KUBELKA: Třicítka, náplast na nebezpečné silnice?

KUBELKA: Třicítka, náplast na nebezpečné silnice?

Chceme vrátit více peněz z našich daní zpátky do malých měst a vesnic, našich domovů! Občané v obcích sami vědí jak je nejlépe a nejhospodárněji použít. Omezme „přerozdělování“ a rozhodování o nás bez nás.

 “Třicítka“ je oblíbený nástroj k pomyslnému zalátání děr v silnici nebo řešení nebezpečného úseku v obytné části obce. Je mnoho komunikací, které jsou značně zatížené příměstskou, případně tranzitní dopravou, kde se chodec cítí jako lovná zvěř. Chůze podél takovéto komunikace se stává adrenalinovým sportem a přechod přes cestu je noční můrou každého rodiče, který vysílá své dítě do školy.
 Jedním z pokusů jak zajistit vyšší bezpečnost chodcům je snížení rychlosti v nebezpečném úseku na 30 km/hod.Též velmi oblíbeným nástrojem nápravy je instalace radaru, který má ale po několika týdnech stejnou účinnost jako strašák v poli na hejno kobylek. Posledním zoufalým pokusem bývá umístění retardéru na silnici.
Je smutné, že odpovědnost za nebezpečnou situaci na komunikacích v obci, situaci která byla zapříčiněna vnějšími vlivy, přebírá pouze samospráva, a to s rozporuplnými výsledky. Proč tomu tak je?
Jednou z hlavních příčin katastrofálního stavu veřejné infrastruktury v obcích je nedostatek prostředků v obecním rozpočtu. Města jako Praha, Brno, Ostrava či Plzeň inkasují na občana bezmála 33 tisíc korun ročně, v malých obcích je to jen kolem 7 tisíc korun. Obcím proto nezbývají peníze na budování zpomalovacích pruhů, chodníků, výstavbu osvětlených přechodů a údržbu stávajících komunikací. Více finančních prostředků v jejich rozpočtech lze však zajistit změnou v systému přerozdělování peněz v rámci rozpočtového určení daní.
V naší zemi se utrácí miliardy za nové, předražené dálnice a tolik potřebné opravy ostatních komunikací jsou výrazně podfinancovány. Bohužel náprava je v rukou našich politiků, kteří kartu dopravy vynášejí pouze v předvolebním boji nebo při mezistranických půtkách. Přestaňme naslouchat nesplnitelným předvolebním slibům. Žádejme nápravu, která se dotkne naší obce! Chtějme po politicích aby uváděli do života realistické cíle, jako je vytvoření smysluplné koncepce výstavby a údržby dopravní infrastruktury v ČR. Nedopusťme aby kraje plýtvaly finančními prostředky, které jsou určeny pro náš region. Je neuvěřitelné s jakou arogancí hejtman Středočeského kraje David Rath (ČSSD) rozhazuje tyto prostředky, počínaje svévolným hrazením regulačních poplatků ve zdravotnictví a konče nákupem uměleckých děl v zahraničí. Je zřejmé, že pak tyto peníze v našem regionu chybí a nedostává na rekonstrukce komunikací.

František Kubelka, kandidát Svobodných do PS PČR ve Středočeském kraji
Článek byl otištěn v novinách Náš region č.7 dne 31.3.2010
http://pdf.nasregion.cz/sever/10_07_Nas_Region_S.pdf

 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31