PILC: ODS ve vleku zelené ideologie

PILC: ODS ve vleku zelené ideologie

ODS ve vleku zelené ideologie přehlasovala prezidentovo veto ve věci dotování biometanu penězi z kapes daňových poplatníků.

Když pan prezident poslancům zákon vracel, dal jim možnost, aby se nad návrhem ještě znovu zamysleli.

Babišova koalice prezidentovo veto přehlasovala.

Z prezidentova stanoviska: „Dnes si často říkáme, že neuvážená podpora výroby elektřiny ze slunečního světla se nám všem velice vymstila. Zdražila energii, zatížila daňové poplatníky, způsobila zabrání ohromných ploch zemědělské půdy a nastolila neřešitelný problém, co udělat s vysloužilými slunečními kolektory. Snažíme se pět minut po dvanácté tento problém napravit, ale škody již byly napáchány. Máme nyní možnost podobnou chybu neudělat a před dalším skokem do neznáma se zastavit a znovu jej zvážit. Rád bych umožnil Poslanecké sněmovně, aby takovou příležitost ještě dostala.“

Vyráběním a dotováním nekonkurenceschopných věcí se k prosperitě nedostaneme. Místo aby daňoví poplatníci (spotřebitelé) dávali své peníze dobrovolně na věci které se vyplatí, jsou nuceni je dávat nedobrovolně na věci které se nevyplatí. Nemůžeme si dobrovolně vybrat mezi elektřinou za XKč/kWh z klasických zdrojů (bez příplatků na nekonkurenceschopné zdroje) a environmentalisté by si jistě dobrovolně vybrali odebírat elektřinu solární za X+10Kč/kWh (pouze ve dne). Nemůžeme si svobodně vybrat benzín za YKč/litr nebo benzín s biosložkou za Y+2Kč/litr. Sebrali nám svobodu volby. Také z toho důvodu, že většina spotřebitelů by o ty nekonkurenceschopné produkty neměla zájem. Takhle to dopadá, když pro politické strany svoboda člověka není tou nejvyšší hodnotou. Svoboda musela ustoupit budování globálního dobra. Dobrovolně bychom si tyto nekonkurenceschopné věci nekupovali. Museli nám je ve jménu budování dobra vnutit. Důvod pro svobodu je nejen filosofický, ale i ekonomický. Kde je svoboda, tam je i prosperita.

„Problém je všude v EU stejný. Ve vládě se střídají dvě socialistické partaje a hrají si na to, že jedna z nich je pravicová.“ – Vít Jedlička, Reformy.cz

Ptejte se ODS, jak se povinné zákonem určené dotování různých „bio“ a „obnovitelných“ nesmyslů slučuje s principy svobody.

k tématu: Ladislav Jakl: Kmotři zezelenali

Jindřich Pilc je předsedou Svobodných v Ústeckém kraji

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Vít Jedlička

Vít Jedlička

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31