Kříž: Svobodní – jak dál?

Kříž: Svobodní – jak dál?

Svobodní dostali výprask ve volbách do EP. Zaslouženě.

Hlavní motto kampaně „Odejdeme bez placení“ i částečně negativní pojetí kampaně ukázalo dvě věci. Za prvé: profi markeťák není zárukou úspěchu. A za druhé: spoléhat se na „prostě to zařídíme“ je selháním, neboť svědčí o bezradnosti a neaktivitě.

K tomu dlouhodobá neviditelnost strany, zaměření se na vnitřní záležitosti, mizerná vnitřní komunikace, nejasnost cílů a odpovědností atd…

Jsem rád za tento výprask. A děkuji voličům za něj. Po krizi totiž následuje buď konec nebo katarze. A já a ani Svobodní nekončíme. Protože důvody existence naší strany nepominuly.

Rozklad společenských vztahů pokračuje, lidé se díky státu stávají soupeři, místo aby spolupracovali. Cítí se stále více bezmocní proti nesmyslům, ústrkům a šikaně ze strany státu. Ten lidem i nadále bere peníze, aniž by za ně poskytoval adekvátní služby, nadále je nenechává rozhodovat si o svých záležitostech a nést za svá rozhodnutí odpovědnost.

Ekonomika neprospívá tak, jak by mohla, kdyby stát nevstupoval dotacemi a regulacemi do ekonomických vztahů a nedeformoval je ve prospěch vyvolených. Lidé vědí, že by mohli žít lépe.

Ne, důvody pro existenci Svobodných nepominuly, naopak přibývají a jsou stále naléhavější. Nemají pravdu ti, kteří tvrdí, že po myšlenkách štíhlého státu mezi lidmi není poptávka. Je to stejné jako dovozovat z dominance Kosteleckých uzenin na trhu, že lidé nechtějí párky obsahující maso. Chtějí, jen výrobci kvalitních párků své produkty nabízejí mizerně. Nejsou na policích každého obchodu a nedokážou systémově překonat úplatné nákupčí řetězců, kteří svoji práci dělají mizerně a jediným kritériem je pro ně cena a všimné od výrobce.

Svobodní jsou strana, která stále věří v prospěšnost štíhlého státu. Jsou stranou, která stále věří, že lidé si své záležitosti dokážou uspořádat sami lépe, než to za ně udělají politici a úředníci. Že většina lidí dokáže se svými penězi naložit lépe, nežli s nimi naloží politici a úředníci. Protože politici i úředníci sledují hlavně své zájmy.

Je známé heslo „Dum spirospero“ – dokud žiju, doufám. To platí pro voliče. U Svobodných platí a bude platit „Dokud žiju, snažím se.“ Protože my se snažíme o to, aby ti, kteří doufají, že budou žít lépe a spokojeněji, skutečně lépe a spokojeněji žili. Ve společnosti plné bohatých, sebevědomých a spokojených lidí, pro které je spoluobčan partnerem, nikoliv soupeřem.

Jedeme dál. Lépe. Protože to má cenu!

 

Roman Kříž
člen Republikového výboru Svobodných
Autor je zakladatelem www.libertarianskyinstitut.cz

 

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Alois Sečkár

Alois Sečkár

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31