Ministerstvo financí chystá útok na vlastnické právo

Ministerstvo financí chystá útok na vlastnické právo

Ministerstvo financí připravuje rozsáhlý útok na vlastnické právo srovnatelný s vyvlastňováním v padesátých letech. Objevují se informace o dani z životního stylu, chystají se selektivně zaměřené daně na skupinu (třídu) občanů, kteří připadají vládní koalici podezřelí. Připravovaná opatření zjevně směřují k vyvlastnění, avšak jinou právní formou.

Ministerstvo operuje s pojmem „nelegálně nabytý majetek“ a chystá veřejné soudní procesy, které mají mít „preventivní dopad“ na obyvatelstvo (u nás dříve nazývané „monstrprocesy“). V ministerských materiálech se počítá s tím, že bude docházet ke zneužití, jenom by prý nemělo být moc velké. Občan se stane podezřelým na návrh policie, celní správy nebo finanční správy. Vlastník bude muset veřejně vyvracet podezření, nebude se zkoumat, zda byl příjem legální, před televizní kamerou se bude posuzovat, zda podezřelý unesl důkazní břemeno. Otevřeně se mluví o konfiskacíchOficiální sdělení náměstkyně Simony Hornochové ze dne 28. 7. za ministerstvo financí obavy jen potvrzuje.

Svobodní odmítají porušování principu presumpce neviny, úmyslné zneužívání právního řádu proti konkrétní skupině občanů a zavádění retroaktivních sankcí. Zabavovat nelegálně nabytý majetek je možné a běžné už dnes, ale pouze na základě před soudem prokázané trestné činnosti. Svobodní trvají na tom, aby i nadále nebylo možné nikoho trestat bez prokázání viny.

Bude-li vláda postupovat tímto způsobem dále, vyvolá novou vlnu emigrace. Je zřetelné, že každým rokem roste počet firem, které nedůvěřují českému podnikatelskému prostředí a odcházejí do zahraničí. Nyní se schyluje k odchodu fyzických osob.

Svobodní připomínají, že podle článku 23 mají občané právo postavit se na odpor proti každému, kdo odstraňuje demokratický řád lidských práv a svobod. Ochrana vlastnictví a presumpce neviny patří mezi lidskými právy k nejpřednějším.

Kateřina Kašparová, tisková mluvčí Svobodných

e-mail: kasparova@svobodni.cz
telefon: 736 530 384
www.svobodni.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31