HEMERLE: Progresivní daň je loupež posvěcená zákonem

HEMERLE: Progresivní daň je loupež posvěcená zákonem

Je to demotivující trestání za výsledek práce, pod záminkou solidarity a odpovědnosti. Daň pro lidi s příjmy nad sto tisíc korun je políček do tváře spravedlnosti. Je to porušení Listiny práv a svobod, popření rovnosti a selektivní uplatnění zákona.

Je neuvěřitelné, kolik politických stran, má progresivní zdanění ve svém programu. Pojďme se podívat rozumem na jejich argumenty:

  • je motivující – to jistě, řekněte komukoliv, kdo má 150Kč na hodinu, že pokud bude v práci přesčas a odpracuje více hodin bude jeho odměna 120Kč na hodinu. Nesmírně jej namotivujete.
  • je spravedlivá – to je v případě, že přistoupíme na myšlenku, že pracovat více je nespravedlivé a je třeba tento přestupek potrestat. Spravedlivá je ke komu?
  • je více solidární – a co je nesolidárního na tzv. „rovné“ dani, pokud souhlasíme s tím, že 20% z 1.000 je více než 20% z 100? Bude vrcholem solidarity, pokud zavedeme daň progresivní 1-99% ?
  • zmírňuje rozdíly ve společnosti – výborně, věnujme více času pečlivému výpočtu progrese a brzy vstoupíme do komunismu, protože všichni budeme mít stejně. V čem konkrétně, jsou rozdíly ve společnosti defektní natolik, abychom je začali stírat?
  • podporuje ekonomickou suverenitu státu – nepodporuje, pokud nebude ústavou uzákoněn vyrovnaný státní rozpočet, politici a zloději na pseudovýběrových řízení státních zakázek vždy odeberou více než se vybere.

Tak co myslíte, budete motivovat své děti ke studiu a získání lépe placeného místa? Podle pomýlených mozků je vzdělání zadarmo, tak ať to pak studentíci pěkně státu vrátí, že?! Pokud někdo dnes studuje, pak jen na ušlé mzdě, kterou by pobíral, pokud by nestudoval, „zaplatí“ za studium minimálně půl milionu korun. A pokud by měl, a to by měl, za studium platit, pak bude tato částka mnohem vyšší. Tedy studium by měla být investice, která absolventovi umožní získat lépe placené místo a návratnost prostředků do vzdělání vložených. Na místo toho, bude odměněn motivující, spravedlivou a solidární daní, kterou zmírní sociální rozdíly ve společnosti a zajistí stabilitu státu? Kecy, prostě bude za svou píli a práci oloupen pod dozorem státu, ve smyslu bohatým ber.

Nemám nic proti solidaritě a vzájemné odpovědnosti, právě naopak, moje firma i já odvádíme prostředky na charitu dobrovolně a rád to každému doložím. Je však omyl se domnívat, že nesouhlas s progresivním zdaněním je výrazem sobectví a nesolidarity. V jistém smyslu vlastně ano, je. Odmítám být solidární k rádobypodnikatelům, kteří na neprůhledných státních zakázkách „dojí“ náš rozpočet a zejména díky nim, poté nedoputují prostředky tam, kde jsou opravdu potřeba.

Autor je členem Svobodných v Plzeňském kraji

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31