Vítů: Proč není skutečná pravicová politika momentálně volebně úspěšná? Východiska ?

Vítů: Proč není skutečná pravicová politika momentálně volebně úspěšná? Východiska ?

Zjednodušeně by se dalo říci, že chce po lidech, aby pracovali a zodpovídali sami za sebe, a to v situaci, kdy je tu velká kopa prostředků na jedné hromadě státem daněmi sebraná produktivním lidem a určená k přerozdělení. Jistě je pro mnohé jednodušší se snažit urvat něco z toho pomocí různě bohulibě zdůvodňované potřeby podporovat to či ono, v zájmu toho či onoho, a vlastně toho, kdo je dostatečně mediálně silný, aby dokázel své zájmy šikovnou manipulací podsunout voličům.

  1. Skoro kapitalismus, který tu byl v minulosti, svou nesmírnou efektivitou vyprodukoval tak mnoho, až umožnil přerozdělovat stále větší množství prostředků a tím vytvářet závislou vrstvu odtrženou od reality. Nyní se situace posunula a rozdělují se již jenom dluhy. Parazité se drží i tohoto a dokud existuje někdo, kdo je ochoten úvěrovat, je kolaps odsouván. Ten je však neodvratný. Předtím však ještě přijde více požadavků o zaopatření státem, což však znamená jen více dluhů a větší inflaci. Až lidé zjistí, že se musí spoléhat sami na sebe, protože společné je vybrakované na 50 let dopředu, nastane čas pro pravicové politiky.
  • Zatím se nepodařilo sjednotit pravicově smýšlející do jednoho proudu jasnou myšlenkou, dát tomu jednu vlajku, jeden slogan. Nenašla se zatím osobnost, která by to dokázala. Rýsuje se potenciál v Liborovi Vondráčkovi. Svobodní jsou skvělým jádrem veškeré pravice, potřebují se ovšem přestat zaobírat hraním si na dětském hríšťátku a otevřít se více spektru všeho pravicového myšlení a připustit názorové proudy na marginálnější otázky. Dělení na pravici levice můžeme uchopit například takto : 50 procentní zdanění vzít jako střed, menší jako pravicové a větší levicové. Tím je dána i úloha státu, který je tak silný, kolik má k dispozici prostředků. ( Samozřejmě je třeba vzít v potaz i dluhy státu, které vytvářejí inflaci, což je skryté další zdanění, a to úspor ). Snížení role státu či soustátí ( EU ) je základní myšlenka, vše ostatní musí směřovat k tomuto cíli ( vlastenectví, suverenita ČR, klimaskepticismus, kovidismus,neziskovky,  apod. )

Strategickým úkolem je vytvořit srozumitelnou vizi, kde svoboda člověka je spjatá s osobní odpovědností, soukromé vlastnictví je nedotknutelné a veškerá směna probíhá na bázi dobrovolnosti a vzájemné výhodnosti. Musíme s předstihem budovat své organizační struktury a hledat lídry, schopné srozumitelně oslovovat širší publikum, a to zejména mladé, jedná se totiž o běh na delší trať a zejména jejich budoucnost. Celkový  a úplný kolaps soudobého systému přijde sice neznámo kdy, avšak jeho závěr bude velmi rychlý.

Momentálně je nezbytně nutné všemi prostředky bránit svobodu slova a svobodné volby, cesta centrálně řízené socialistické EU, zákulisní hry Deep State, praktiky totalitní Číny, putinovského centralistického Ruska a ani zkorumpované UA či Severní Korei v bídě není naší cestou, hledejme sílu sami v sobě, v našich kořenech a historii. Hlavu vzhůru !

České Budějovice, květen 2022                       

Jaroslav Vítů, člen Svobodných, soukromý zemědělec

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31