NOVÁK: Nastává nová doba temna?

NOVÁK: Nastává nová doba temna?

Strohý novinový titulek dne 3.11.2009 zní: „Ústavní soud požehnal Lisabonské smlouvě“. Nedá mi to, abych se při této příležitosti nezeptal, zda nám nenastává nová doba temna. Je tu totiž spousta analogií.Pojďme se podívat trochu do historie…: Pojem „doba temna“, bývá v našich zemích většinou spojován s dobou pobělohorskou po roce 1620, tedy době, kdy české stavovské vojsko bylo poraženo armádou Katolické ligy a armádou císaře Svaté říše římské.

Nabízí se okamžitě analogie na poražené voliče, kteří volili ODS na základě kongresu, který zakázal všem politikům ODS předávat další kompetence ČR na úroveň Evropské unie a rozšiřovat rozsah evropské agendy schvalované kvalifikovanou většinou. K nim můžeme přiřadit „České pány a rytíře“, tedy poražené senátory a prezidenta, kteří se snažili do poslední kapky krve hájit českou „stavovskou“ čest proti armádě „Katolické ligy“ rozuměj armádě českých eurohujerů ruku v ruce s Ústavním soudem, a armádě císaře Svaté říše římské, rozuměj armádě bruselských byrokratů v čele se Sarkozym a Barrosem.

Budou po 3.11.2009 pro naši zemi stejné i následky, jako tehdy?

Podívejme se opět, co následovalo po porážce českých stavů po roce 1620….

V Čechách a na Moravě bylo vyhlášeno „Obnovené zřízení zemské“ a povoleno pouze katolické náboženství.

Co je analogií na povolení pouze katolického náboženství je více než zřejmé – ano, i u nás bude povolenou pouze to, co schválí, jako své náboženství, Brusel.

„Obnovené zřízení zemské“ vydal Český král a moravský markrabě Ferdinand II. bez souhlasu sněmu, na základě vítězství nad stavy v občanské válce a teorie o propadlých právech. Hle, opět neskutečná analogie, neboť i nám po přijetí LS propadne spousta našich dosavadních práv, rovněž se nikdo neptá na náš názor. Jsme totiž také jen ti poražení…

• Hlavní změnou po zavedení „Obnoveného zřízení zemského“ byl fakt, že namísto dosavadního „stavovství“ byl uzákoněn „absolutismus“, tedy vláda, která je tradičně charakterizována ústředním postavením panovníka, hospodářským a politickým centralismem, důležitostí armády a správního aparátu, existencí dvora a státní církve. Nepřipomíná to až příliš EU a její aparát?

• Duchovenstvo zaujalo první místo v zemském sněmu, za ním teprve stav panský, rytířský a královská města – ta měla na sněmu dokonce společně jen jeden hlas. Analogie? I nám se sníží po přijetí LS váha našeho hlasu, i našemu „panstvu“ bude nadřazeno „duchovenstvo“ bruselské.     

• Katolické náboženství bylo vyhlášeno jako jediné povolené vyznání v českých zemích. Ti, kteří se nechtěli „srovnat“ s panovníkem ve víře, se museli vystěhovat ze země, ovšem s výjimkou poddaného lidu, který musel přestoupit ke katolictví buď po dobrém, nebo po zlém. Analogie? I u nás budou platit jako jediná možná a závazná nařízení EU. Ti, kteří se s tím nebudou ochotni vyrovnat, a budou dostatečně schopní a samostatní, odejdou za životem do jiných zemí. Všichni ostatní se budou muset podřídit, po dobrém nebo po zlém. I to je stejné.

• Jazyk německý byl zrovnoprávněn s českým, ve skutečnosti mu však byl nadřazen. Co nás to ještě čeká?

• Zemské úředníky směl jmenovat pouze panovník, kterému byli také zodpovědní. Analogie? Ano, opět naprosto přesná, protože orgány EU nebudou orgány volené občany…

• Obnovené zřízení zemské právně utvrzovalo podřízení českých zemí habsburskému absolutismu. Ano, i my budeme podřízení bruselskému absolutismu.

Já nevím jak toto srovnání působí na vás. Mně z něj jde mráz po zádech…

Libor NOVÁK je členem Svobodných je členem Svobodných a lídrem v kraji Vysočina

 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31