Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Mises: Města mají budovat parkovací místa

Mises: Města mají budovat parkovací místa

Nejprve se podíváme na obecná východiska. Podle principů volného trhu, k nimž se Svobodní hlásí, by v ideálním případě obce a města neměly podnikat, aby nedocházelo k vytěsňování soukromých investic veřejnými a narušování fungování trhu. To se týká i parkovacích stání: všechna parkoviště by tak v tomto ideálním světě měla soukromé majitele, kteří by jimi vlastněný prostor pronajímali veřejnosti. Avšak skutečnost má k ideálům daleko.

Z pozice komunálního politika totiž těžko mohu měnit zákony, od nichž se odvíjí fungování samosprávy. Na základě legislativy řidiči platí vyšší daně než ostatní a podílí se tak nezanedbatelně na financování veřejných rozpočtů. Posuďte sami:

  • Při koupi auta často kupující zaplatí daň z přidané hodnoty (DPH).
  • K tomu různé administrativní poplatky za přepis vozidla, v případě staršího vozu navíc poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, který známe pod kratším názvem ekodaň.
  • Všichni vlastníci vozidel musí mít sjednáno povinné ručení, z něhož odvádí příspěvek do fondu zábrany škod.
  • Každý litr paliva stojí zhruba dvakrát více než by měl, protože čerpací stanice kromě DPH odvádí také spotřební daň z pohonných hmot a jejich cena je nezanedbatelně navýšena i o tzv. babišovné v podobě přimíchání povinné biosložky.
  • Podnikatelé a živnostníci odvádí silniční daň.
  • Při využívání dálnic si musíme obstarat dálniční známku, v případě nákladního vozu nad 3,5 tuny zaplatit mýto.
  • Kdo dá auto do servisu, opět zaplatí DPH za práci i za náhradní díly.

Tyto peníze jsou částečně přerozděleny na provoz obcí a měst prostřednictvím rozpočtového určení daní. Z tohoto rozpočtu by se obce a města měly starat o blaho občanů, jak jim to ukládá zákon o obcích: „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“

Řidiči tedy zaplatili na daních nezanedbatelné finanční prostředky a oprávněně očekávají, že za ně dostanou nějaká protiplnění. Obec má za peníze řidičů udržovat a rozvíjet svou silniční infrastrukturu včetně veřejných parkovacích míst.

Co to konkrétně znamená pro Svobodné v Brně, kde kandidujeme společně s ODS a spolkem Brno autem, jejímž jsem členem?

Prosazujeme budování finančně dostupných parkovacích míst, zejména ve formě sítě parkovišť typu P+R (park and ride). Ta fungují na principu, že návštěvník města levně zaparkuje na periferii a pohodlně do centra dojede navazující hromadnou dopravou. Aktuálně v Brně funguje jediné parkoviště typu P+R u Ústředního hřbitova, jehož návštěvníci nejsou pozitivně motivováni tam auto zanechat.

Předcházející vedení města vypracovalo plán budování parkovišť P+R, s nímž je možné dále pracovat.

Jenže realizace těchto plánů je v nedohlednu, namísto nich současné osazenstvo upřednostnilo složitý a nedomyšlený systém rezidentního parkování. A navíc se nám v Brně rozmohl takový nešvar, že dochází k dlouhodobému snižování parkovací kapacity, zejména v důsledku rekonstrukcí a změny dopravního značení.

To musíme změnit. Podpoříte nás?

Pavel Mises,
člen Republikového výboru Svobodných a kandidát v říjnových komunálních volbách

Články vyjadřují pouze osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Alois Sečkár

Alois Sečkár

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31