Hanák: Lisabon a ČR

Hanák: Lisabon a ČR

Argumenty o federalizaci EU skrze Lisabonskou smlouvu resp. ústavu EU, neb oba dokumenty jsou si v zásadě podobny jako vejce vejci, jsou obecně známy a široce diskutovány. Zamysleme se však nad jinou věcí, a to nad tím jaký manévrovací prostor dává návrh Lisabonské smlouvy představitelům ČR v EU.

Pozorně jsem sledoval diskusi o Lisabonské smlouvě v PS ČR, ale nikde jsem nezaznamenal, že by poslanci četli a citovali to co mají. Co mám na mysli?
Poslanecká sněmovna si sama zřídila Parlamentní institut a ten již v lednu 2008 zpracoval dokument pod názvem Lisabonská smlouva, Co nového by měla přinést?, kdy tato analýza byla přiložena k usnesení vlády č.1367, ze dne 4.12.2007,… jímž vláda vyslovila souhlas se sjednáním Lisabonské smlouvy.

V kapitole 3.3.1 si dali autoři tu práci a srovnali váhu hlasování ČR v Radě dle současné smlouvy z Nice s Lisabonskou smlouvou. Připomínám, že Rada EU je orgánem kde nejvyšší představitelé států EU (premiéři, prezidenti) rozhodují buď systémem shody všech, anebo tzv. kvalifikovanou většinou. Rozhodování kvalifikovanou většinou bohužel začíná převažovat, na to se však má úvaha nesoustředí. Parlamentní institut tedy udělal srovnání a tohle vyšlo – viz tabulky 

Proto se na straně 29 píše…Nový systém hlasování kvalifikovanou většinou definovaný v Lisabonské smlouvě tedy znamená oslabení vlivu České republiky v Radě, a to jak absolutně, tak i ve vztahu k velkým členským státům…

Jinými slovy, kterýkoliv nový premiér ČR dle Lisabonu bude mít menší manévrovací prostor a menší možnost něco prosadit a hlavně něco blokovat a to především ve vztahu k velkým státům EU (Francie,Německo,Itálie, Velká Británie).

Kdybychom si na chvíli představili EU jako jistý druh akciové společnosti pak můžeme říci, že Lisabon nás v některých oblastech zbavuje tzv. „zlaté akcie“ či-li práva veta, neboť přenáší hlasování ze systému souhlasu všech do systému kvalifikované většiny. Těchto oblastí je celkem 68 a zpráva Parlamentního institutu je vypočítává. V těch oblastech ve kterých je systém hlasování kvalifikovanou většinou zástupce – premiér ČR, jako představitel českých občanů – akcionářů EU ztrácí podíl na jak pozitivním tak negativním podílu na hlasování. Na negativním hlasování kdy by mohl zabránit nějaké nátlakové akci ze strany velkých státu pak ztrácí tento podíl o celých 42% !!

Při troše emocí můžeme říci, že Lisabon není o tom, že by se očekávalo, že ČR a její zástupci by měli něco pozitivního prosadit. To se od nich ani neočekává. Lisabon je o tom, aby Chirakovými slovy, dostali dobrou příležitost mlčet, či-li Drželi hubu a krok!
O tom je ve skutečnosti Lisabonská smlouva a zdá se, že české politické elitě (skutečně „elitě“ ?, můžeme vůbec použít tento termín ?) je to veskrze jedno, vždyť ani nečtou co jim píší jejich vlastní odborné instituty!

Jsem přesvědčen, že ve skutečnosti o tom je rozhodování Senátu ČR o Lisabonské smlouvě.
Jsem přesvědčen, že ve skutečnosti o tom jsou volby do parlamentu EU v červnu 2009.
Jsem přesvědčen, že ve toto vše mají právo občané ČR vědět a podle toho se rozhodovat!

Autor: David Hanák,
kandidát svobodných do parlamentu EU
 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31