TZ: Reakce na rozhodnutí Německého ústavního soudu

TZ: Reakce na rozhodnutí Německého ústavního soudu

SVOBODNÍ POŽADUJÍ REFERENDUM O LISABONSKÉ SMLOUVĚ
CHCEME PŘEDNOST ČESKÉ ÚSTAVY NAD LS

Strana svobodných občanů (Svobodní) považuje dnešní rozsudek německého ústavního soudu za důkaz, že bez ústavních změn by ratifikace byla i v České republice v rozporu s ústavou!
Svobodní Lisabonskou smlouvu (LS) principiálně odmítají od samého počátku a požadují, aby bylo o ní bylo v ČR vypsáno referendum.

Německý ústavní soud pozastavil ratifikaci LS do doby, než dojde ke změnám ústavy, které posílí pravomoci německého parlamentu pokud jde o kontrolu nad rozhodnutími EU. Podle soudu bylo hlasování německého parlamentu o LS v souladu s ústavou, ale ratifikační listiny nelze odeslat, dokud nedojde k příslušným změnám v německé ústavě, které zajistí suverenitu Německa nad dalším rozšiřováním pravomocí EU.
( http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/press/bvg09-072en.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html )

Svobodní dále požadují, aby i ČR požadovala přednost České ústavy a nepřipustila, aby jurisdikci nad chartou základních práv měl soud EU v Lucemburku. ČR potřebuje, podobně jako Polsko, právní záruky, že občané Německa či Rakouska nebudou moci žádat odškodnění za majetek zabavený po II. Světové válce.

Svobodní tak reaguje na to, že (19.6. v Bruselu) se EU dohodla na zárukách pro Irsko a vyhnula se ratifikacím v jednotlivých zemích. Představitelé EU odhlasovali záruky pro Irsko, kterými tato země podmiňuje uspořádání nového referenda o LS.
Už před summitem český prezident Václav Klaus upozornil, že dokument o garancích pro Irsko by měl schválit parlament, protože mění charakter lisabonské smlouvy.

Svobodní požadují, aby jakékoliv změny podmínek sepsaných v Lisabonské smlouvě byly ratifikovány řádným způsobem. Již dříve (v TZ dne 17.6.) jsme kritizovali, že česká vláda tímto krokem obešla a podvedla parlament i prezidenta ČR.

„Svobodní odmítají znásilňování mezinárodního práva tímto způsobem. Kromě toho deklaratorní záruky, založené na tom, že se nebude respektovat text Lisabonské smlouvy, usvědčují evropskou politiku, že nedodržuje své vlastní právní předpisy. Žádný členský stát si nemůže být jist, že se takový postup jednoho dne neobrátí proti němu,“ varuje předseda Svobodných Petr Mach.

Svobodní již také vyzvali Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby v nejbližším termínu svolala mimořádnou schůzi, která by se této záležitosti věnovala.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31