Zákonodárci, neschvalujte změnu Smlouvy o fungování EU

Zákonodárci, neschvalujte změnu Smlouvy o fungování EU

Vážení senátoři, vážení poslanci,

na nejbližší schůzi Vám vláda předloží ke schválení tento návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna / Senát dává souhlas k ratifikaci Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro, které bylo přijato Evropskou radou ve dnech 24. – 25. března 2011.

Nechcete-li být zodpovědní za to, že bude Česká republika nucena doplácet stovky miliard korun na krachující členy eurozóny, hlasujte proti tomuto návrhu.

Vláda chce, aby se do Smlouvy o fungování EU – nedávno pozměněné Lisabonskou smlouvou – přidal tento nový odstavec:

„Členské státy, jejichž měnou je euro, mohou zavést mechanismus stability, který bude aktivován v případech, kdy to bude nezbytné k zajištění stability eurozóny jako celku. Poskytnutí jakékoli požadované finanční pomoci v rámci tohoto mechanismu bude podléhat přísné podmíněnosti.“

Tento odstavec, dopustíte-li jeho schválení, bude mít fatální dopad na veřejné finance naší země. Ačkoliv vám nejspíš premiér bude tvrdit opak, Česká republika může být vstoupena do eurozóny proti své vůli. Pak se bude povinnost dotovat krachující státy eurozóny vztahovat i na Českou republiku (ČR nemá na rozdíl od Dánska a Velké Británie dojednanou trvalou výjimku ze zavedení eura).

1. Vstupu do eura nezabráníme. Vážení senátoři a poslanci, až Vám bude Petr Nečas říkat, že toto ustanovení smlouvy se nás netýká, že vstup do eurozóny pro ČR není povinný, neveřte mu. Podle Petra Nečase ke vstupu do eurozóny „je nezbytný aktivní projev vůle daného státu euro přijmout, jek napsal v dopise, kterým reagoval na výzvu, aby změnu Smlouvy neschvaloval. To ale jednoduše není pravda. Stačí si přečíst článek 140, odst. 2 Smlouvy o fungování EU, z něhož je zřejmé, že o zrušení naší dočasné výjimky rozhodne Evropská rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise, tedy i bez našeho souhlasu či žádosti.

2. Jakmile budeme v euru, budeme muset platit. Evropská rada za účasti premiéra Petra Nečase na svém zasedání 24. března 2011 dojednala, že pro všechny nové členy eurozóny (tedy i pro Českou republiku) se dnem vstupu stane mechanismus na zachraňování krachujících států eurozóny povinný. Jak se píše v závěrech Evropské rady (str. 24, pozn. pod čarou 4): „V důsledku vstupu do eurozóny se členský stát stane členem ESM s veškerými právy a závazky z toho vyplývajícími.

Nehlasujte prosím pro změnu podmínek našeho členství v EU na základě matoucích sdělení od předsedy vlády.

Vaše hlasování pro změnu Smlouvy o fungování EU způsobí, že Česká republika bude dříve či později přinucena doplácet na krachující státy eurozóny podle pravidel, jež nyní eurozóna vytváří. Členské státy eurozóny se mají dělit o závazky ve výši 500 miliard eur, na ČR by tak připadl podíl 7,5 miliardy eur (180 miliard korun). Kdyby smlouva změněna nebyla, může nás sice podle platných smluv EU donutit přijmout euro, ale nemohla by nás donutit doplácet na krachující státy eurozóny. Dosavadní záchranný fond eurozóny je institucí vytvořenou mimo právo EU, na základě dohody mezi svrchovanými státy. Právě to má změna smlouvy změnit – aby byla účast v záchranném fondu pro členy eurozóny povinná.

Petr Mach
předseda Svobodných
13.5.2011
www.svobodni.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31