Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

MACH: Skoncujme s dotováním slunečních elektráren

MACH: Skoncujme s dotováním slunečních elektráren

Energetický regulační úřad určuje výkupní ceny elektřiny z tzv. obnovitelných zdrojů. Konkrétně za elektřinu ze solárních panelů se na základě Cenového výměru 8/2008 platí 12 890 Kč za MWh. Výroba elektřiny touto cestou je dvanáctkrát dražší než výroba elektřiny v jaderných či uhelných elektrárnách. Přirážku platíme ve fakturách za elektřinu.

Zmocnění regulovat ceny, povinnost distributorů vykupovat elektřinu z neefektivních zdrojů a garanci stabilního výdělku z regulovaných cen po dobu 15 let stanoví Zákon č. 180/2005 O podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Cílem zákona je zajistit, aby do roku 2010 bylo 8% spotřeby elektřiny v České republice pokryto tzv. obnovitelnými zdroji, což nám nařizuje Směrnice č. 77/2001 Evropské unie doplněná pro Českou republiku Smlouvou o přistoupení do EU. Kromě toho Směrnice EU 28/2009 České republice tuto kvótu navyšuje na 13% do roku 2020.

Ačkoliv Česká republika mohla navýšení kvóty v Radě EU zablokovat, Topolánkova vláda to neudělala. Ministři přitom dobře věděli, že Česká republika nebude moci splnit ani cíl 8% stanovený do roku 2010. Ba co víc, Topolánek se Schwarzenbergem souhlasili s přesunutím energetiky z režimu jednomyslného rozhodování do režimu většinového rozhodování, aby po vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost mohla být Česká republika kdykoliv v budoucnu v energetice přehlasována, i kdyby měla v Radě rozumné zástupce.

Hrubá spotřeba elektřiny v ČR činí 72 milionů megawatthodin. Vyrábět 8%, resp. 13% z obnovitelných zdrojů by znamenalo vyrábět takto 6 resp. 10 milionů MWh. Protože 2 miliony MWh zajišťují vodní elektrárny na vltavské kaskádě, zbývá do eurokvóty nějak vyrábět příští rok z větru, slunce a biomasy 4 miliony MWh. Z větru se loni vyrobilo 0,24 milionu MWh a vhodných lokalit ubývá. Solární panely loni vyrobily 0,013 milionu MWh a letos rostou jako houby po dešti. Kdyby se měly příští rok 4 miliony MWh vyrobit ze solárních elektráren, dopláceli bychom na obnovitelné zdroje 50 miliard korun ročně, nemluvě o tom, že by se solární elektrárny o takové ploše do České republiky nevešly.

O ještě bláznivějším cíli pro rok 2020 ani nemluvím. Doufám, že do té doby nebude Česká republika členem EU, politika podpory alternativních elektráren bude zrušena a levnou elektřinu bude dodávat spotřebitelům dostavěný další blok jaderné elektrárny v Temelíně.


Petr MACH je předsedou Svobodných
(publikováno na
http://blog.ihned.cz/mach)

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31