ADAMEC: Svobodní mají vizi i program a znají své místo

ADAMEC: Svobodní mají vizi i program a znají své místo

Jsme noví a v mnohém mladí, ale Svobodní vědí co chtějí i jak na to.

Oproti jiným stranám, novým či starým, malým či velkým, my máme vizi, či chcele-li étos. Říkáme voličům, zamíchejte karty a rozdejte je znovu. Zvolíme-li spolu nové lidi, kteří zastávají politiku principů, myšlenek a pravdy, podaří se obnova politiky v naší zemi a po 20 letech od vzepjetí občanské odvahy a hrdosti v našem národě navrátíme politice její původní smysl, spor o názor na uspořádání státu, o jeho zákony a o způsob jeho správy.

„Ze všeho nejdůležitější jsou myšlenky. Vše ostatní je vedlejší.“, říká předseda  strany 34-letý ekonom Petr Mach.

Náš program má 3 rozměry: čistý ekonomický liberalismus, konzervativismus a vlastenectví.

1)      Ekonomický liberalismus znamená volnost před státem a svobodu směny a výběru:

–    Prosadíme tradiční nízké zdanění a hlavně nízké výdaje státu,

např. zrušíme zbytečné úřady a zprivatizujeme nadbytečný státní majetek, nahradíme neefektivní dotace samosprávám a neziskovkám jejich vlastními plnohodnotnými příjmy, zefektivníme vyplácení sociálních dávek, zajistíme transparentnost veřejných zakázek, prosazujeme elektronizaci státních úřadů, radikální zjednodušení daní a jejich výběru atd.

–    Zajistíme tradiční volnost směny a soukromého vlastnictví,

např. volnost i ve způsobu zaměstnání a odměňování,zjednodušení účetnictví, zrušení pobídek, daňových úlev, ekologických daní či dotací, zbytečných regulací  a jejich následné kontroly, které všechny v nadbytečné míře zotročují  a způsobují chudnutí všech.

–    Znovuzavedeme volnost výběru míry zabezpečení zdravotnictví a stability příjmů,

např. výběr míry zdravotního pojištění a spoluúčasti, či výběr míry pojištění stálosti příjmů v nezaměstnanosti, v nemoci i ve stáří.

2)      Konzervativismus znamená pevná pravidla a zákony a vědomí kulturních tradic:

–    Zasadíme se o návrat k dříve respektovaným způsobům slušného chování, správného jednání a obezřetného hospodaření podle jednoduchých a srozumitelných pravidel,

např. prosadíme zjednodušení zákonů, tak aby odpovídaly přirozenému vnímání spravedlnosti a smluvní volnosti, nebo také zabráníme nezodpovědnému zadlužování státu, plýtvání a uplácení.

–    Ctíme hodnoty naší tisícileté historie a křesťanské kultury. Nedopustíme, aby nové ideologie podkopaly hodnoty rodiny a národního státu,

např. odmítneme multikulturalismus, neférový feminismus, svatby homosexuálů a leseb či adopce jimi.

–    Budeme vyžadovat, aby stát zajišťoval a nenarušoval ochranu bezpečí, soukromí a spravedlnosti pro všechny a nezvýhodňoval kohokoli,

např. odmítáme zvýhodňování pod rouškou antidiskriminace či pozitivní diskriminaci, zastáváme právo na soukromí v elektronické kominikaci, v hlasových službách a s ohledem na informace shromažďované o občanech státem.

3)      Vlastenectví znamená péči o vlast, o dědictví a o národní svobodu:

–    Naší vlastí a domovem je naše země a národní pospolitost s českým jazykem a kulturním dědictvím, solidarita spoluobčanů v chování a jednání, v práci i při obraně.

Svou vlastí rozumíme lid, města, průmysl a infrastrukturu, venkov, zemědělství, přírodu a krajinu. Zastáváme např. praktickou ekologii bez ideologického dogmatismu, stavíme se za rozvoj dálniční sítě,protestujeme proti nespravedlivým zemědělským dotacím.

–    Nebojíme se bránit vlast i spojence a naše společné zájmy v obranného spojenectví demokratických států, ale nehledáme velké bratry ani na východě ani na západě.

Chceme hlubokou, dobrovolnou spolupráci férového společenství svobodných a demokratických států v Evropě i ve světě. Každá taková spolupráce musí respektovat hodnoty suverenity a zastupitelské demokracie.

–    Nebudeme nikdy rezignovat na zastupitelský model demokracie a na právo hájit národní zájmy a nikdy se nepodvolíme cizí nedemokratické moci.

Po přijetí Lisabonské smlouvy přitom zůstane ČR v rámci federalistické EU s nedostatkem demokracie jediné právo veta v mnoha otázkách národního zájmu, právo vystoupit z EU. S důvěrou ve svobodomyslnost evropských národů, chceme mezi evropskými státy a ČR zachovat všechny svobody pohybu a povinnosti pro ČR podle stejných pravidel jakými se řídí Švýcarsko a Norsko.

Svobodní jsou jasně vymezení v národním politickém spektru. Už není nutné volit neustálou supervelkou koalici. Svobodní budou jedinou pravou pravicovou stranou v parlamentu. Ani KDU, ani ODS nedělá férovou pravicovou politiku. Obě tyto strany jsou v mnohém levicové a ani TOP09 nahájí náš prvořadý národní zájem, národní suverenitu a svébytnost, právo rozhodovat o svém osudu a o svých zákonech demokraticky a dobrovolně.

 

Radek Adamec, místopředseda Svobodných v kraji Praha

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31