Svobodní: Východiskem je vystoupení z Evropské unie

Svobodní: Východiskem je vystoupení z Evropské unie

Stanovisko Svobodných k rozhodnutí Ústavního soudu ohledně souladu Lisabonské smlouvy s Ústavou ČR a k ratifikaci smlouvy prezidentem republiky

Svobodní nesouhlasí s výrokem Ústavního soudu, který odmítnul vzít v úvahu rozpory mezi Lisabonskou smlouvou a Ústavou ČR. Svobodní konstatují, že rozpory mezi ústavním pořádkem České republiky a Lisabonskou smlouvou trvají. 

Svobodní odmítají výklad Ústavního soudu, podle kterého prezident má „povinnost ratifikovat mezinárodní smlouvu“, neboť tím popírá roli prezidenta popsanou v Ústavě. Takový výklad nemá legislativní oporu. V této souvislosti Svobodní chápou podpis prezidenta pod LS jako jeho snahu zabránit vzniku ústavní krize.

Svobodní považují za nesprávné, když Ústavní soud ve svém výroku nadřazuje své politické hodnocení nad právní argumenty.

Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání a Lisabonskou smlouvu nelze standardně vypovědět. Budoucí shoda 27 států na omezení pravomocí a demokratizaci Unie je velmi nepravděpodobná. Zastáncům národní svrchovanosti a ekonomické svobody zbývá jediné: dlouhodobě usilovat o politickou podporu pro vystoupení z EU.

Petr Mach, Jiří Payne, Miloslav Bednář, Jaroslav Bachora
Republikové předsednictvo Svobodných
3. listopadu 2009

Tiskový tým Svobodných
František Matějka
mobil: +420 777 077 158
email: tiskove@svobodni.cz
 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31