KUBÍČEK: Odstraňování obchodních překážek?

KUBÍČEK: Odstraňování obchodních překážek?

Dnes si celá řada studentů a mladých lidí obecně přivydělává na Internetu tím, že vyrábí webové stránky a umísťují na ni reklamu od google nebo jiných zahraničních serverů. Dne 1.1.2010 vstoupila v účinnost novela zákona 235/2004 o DPH. Co to v praxi znamená pro drobné podnikatele? Že by odstranování obchodních překážek v EU? Ani náhodou …

Reklama na internetu, velmi oblíbená metoda přivýdělku mezi dnešní internetovou generací. Většinou mají živnostenský list a využívají možnost paušálních výdajů. Celá jejich daňová evidence je jen sčítání a dokládání příjmů. Jednou za rok vysypou krabici s fakturami, zkontrolují podle výpisů a mohou podat přiznání k dani z příjmů. Většinou jen pár set dolarů, ale pro studenty dobrý přivýdělek a dobrá škola života.

Takovéhle drobné podnikatele asi nová právní úprava nepotěší. Dokonce je poškodí nejvíc. Z těch podnikatelů, kteří dosud nejsou plátci DPH, se dnem dodání služby nebo zboží plátci, který je registrovaný k dani v jiném členském státě, se totiž stávají automaticky pláci DPH. Jednou jedinkrát vám Google nebo jiný zahraniční server se sídlem v EU pošle nějakou platbu a stáváte se automaticky plátcem DPH. Musíte pak čtvrtletně odevzávat kromě přiznání DPH ještě souhrnná hlášení o plnění poskytnutých do EU. U služeb se hlášení podává čtvrtletně. Jakmile ale dodáte zboží, jste povinni zasílat hlášení měsíčne. Od nového roku se navíc nesmí taková hlášení odevzdávat na papíře, musí se elektronicky. To znamená buď si pořídit elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu nebo si nechat zřídit datovou schránku.

Jde vám z toho hlava kolem? Pro koho je to dobré? Poteče někde více peněz? Nikoliv, mezi plátci z různých států EU probíhá vzájemné vypořádání bez DPH. Povinnost přiznat daň je převedena na příjemce, který si zároveň uplatňuje i odpočet. Na daňové přiznání pak přijde samovyměřené DPH jednou s plusem a jednou s mínusem takže dohromady nula. V ČR ale bude muset živnostník naopak zdražit. Musí začít vybírat od svých zákazníků DPH, které bude odvádět státu. Tedy 20% zdražení služeb při dodání běžnému občanovi.

Naštěstí v tom nejsme sami. Psala mi paní účetní, že na Slovensku je to od 1.1.2010 úplně stejné.

Je to euronemoc? Proč ta souhrnná hlášení? „Aby se podpořilo správné používání této směrnice, měla by každá osoba povinná k dani identifikovaná pro účely DPH podávat souhrnné hlášení všech osob povinných k dani a právnických osob nepovinných k dani identifikovaných pro účely DPH, kterým poskytla zdanitelné služby spadající pod mechanismus přenesení daňové povinnosti.“, píše se ve směrnici Rady 2008/8/ES. Aby se podpořilo správné používání této směrnice? To nemůže být pravda. Naštěstí není, pravda je ve směrnici Rady 2008/117/ES:

„Úniky v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) významně ovlivňují daňové příjmy členských států a narušují hospodářskou činnost v rámci vnitřního trhu tím, že vytvářejí neoprávněné toky zboží a uvádějí na trh zboží za neobvykle nízké ceny.“

„Jednou z příčin těchto daňových úniků jsou nedostatky systému DPH uvnitř Společenství, a zejména systému výměny informací o dodání zboží v rámci Společenství …“

„Za účelem účinného boje proti těmto daňovým únikům je třeba, aby správní orgán … získal informace o dodání zboží uvnitř Společenství ve lhůtě nepřekračující jeden měsíc.“

Aha. V EU tedy probíhají v systému DPH nějaké velké daňové úniky. Další neviditelný nepřítel, proti kterému je nutné bojovat i kdyby třísky lítaly a zasahovaly naše drobné živnostníky, kteří se systému DPH zatím účastnili jen pasivně. A jak se taková věc v členských státech zařídí? „Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí k 1. lednu 2010. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi nimi a touto směrnicí.“ Šup, šup, členské státy, napište to rychle do zákonů a pošlete tabulku, ať můžem domácí váš úkol pohodlně zkontrolovat.

Zpět k našim podnikajícím studentům. Žádné odstraňování obchodních překážek v rámci EU se nekoná. Penalizace i za jeden malý obchod s EU? Ano, ale já přesto radím: „Pořiďtě si elektronický podpis nebo datovou schránku, vystavujte daňové doklady a provádějte samovyměření DPH, přiznávejte a odevzdávejte DPH, vyplňujte hlášení, doručujte elektronicky a všechno pečlivě 10 let archivujte. Prosím, držte se a nenechte se odradit!“

Jiří Kubíček je členem Strany svobodných občanů a místopředsedou pražského krajského sdružení.
 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31