Svobodní odsuzují účast České republiky na sanaci členů eurozóny

Svobodní odsuzují účast České republiky na sanaci členů eurozóny

Přes veškeré ujišťování o tom, že se Česká republika nebude podílet na sanování Řecka, Irska a dalších padlých států eurozóny, vychází najevo, že Česká republika má ručit za dluhopisy EU, které mají být vydány, aby se získaly peníze na úvěr Irsku.

85 miliard eur schválených Evropskou unií pro Irskomá jít 22,5 miliardy eur z tzv. Evropského stabilizačního mechanismu a Česká republika by měla svým dílem 6,7 miliardy korunručit za dluhopisy, které v této výši vlastním jménem ve prospěch Irska vydá Evropská unie.

Bohužel, kvůli Lisabonské smlouvě v otázce posílání peněz členským státům eurozóny věci ztratila Česká republika právo veta a na podporu schvalovanou podle čl. 122(2) Smlouvy o fungování EU místo jednomyslnosti stačí kvalifikovaná většina.

Svobodní přesto vyzývají ministra financí, aby pro tuto finanční pomoc Irsku na zasedání Rady (plánované na 6. a 7.12.2010) nehlasoval a pokusil se získat politickou podporu pro odmítnutí pomoci. Ministr financí Miroslav Kalousek by měl naopak upozornit kolegy v Radě ministrů, že k podobné pomoci nemá EU mandát. V případě, že Rada pomoc schválí, vyzývají Svobodní ministra financí, aby v žádném případě nedával české záruky za emisi dluhopisů EU, případně aby explicitně prohlásil, že Česká republika se takové záruky zříká, a to z následujících důvodů:

  • Pomoc eurozóně znamená nerespektování vůle občanů České republiky, kteří většinově euro i pomoc eurozóně odmítají
  • Poskytnutí záruk zhoršuje věřitelskou pozici České republiky a ztěžuje jí šanci získávat na kapitálových trzích úvěry v případě vlastní potřeby
  • Pravděpodobnost nesplacení půjček a tedy pravděpodobnost realizace takových záruk je vysoká
  • Zachraňování eurozóny je stejně marné, je to sypání peněz do černé díry, zemím eurozóny by více pomohl návrat k národním měnám
  • Pro posílání peněz Irsku neexistuje opora ve smlouvách. EU se odvolává na čl. 122(2) Smlouvy o fungování EU, který ovšem ve skutečnosti nedává EU mandát k takovéto pomoci. Tento článek dává mandát k posílání peněz jinému členskému státu pouze v případě přírodní katastrofy nebo katastrofy, na kterou země neměla vliv. Bylo to však samo Irsko, které se zaručilo za vklady v bankách, nikoliv přírodní živly.

Proto žádáme odpovědné představitele České republiky, aby do této nebezpečné spirály dluhů své občany nezatahovali. Krach eurozóny je jistě nepříjemný pro mnoho nevinných obyvatel Evropy, povinností českých politiků je ale hájit český národní zájem a z pádu EU vyvést Českou republiku s nejnižšími ztrátami.

Za Republikové předsednictvo Svobodných
Petr Mach
předseda
2.12.2010

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31