budovat drahé letiště pro velká dopravní letadla a nebo vynaložit prostředky mnohem lépe ve prospěch obyvatel jižních Čech. Již nyní, v době kdy z letiště Planá u Českých Budějovic neodstartovalo jediné velké dopravní letadlo jsou v rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2012 horentní částky vynaložené na toto letiště.

Tak například výstavba pro občany jistě důležitého heliportu 51 mil. Kč, opravy a udržování 13 mil. Kč, oplocení 39 mil. Kč, oplocení další část 30 mil. Kč. Celkem za rok 2012 je v kapitole letiště vyčleněno 133,5 mil. Kč. Tyto investice jsou však jen začátek mrhání veřejnými prostředky, proto aby na tomto letišti mohla přistávat velká dopravní letadla je třeba vynaložit další půl miliardy korun. Argument, že tyto prostředky půjdou z evropských fondů je velmi zavádějící, vždyť tyto fondy vyžadují až 50 % cofinancování z krajských peněz a a navíc si kraj tuto částku musí nejprve půjčit a až poté, po eventuálním splnění dotačních kritérií obdrží dotaci. Jen úroky z takovéto transakce jsou v řádu desítek miliónů.

Velkým otazníkem je rentabilita provozu takto draze vybudovaného letiště, ne náhodou se nedaří nalézt strategického partnera v privátním sektoru který by se na této investiční akci podílel. Tak by se mohlo lehce stát, že po dobudování letiště by odcházeli z krajských peněz desítky až stovky mil. ročně na dotování ztrátového provozu. Samozřejmě na úkor investic do škol, nemocnic, komunikací a pod…. Proto zastupitelé zvolení za Stranu svobodných občanů nikdy nezvednou ruku pro tuto investici. Jeli však Letiště Planá tak skvělá věc, nechť je vybuduje a provozuje privátní sektor, Svobodní nebudou nikomu bránit v soukromém podnikání.
Autor: Pavel Boček

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Aleš Procházka

Aleš Procházka

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31