KREMLÍK: Soud rozhodl, že víra v klimatické změny JE náboženství

KREMLÍK: Soud rozhodl, že víra v klimatické změny JE náboženství

Věděli jste, že nedávná klimatická konference v Cancúnu začala vzýváním pohanské bohyně deště? Není divu. Náboženskou povahu ideologie klimatu ostatně před pár lety potvrdil i soud.

KLIMA KONFERENCE UCTÍVÁ POHANSKÉ BOHY 

Před měsícem a půl v mexickém Cancúnu proběhla světová klimatická konference OSN. Začala něčím neuvěřitelným. Christina Figueres, výkonný tajemník UNFCCC (Rámcová dohoda OSN o klimatických změnách z roku 1992) zahájila klimatickou konferenci v mexickém Cancúnu vzýváním pohanské bohyně Ixchel /čti: iš čel/.

Christina symbolicky položila základní kámen k miniaturní pyramidě postavené v místě konference. Tzv. pyramidu naděje (Pyramid of Hope) postavilo klimatické hnutí Tiktak (anglicky „Tcktctck“) jak symbol budování klimatismu.

Nyní tedy víte, co si myslet o výrocích, že prý klimatická politika OSN je založená na vědě (science based policy). Mayská bohyně Ix Chel byla bohyně plodnosti a měla na starosti i úrodu a déšť. Jde tedy také o bohyni klimatologie?

Když už mluvíme o dešti, v Chichen Itza (kousek od Cancúnu) staří Mayové uctívali boha deště zvaného Chac. Přinášeli mu podle všeho lidské oběti, aby si zajistili dobré počasí (ochrana proti klimatickým změnám). Lidi házeli do „posvátné studně“ (Sacred Cenote). Teď aspoň víte, co OSN myslí tím, když říká, že v boji s globálním oteplováním bude nutné, aby lidé přinesli oběti (human sacrifice).

Toto koketování s náboženstvím není v ideologii klimatických změn nic nového.

TIM NICHOLSON – MUČEDNÍK KLIMATICKÝCH ZMĚN

Tim Nicholson býval manažerem u britské realitní firmy Grainier plc., kde měl na starosti plnění ekologických předpisů (Head of Sustainability). Tlačil ale moc na pilu, všechny otravoval s ekologií a tak ho nakonec vyhodili. On v roce 2009 zaměstnavatele zažaloval, že jde o diskriminaci kvůli náboženskému přesvědčení.

Zaměstnavatel se u soudu hájil, že eko názory pana Nicholsona jsou založeny na klimatické vědě, nikoli na náboženství (sic) a tudíž nejde o diskriminaci kvůli víře.

Soudce však byl jiného názoru. „Přesvědčení pana Nicholsona je daleko hlubší než jen pouhý názor.“

Nicholson trval na tom, že byl propuštěn pro své přesvědčení. “ Má víra ovlivňuje každý krok mého života, včetně volby domu, toho jak cestuji, jak nakupuji, co jím a piju, co dělám se svým odpadem a určuje mé naděje a obavy… Například už nelétám letadlem, ekologicky jsem přestavěl svůj dům. Snažím se kupovat místní výrobky. Snížil jsem svou spotřebu masa. Kompostuji zbytky od oběda… Nabádám ostatní, aby snížili své uhlíkové emise a bojím se o budoucnost lidstva.“

Soudce rozhodl, že propuštění bylo aktem diskriminace podle zákona z roku 2003. Nikdo nesmí být propuštěn kvůli svému „náboženskému přesvědčení“.

http://www.youtube.com/watch?v=oITnj-72Ny0&feature=player_embedded

ZJEVENÍ EDA MEIBACHA

Tohle je také perlička. Ředitel Střediska pro osvětu klimatických změn při George Mason University ve svém životopise píše:

„V roce 2006, když byl na horské tůře s ředitelem Potsdam Institute for Climate Impact Research, profesorem H. J. Schellnhuberem – Ed měl zjevení (epiphany), které provždy změnilo jeho život. Pochopil že klimatická změna je absolutní hrozba veřejnému blahu a zdraví po celém světě. A Ed od té chvíle zaměřil veškerou svou aktivitu výhradně na adaptaci  a prevenci klimatických změn. V roce 2007 nastoupil do Mason University a vybudoval Center for Climate Change Communication.“

Tato variace na obrácení Saula z Tarsu  zní mnohem lépe, než kdyby napsal „Hans mi na výletě nabídl luxusní flek a řekl, že klimatismus je zlatý důl.“

UNEP: NÁBOŽENSKÝ PROGRAM OSN

Na žádost UNEP  (Program OSN pro životní prostředí) byla zřízena komise, která měla vypracovat plán budoucí role UNEP. Výbor zasedal v Prangins ve Švýcarsku v září 2007. Výboru předsedal Mark Halle.

Výbor napsal: “ Životní prostředí by mělo soupeřit náboženstvím o postavení jediného vůdčího pohledu na svět, který lidstvo má. “ (citace z Hallelovy zprávy, viz odkaz 2)

OSN je také dosti nepřátelská vůči konkurenčním náboženstvím, zejména ke křesťanství. Konvence o biologické diverzitě OSN říká: “ Obrat ke křesťanství přinesl ztrátu sepětí s přírodou… Dříve lidé sledovali takové náboženské tradice jako vyhrazení 10-30% půdy pro posvátné háje a rybníčky.“

Podle doporučení Halleovy zprávy UNEP připravila strategii pro roky 2010-2013 (viz link 1, strana 17)

K cílům patří: „extenzivní propagace role UNEP, která zasáhne nejen členské vlády a tradiční ekologické instituce, ale i děti a mládež… Občanská společnost, včetně dětí a mládeže… bude oslovena na míru šitými kampaněmi a produkty.“

Takže UNEP, místo aby technicky zajišťoval zásahy při haváriích tankerů nebo výsadbu stromků, se změní v ministerstvo propagandy.

Jo, a taky připravují náhradu za mariánské poutě, masopusty a další náboženské slavnosti. Například Světový den okolí (World Environment Day). Teď už chybí snad jen seznam svatých a environmentální kapličky a boží muka a můžete to rozjet, hoši.

A až jednou pan Gore zemře, můžete prodávat jeho ostatky. Dolar za gram. A hlavně nezapomeňte na prodej odpustků za hříchy proti klimatu (tzv. cap-n-trade).

ARCHA NADĚJE

A zlatý hřeb na konec. V letech 1994-2000 dva byrokrati (Maurice Strong a Michajl Gorbačov) sepsali nové Desatero přikázání. Říkají tomu „Charta Země“. A víte, v čem se tento dokument přechovává? V tzv. arše naděje ( The Arch of Hope) podobně jako Mojžíšovo Desatero bylo uchováváno v tzv. Arše úmluvy.

Být křesťan tak mne z takového rouhání raní mrtvice.

Není to zbytečně moc cavyků pro čmáranici od zkrachovalého bolševika, který svou zemi přivedl k bankrotu a od byrokrata, který kvůli obvinění z korupce utekl se schovat ke svým kamarádům do totalitní Číny?

Ti dva sami sebe pokládají za Mojžíše a budou nám kázat o morálce? To jsou ti praví.

Reference:

1) UNEP“s Proposed Medium Term Strategy 2010-2013 (dated Dec 6, 2007): http://www.foxnews.com/projects/pdf/113009_unepstrategy.pdf

2) Mark Halle. The UNEP that we want. October 2007  < http://www.foxnews.com/projects/pdf/113009_IISDreport.pdf>

3) George Russel. Document reveals UN“s goal of becoming rule maker in global environmental tasks. Fox News.Nov 30,2009. http://www.foxnews.com/story/0,2933,577827,00.html

4) Michale McCarthy. Tim Nicholson – A Green Martyr.19 march 2009. http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/tim-nicholson-a-green-martyr-1648388.html

5) Ed Meibach Bio. George Mason University [Retrieved  19 Jan 09] http://www.climatechangecommunication.org/edward_maibach.cfm

6) Mirek Topolánek. Bojujme za svět bez klimatických změn. 16. květen 2007. http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/mirek-topolanek.php?itemid=730

7) Klimatický sabat v Mexiku začal vzýváním bohyně deště. Klimaskeptik.cz 3. 12. 2010

Vítězslav Kremlík je členem Svobodných

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31