Svobodní k „psí vyhlášce“: Kompromisní návrh

Svobodní k „psí vyhlášce“: Kompromisní návrh

V Praze se chystá nová vyhláška ,,O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy". Všechny městské části by měly do konce srpna magistrátní návrh projednat a vyjádřit své stanovisko.

Svobodní v Praze 4 se proto obrátili na starostu Prahy 4 se svým návrhem úprav této vyhlášky a žádají, aby MČ Praha 4 magistrátní návrh zásadně odmítla, a to přinejmenším z následujících pěti důvodů:

1. Vyhláška je postavená na presumpci viny. Protože existuje malý počet nezodpovědných majitelů, je zaváděna paušální povinnost dopadající na všechny slušné. Tento princip, ač v dnešní době velmi oblíbený, je neslučitelný se základními demokratickými přístupy.
2. Koncentrace psů na menší „povolené“ plochy nutně povede naopak k nárůstu konfliktů mezi nimi, což je v rozporu s tvrzením v důvodové zprávě, že jde také o ochranu samotných psů před týráním (v důsledku zranění jinými psy).
3. Důsledné vymáhání takové vyhlášky je s ohledem na počet psů (cca 100 tisíc) ku počtu strážníků Městské police (několik set pochůzkářů) fakticky nemožné. Proklamovaného cíle (bezpečnost občanů) tak stejně nemůže být dosaženo Vyhláška bude spíše sloužit jako nástroj pro snadný výběr pokut a „angažované" udávání se mezí spoluobčany.
4. Ačkoliv samotná Praha 4 zřejmě bude schopná nabídnout relativní dostatek ploch pro volný pohyb, jiné MČ budou mít velké problémy a narazí na pochopitelný odbor organizací na ochranu zvířat. Další omezovat pohyb psů na svém území nechtějí vůbec. Vyhláška jako celek proto ani nemusí vstoupit v platnost. Praha 4 by se tak stala pouze aktivistickou MČ, která veřejně deklaruje negativní postoj ke psům a podporu nedemokratických nástrojů na kontrolu společnosti a veřejného života.
5. Krom jiného návrh obsahuje absolutní zákaz vstupu psů na cyklostezky, což je s ohledem na rozsah sítě cyklostezek v Praze zcela absurdní požadavek.

Svobodní v Praze 4 jsou přesvědčeni, že se Praha obejde i bez vyhlášky. l v současném právním řádu existují nástroje, jak umravnit neukázněné majitele psů ochránit zájmy a zdraví ostatních osob ve veřejném prostoru. Jako případný kompromis tedy navrhují toto znění klíčové pasáže:

Držitel je povinen:

1. zamezit vstupu psa do veřejných prostranství specifikovaných v příloze č. 1 této vyhlášky;

2. vést psa na vodítku na veřejných prostranstvích specifikovaných v příloze č. 2 této vyhlášky;

3. v ostatních případech vhodným prostředkem (slovním povelem či fyzickým prostředkem – vodítko, náhubek) zajistit, aby pohybem jeho psa nebyla ohrožena bezpečnost ostatních uživatelů veřejného prostoru (zejm. kolemjdoucí osoby a cizí psi).

Svobodní Prahy 4 také starostu vyzývají k osobní schůzce, nejlépe za účasti zástupců organizací na ochranu zvířat, kteří budou schopni předložit další odborné argumenty.

Celý dopis pro starostu Prahy 4 je zde

V Praze dne 5. srpna 2015

Kontakty:

Alois Sečkár, koordinátor pobočky Praha 4
tel.: 721 302 700, seckar@svobodni.cz

Kateřina Kašparová, tisková mluvčí Svobodných
tel.: 736 530 384, e-mail: kasparova@svobodni.cz
 

Ilustr. foto: Táňa Kottová

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Alois Sečkár

Alois Sečkár

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31