VÁŇA: Lid žádá: Odstřelte prezidenta!(?)

VÁŇA: Lid žádá: Odstřelte prezidenta!(?)

Soudě podle rozpoutaného mediálního šílenství, které již tolik slunka západů zaměstnává novináře věrné myšlence spojené Evropy, by se mohlo zdát, že prezident Václav Klaus je posledním zámkem mezi Evropou a celou českou veřejností. Jako by osamocen hledal klíč, který by v sobě mohl zlomit a zabránit tak odemčení poslední petlice. Ale není tomu tak. Těch zámků je více. A vzrostly i barikády.

Rozhlédne-li se dnes člověk, aspoň trochu oproštěn od novinových stránek a televizních obrazovek, spatří masy lidí, kteří proti Lisabonu neúnavně protestují. Pořádají se demonstrace, protestní pochody, vydávají se články, specializované servery publikují k smlouvě negativní stanoviska … jsou to však celostátní média, která tyto projevy nespokojenosti a protestu ignorují a masovému publiku nezprostředkovávají. Prezident ale není sám.

A kdyby ani slovo nepadlo, kdyby ani věta nebyla napsána, kdyby jediný transparent nebyl vztyčen … lid vyjádřil svou vůli ve volbách. Je-li legitimita našich reprezentantů odvozena od lidu, proč tedy prezidentskou standartu drží Klaus? Proč byl zvolen, když jeho protilisabonské postoje byly v době jeho zvolení veřejně známy? Bylo to proto, že ten zbožšťovaný lid dal ve volbách důvěru Občanské demokratické straně. Té straně, která si na svém XVII. Kongresu odhlasovala:

„Kongres ODS zakazuje všem politikům ODS předávat další kompetence ČR na úroveň Evropské unie a rozšiřovat rozsah evropské agendy schvalované kvalifikovanou většinou.“

Lid tedy zvolil, kromě dalších bodů programu, odmítnutí Lisabonské smlouvy. To pak bylo potvrzeno zvolením eurorealisty Václava Klause do prezidentského úřadu. Obrácení ODS o 180° se pak projevilo v následujících volbách, které stvořily takzvanou „Oranžovou republiku“. Na mnoha místech značně narudlou. Výsledek zrady. Zrady politiky, v kterou lidé, vhazující hlas pro modrého ptáka do urny, věřili.

Demagogické šíření představy, že Václav Klaus brání obecnému dobru a vůli lidu, je tak propagandou neuvěřitelného dosahu. Neboť Klaus není sám. Naopak, většina stojí za ním. Nedávný průzkum agentury Median potvrdil to, co si prolisabonská menšina, která však drží komunikační kanály pevně v rukou, nechtěla připustit: 65% respondentů souhlasí s Václavem Klausem. Kdo tedy staví prezidenta do role posledního Mohykána, zapomíná na fakta, či je úmyslně popírá. Lidé byli proti Lisabonu před volbami i po volbách. A jsou proti němu i dnes.

Tomáš VÁŇA je členem Svobodných

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31