Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Zálom: Zase zavřou Česko? Stačí záminka, jedno číslo, které se hodí.

Zálom: Zase zavřou Česko? Stačí záminka, jedno číslo, které se hodí.

Jen ať EU zkusí spor s Maďary ohledně jejich zákonů dovést do krajnosti, říká místopředseda Svobodných Luboš Zálom. „Věřím, že Orbán si od EU nenechá nic diktovat, stejně tak Poláci. Ať tedy EU ukáže, co dovede. Tanky zatím k dispozici nemá,“ glosuje možnosti sedmadvacítky. „Rebelové“, jako Poláci a Maďaři, nemají ani společnou evropskou měnu, takže možnosti, jak na ně tlačit, jsou limitovány. V rozhovoru došlo i na domácí debatu o euru nebo o vakcínách a na problematiku státního zásahu do práv jednotlivce. Luboš Zálom se obává, že přijde třetí lockdown. Stačí záminka…

Je potřeba vytvářet na neočkované tlak. Důsledně vyžadovat testy a dodržování platných opatření. To jsou slova prezidenta České lékařské komory Milana Kubka. Je pro vás takový výrok přijatelný?

Kdyby šlo jen o pouhé výroky, mohli bychom nad tím mávnout rukou. Ale bohužel jsme se za poslední dva roky přesvědčili, že mnohé podobné výroky jsou něčím jako pátracími balónky, které mají prověřit náladu ve společnosti a vůli přijmout další omezení svobody. Bylo by fér, kdyby pan Kubek alespoň poctivě vážil slova. Nikoliv tlak, ale teror, to je to pravé slovo. Protože to, co lze nazývat tlakem, už tady máme. Celá ta odporná mediální masírka, které jsme všichni každodenně vystaveni, to přece vytváří obrovský tlak. Každý podobný výrok nějakého politika, jako třeba že bude potřeba donutit rodiče nechat očkovat šestileté děti. Každá reklama v médiích. Nakonec i každá zpráva o tom, jak rostou čísla infikovaných. Nikoliv nemocných, ale infikovaných. K tomu tlak okolí, přátel, kolegů. Ne každý má vůli něčemu takovému vzdorovat, zvláště když to vypadá, že očkování bude stejně nakonec vnuceno všem, buď násilím, nebo tím, že se neočkovaným znemožní normálně žít.

Takový tlak samozřejmě vytváří protitlak. Vznik a šíření různých konspiračních teorií o tom, že vakcína je nástrojem Rockefellerů nebo Iluminátů k zastavení populačního růstu a podobné nesmysly. Neodsuzuji to – je to přirozená věc. Já osobně se odmítám nechat očkovat z jednoho jediného důvodu. Pokud se mě stát snaží k něčemu tak vehementně donutit a je k tomu vynaloženo tak enormní úsilí a utraceno tolik peněz, tak to pravděpodobně nebude nic dobrého. Jsem přesvědčen o tom, že nám vládne ta nejhorší sorta darebáků, morálně srovnatelná s totalitní sebrankou 80. let. A koneckonců naprostá většina lidí je přesvědčena o tom, že politici jsou darebáci. Že lžou, kradou, podvádějí… A od těch si máme nechat nabídnout vakcínu? Když vám něco nabídne člověk, o kterém jste bytostně přesvědčen, že je to darebák, asi budete dvakrát přemýšlet, zda si to od něj vezmete.

Představme si, že by se očkování proti covidu bralo čistě jen jako zdravotnické a vědecké téma, ostatně stejně jako je to se všemi dalšími vakcínami. Kdyby se z toho nestala věc politického tlaku vůči lidem. Věc demonstrace síly státu. Pak by nebyl žádný problém a zvážil bych pro sebe pouze zdravotní rizika. A patrně i tak bych s vakcinací váhal, nepatřím do rizikové skupiny. Ale v tuto chvíli je tady ta důležitá politická a občanská rovina. Podvolíme se? Podle mě je jednou z nejdůležitějších občanských vlastností ostražitost vůči vládě. A my musíme být ostražití dvojnásobně, pokud nám vládnou lidé, jako je Babiš nebo Hamáček. A pokud se na jejich místo derou lidé jen kosmeticky „lepší“, vnitřně však stejně pohrdající svobodou lidí. Ale abych se vrátil k otázce. Zda je výrok pana Kubka přijatelný nebo nepřijatelný, o to tak dalece nejde. Jde o to, zda je přijatelná nebo nepřijatelná taková politika, která bude občany k očkování nutit, buď přímým násilím, nebo tím, že učiní jejich život nemožný. Odmítám samozřejmě obě dvě roviny.

Domníváte se, že stát v současné době nezasahuje do práv neočkovaných, nebo tito lidé mají fungování složitější než ti očkovaní?

Stát zasahuje do práv nás všech, bez ohledu na to, zda jsme očkovaní nebo ne. Všichni jsme na sobě za poslední více než rok a půl poznali, jak dokáže stát být efektivní, pokud jde o šlapání po vlastních občanech. Osobně pokládám jakoukoliv míru nějakých plošných restrikcí za nepřijatelnou. Na tom, jak se situace vyvíjí v poslední době, je navíc vidět, že o nějakou proočkovanost obyvatelstva tady vůbec nejde. Vracíme se do režimu naprostého chaosu, kdy se lidem mění podmínky takřka ze dne na den. Člověk, který se jeden den nechá očkovat a ví, že dále bude fungovat v nějakém režimu, si nemůže být jistý, že za dva dny nebude opět pokládán za rizikového na základě naprosto arbitrárních kritérií.

Je potřeba zdůraznit, že nechat se očkovat neznamená uzavřít nějakou smlouvu se státem, že nás nechá konečně na pokoji. Chápu ty, kteří se skutečně nechají očkovat kvůli svému zdraví. Mají na to právo a předpokládám, že svůj postoj racionálně zhodnotili s přihlédnutím k tomu, že dostat covid není skutečně žádná legrace, pokud patříte do některé rizikové skupiny. Ale mluvím spíš o těch, kteří se nechali očkovat s vidinou na normální život. To je naprosto mylný a naivní předpoklad. Kdosi mi psal, že čím více z nás se nechá očkovat proti covidu, tím menší je pak nebezpečí, že bude potřeba třetí lockdown. Je to zoufalství. Přesvědčili jsme se přece za ten rok a půl dostatečně, že vůle státu uvalit na celý národ restrikce a libovolně je měnit není funkcí vůle občanů plnit nařízení, včetně těch sebevíc absurdních. A stejně tak i riziko dalšího lockdownu není funkcí nějaké míry proočkovanosti obyvatelstva.

Riziko dalšího lockdownu je funkcí naprostého pohrdání politiků lidmi, jejich svobodou, jejich právy a vlastně celými jejich životy. I když se nechá naočkovat 70 % populace, neexistuje jistota, že najednou nebude potřeba 80 %. Neexistuje jistota, že se nebude argumentovat nějakou další mutací. Co na tom, že je nová mutace méně nebezpečná a neposílá pacienty hromadně na JIPky. Stačí vzít ze statistik jedno jediné číslo. Jakékoliv, které se hodí. A tak vyfabrikovat důvody pro další lockdown.

Já jsem přesvědčen, že třetí lockdown bude; je pouze otázka, zda se bude odehrávat znovu pod vlajkou ANO nebo zda již bude pod vlajkou Pirátů. I proto je podle mě potřeba zachovat si rovnou páteř a nepodvolit se vakcinační masírce. Protože kdo se ohne jednou, jen těžko se potom rovná. Opakuji jen znovu: Pokud se někdo potřebuje nechat očkovat ze zdravotních důvodů, nic proti tomu. Ale bohužel kvůli tomu, jakému útoku na naši svobodu již více než rok a půl čelíme, se nelze na otázku očkování proti covidu dívat jen optikou ochrany vlastního zdraví. Těch rovin je tam bohužel víc.

Co říkáte na argument, že nenechat se naočkovat je za současné situace a po 30 tisících úmrtích projevem sobectví?

To je velmi důležitá otázka. Nemůžeme samozřejmě paušalizovat a předpokládat, že každý, kdo očkování proti covidu odmítá, tak činí na základě nějaké složité morální úvahy. Předpokládejme ale, že tam alespoň implicitně je. Důležité je na prvním místě zdůraznit, že sobectví je dobrem. Racionální sobectví, na rozumu postavený sebezájem, je dobrem, jak to zdůraznila americká filozofka a spisovatelka Ayn Randová. Pokusím se to vysvětlit tak stručně, jak to jen půjde.

Hlavní charakteristikou lidské bytosti je rozum a svobodná vůle. Jsme volní a racionální bytosti. Pomocí rozumu poznáváme realitu kolem nás a jsme schopni ji poznávat s určitostí. Nemáme žádné automatické prostředky přežití, jako mají ostatní živé bytosti. Musíme použít naši vůli, soustředit se, a cílevědomě poznávat objekty, které nás obklopují, definovat je, vytvářet pojmy, zařazovat je do kontextu již poznaného, a vytvářet z nich složitější abstrakce. Pomocí rozumu definujeme hodnoty, které chceme získat nebo uchovat. Ty stavíme do hierarchie, na jejímž vrcholu je náš vlastní život. Všechny hodnoty slouží k uchování hodnoty vyšší, a nakonec k zachování našeho vlastního života. Tyto hodnoty musíme sledovat, držet se jich, nikoliv se jich vzdávat, jinak se totiž v principu vzdáváme svého vlastního života. To je sobectví. A protože své hodnoty rozpoznáváme, jako všechna ostatní fakta reality, svým vlastním rozumem, mluvíme o racionálním sobectví.

Tohle je v kostce morální rámec, který jako jediný umožňuje fungování svobodné společnosti. Je to jediný morální rámec, na němž lze obhájit kapitalismus. Sobec není ten, kdo svými ostrými lokty odstrkuje všechny kolem sebe, kdo ostatní lidi využívá nebo zneužívá, lže jim a podvádí je. Sobec je především nezávislý člověk. A protože rozum je pro něj absolutním prostředkem fungování v realitě, neuchyluje se k násilí, které je opakem rozumu. Žije, sleduje své hodnoty, a s lidmi jedná na principu obchodu, to je celé. Opakem je etika altruismu, morálka sebeobětování, která naopak říká, že nemáme žít pro sebe, že hodnot se máme vzdávat. Proč? Třeba proto, že nejsme schopni poznávat realitu kolem nás, takže se rozhodujeme špatně. Nebo proto, že kolem nás existuje jakási vyšší entita, ať už ji nazýváme společností nebo třeba bohem. Důležité je, že morálka sebeobětování je ve své pravé podstatě morálkou smrti. Učí, že se máme vzdávat hodnot – tím nejmorálnějším činem tedy je obětovat svůj vlastní život.

Rozsáhlejší rozbor najdete v knize Ctnost sobectví od Ayn Randové, kterou se před několika lety podařilo vydat i v českém překladu. Je to opravdu důležité téma, které nejde obsáhnout odpovědí na jednu otázku v rozhovoru. Důvodem pro všechna socialistická zvěrstva 20. století, a ostatně i důvodem pro totalitu století 21., k níž, jak jsem přesvědčen, všichni míříme, je právě etika altruismu. Neustálý apel na sebeobětování. Ostatně, jak byl morálně zdůvodněn lockdown? Je potřeba ochránit ohrožené. Je potřeba se pro ně obětovat. Je potřeba pro ně obětovat naši svobodu, naši práci, náš blahobyt, naše peníze, vzdělání našich dětí, a nakonec i celé naše životy. To poslední není jen vyjádřením principu. Jakýkoliv ekonomický otřes s sebou nese skutečně i oběti na lidských životech. Přitom kdyby těm, kteří prosazovali lockdown a vyhrožovali nám všem likvidačními pokutami nebo nám hrozili obušky, šlo skutečně o ochranu ohrožených skupin, dalo se to zvládnout i bez lockdownu. Přesným trasovacím systémem, distribucí ochranných prostředků a tak dále. Jsem přesvědčen, že lockdown nikoho nezachránil.

Ale opět jsem se vzdálil od otázky. Nelze říct, že každý, kdo se odmítá očkovat, se vědomě chová sobecky. Přál bych si, kdyby tomu tak bylo. Ale pokud by zde opravdu byla významná část občanů, kteří jednají na základě tak zásadní morální úvahy, asi by naše politika vypadala jinak. Já osobně se nenechávám očkovat proti covidu a činím tak ze sobeckých důvodů. Protože vím, že sobectví je dobrem. Morální vydírání ze strany altruistů, kteří nás všechny chtějí obětovat, je pochopitelné. Dělají to tak pořád. Právě proto je potřeba mít pojmy správně a objektivně definovány. Aby nás už nikdy nemohl nikdo vydírat výčitkou: „Ty jsi ale sobec!“ Vzpomeňme si každý, jak často se nás někdo takovou výčitkou pokouší donutit udělat něco, co jsme udělat nechtěli. A jak často je to úspěšné.

Luboš Zálom, místopředseda strany

Celý rozhovor je k dispozici na tomto odkaze.

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Mgr. Luboš Zálom

Mgr. Luboš Zálom

Novinky

Nejnovější video

Vondráček na Primě připomněl odboráři Dufkovi jeho výrok o hospodách. Problémy českým zemědělcům přidělala již Babišova vláda a Fialova v tom jen pokračuje.

CNN Prima NEWS do svého pořadu „Co na to vaše peněženka“ pozvala organizátora protestní akce, tj. předsedu OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) Bohumíra Dufka, a předsedu strany Svobodní Libora Vondráčka, aby, na základě dotazů moderátora pořadu, okomentovali pondělní protest zemědělců v Praze.

Protest zemědělců vyvolal emociálně přehnanou reakci vlády

Bohumír Dufek jednoznačně odmítl označení, že protestujících zemědělci jsou proruští a připomněl, co, jako předseda odborů, za těch více než 30 let, co zastává tuto funkci, učinil jak pro zaměstnance, tak i pro naše občany, když odbory prosazovaly prosazování, aby vlády v sociálních otázkách nezapomínaly i na naše řadové občany. Podle něho, k této emociálně přehnané reakci vládní koalice došlo proto, že organizátoři demonstrace pojmenovali problémy, které sužují naše zemědělce, a které zavinil nejen Green Deal, ale i politika současné vlády. To se, přirozeně, vládě nelíbilo. Proto nastala tato mediální smrť proti demonstrujícím zemědělcům.

Pokud jde o důvody protestu zemědělců, podle Bohumíra Dufka, může za to nejen současná vláda, ale i vlády předchozí, které, na jednu stranu tvrdily našim občanům, že hájí české zájmy, a přitom v Bruselu odsouhlasily všechny nesmysly, které před několika lety ve vrcholných orgánech EU prosadil tehdejší místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který by zodpovědný za uvedení Green Dealu v život. Dnes, tyto bývalé vlády svůj podíl, na tomto jejich, tichém souhlasu s Green Dealem, nechtějí veřejně přiznat.

O protest požádali sami zemědělci, odbory akci zorganizovaly

Bohumír Dufek dále vysvětlil, že organizátoři pondělního protestu zemědělců byli požádáni částí nespokojených českých zemědělců, aby připravili celostátní protestní jízdu zemědělců svými traktory do Prahy. Protože jejich odborový svaz disponuje jednou z nejlepších logistik u nás, tak se zemědělské odbory ujaly organizace této akce. Takže, během necelých 10 dní tuto protestní akci odbory připravily. Zároveň Bohumír Dufek dodal, že odbory zařizovaly organizaci této akce, zatímco, jako mluvčí, vystupovali samotní protestující zemědělci, tedy jejich viditelní zástupci. Proto byl také jedním z jejich mluvčích významný český zemědělec Zdeněk Jandejsek, který byl po jednu dobu i prezidentem Agrární komory ČR. Jeho úkolem bylo veřejně pojmenovat důvody, proč v posledních dvou letech došlo k tak výraznému zdražení potravin u nás, a proč nespokojení zemědělci protestují. Tím, že si dovolil zkritizovat vládu, že proti vysokým cenám potravin nic neučinila, proto se proti němu, ale i ostatním protestujícím zemědělcům, strhla mediální smrť z popudu vládní koalice.

Nálepkování je trik, jak zamlžit podstatu problému

Poté se ujal slova Libor Vondráček, který na otázku moderátora, zda tímto emociální pojmenováním protestujících zemědělců, nebyla upozaděny skutečné problémy zemědělců, odpověděl, že právě podstata celého problému byla přehlušen nálepkováním protestujících zemědělců ze strany vládní koalice. Podle něho je argumentace používáním nálepek velmi snadná, ale nic neřeší. Podle Libora Vondráčka je naopak nutné podpořit ty, kteří, v dnešní přebyrokratizované situaci, stále ještě něco dělají, kteří u nás podnikají, hospodaří a farmaří. „Vážím si těchto lidí. Pojďme se bavit o jejich problémech,“ dodal.

Organizátoři odmítají, že by byl protest zemědělcům „ukraden“

Poté se moderátor zeptal Bohumíra Dufka, jak to bylo s tzv. koordinátorem pro Ústí nad Labem a Litoměřice panem Milošem Malým, který během protestu odjel, přičemž pro média prohlásil, že byl tento protest zemědělcům někým „ukraden“.

Předseda zemědělských odborů, jako hlavní organizátor akce, k tomu odvětil, že „jedinému organizátorovi protestní akce zemědělců nemohla být protestní akce ukradena…“ Načež vysvětlil, že pan Malý se měl pokynům organizátorů akce podřídit. S magistrátem hl. m. Prahy bylo totiž domluveno, že traktory budou parkovat na nábřeží Edvarda Beneše. Bylo to, mimo jiné, i proto, že Bohumír Dufek se neklonil k tomu, aby protestující zemědělci šli diskutovat s ministrem zemědělství, a to před budou ministerstva zemědělství, protože, „tam se v životě nemůže nic dohodnout, spíše to vede k emocím. Nikdy jsem toto nepodporoval za celou svoji éru. Byl to prostě nehorázný podraz na ty, kteří tam přijeli. Takto tato akce naplánována nebyla. Je mně jasné, že to sloužilo k tomu, aby zaparkované traktory nebylo vidět z Úřadu vlády ČR. Protože, to by byla ještě větší prohra současné vládní koalice. Nejlepší na tom, je, když člen vládní strany, jde kritizovat vládní politiku.“

Na další otázku moderátora, jestli šlo spíše o politikum ze strany pana Malého, Bohumír Dufek odvětil, že to jednoznačně byla politika. Protože to bylo opakování toho, co se stalo při demonstraci odborů 27. listopadu loňského roku na Malostranském náměstí v Praze, kdy v médiích vystoupila Petra Mazancová, členka TOP 09, která je předsedkyní lobbistické Učitelské platformy, a která v médiích vystoupila proti, v ten den, stávkujícím učitelům. Nyní se to, podle Bohumíra Dufka, opakovalo v jiném provedení.

Zmírnit přísné podmínky pro zemědělce nebude jednoduché

Načež předseda zemědělských odborů k tomu dodal, že návrhy na úpravy zemědělské politiky české vlády, jak to nyní ministr zemědělství Marek Výborný zemědělcům slibuje, tak není možné uskutečnit hned, protože se tato záležitost musí nejprve projednat v celé vládní koalici. Navíc, svoji roli hraje i to, že, návrh státního rozpočtu pro příští rok se obvykle schvaluje v září, říjnu, takže naši zemědělci budou i nadále, to je po celý letošní rok, pod obrovským tlakem, aby, ve své práci, vyhověli přísným podmínkám, které jim Green Deal předepsal, a současná česká vláda ještě více prohloubila. Letos jim, pravděpodobně, nikdo uvolní dodatečné finanční prostředky, aby mohly být tyto přísné podmínky pro naše zemědělce zmírněny.

Přísné normy Green Dealu způsobují vážné problémy farmářům

Poté promluvil Libor Vondráček, který nejprve uvedl, že za problémy zemědělců, obecně řečeno, může Green Deal, který pro evropské farmáře, a také i pro naše zemědělce, stanovil mnoho požadavků, které, od zemědělců, vyžadují splnění řady nesmyslných norem. Takže, kvůli tomu musí zemědělci trávit spoustu času se svými daňovými poradci, s účetními a dalšími lidmi, které jim vysvětlují, jakým způsobem mají splnit předepsané normy a předpisy, aby od státu dostali požadovanou dotaci. Načež poznamenal, že kdyby se po nich tyto věci nevyžadovaly, byli by schopni svojí zemědělskou produkcí lépe konkurovat ostatním zemědělcům v EU, ale i vůči dovozům levného obilí z Ukrajiny. Nepoměr v cenách jejich zemědělské produkce by nebyl, ve srovnání s tou ukrajinskou, tak výrazný, jako je tomu nyní, dodal.

Libor Vondráček dále uvedl, že základní problém spočívá v tom, že, díky Green Dealu, dostávají naši zemědělci úkoly, které by měli plnit, při tom, že právě tyto úkoly zaneprazdňují natolik, že nejsou na otevřeném evropském trhu ostatním zemědělcům konkurovat. Navíc, tuto situaci prohlubuje i to, že se nedotuje produkce potravin, ale dotuje se produkce paliv či kukuřice do bioplynových stanic. Neproduktivitu zemědělců podporuje i to, že se přidělují dotace na hektar, kdy se na tomto poli nic nezaseje, žádná plodina. To je, podle Libora Vondráčka, něco, co by naši předkové nedokázali pochopit, že je to vůbec možné. Tedy, že někdo dostane peníze za to, že neobdělá pole. Naši předkové by si, v tomto případě, „ťukali na čelo“, konstatoval.

Bezcelně dovezené ukrajinské obilí zaplnilo sklady zemědělcům!

K bezcelnímu dovozu ukrajinského obilí se nejprve vyjádřil Bohumír Dufek, který řekl, že je sice nutné Ukrajině, v její složité situaci, nadále pomáhat, ale současnou situaci našich zemědělců zavinila i současná vláda, a to tím, že uvolnila prosto pro tyto dovozy ukrajinských zemědělských komodit. Měla postupovat jinak, tedy tím, že by byly zavedeny koridory, kudy by tyto ukrajinské zemědělské produkty byly převáženy přes naše území a směřovaly by do zemím, kam byly původně určeny. Znamenalo by to, místo nákladních aut, dopravovat ukrajinské obilí a další komodity vagony po železnici. Vždyť právě převozu nákladními auty se zmocnily spekulanti, kteří toho zneužili. Načež podotkl, že Česká republika byla zaplavena obilím, shodou okolností z Polska, které, když bylo do Polska dovezeno z Ukrajiny. Poté bylo toto obilí přesměrováno k nám, a to i z důvodu, že je to pro tyto dovozce blíže, než kdyby toto obilí expedovali do Francie či Německa. Tedy, značná část tohoto ukrajinského obilí byla dovezena k nám.

Ukrajinské obilí expedovat železničními koridory mimo EU!

Podle Bohumíra Dufka, základní chyba Evropské unie spočívá v tom, že sice nemusela na ukrajinské obilí vyhlásit clo, protože za této situace by to bylo pro ukrajinské zemědělce finančně velmi náročné. Ale Evropská unie měla udělat vše proto, aby byly, napříč Evropou, vytvořeny a stanoveny železniční koridory, jejichž prostřednictvím by ukrajinské obilí putovalo až k moři, a potom loděmi až do Afriky. To je tam, kam toto obilí mělo původně směřovat. Mimochodem, před válkou Ukrajina vyvážela asi 40 milionů tun obilí loděmi přes Černé moře.

Bohumír Dufek se dále zmínil o návrhu, který zaznívá v posledních dnech, a to, že by na převoz ukrajinského obilí byla stanovena určitá finanční kauce, která by se dovozci vrátila v okamžiku, kdyby se toto přepravované obilí dostalo mimo země Evropské unie. Načež dodal, že by se vrcholné orgány EU měly spíše zamyslet nad tím, co učinit, až zhruba za 4 měsíce začne sklizeň obilí, a jak se vyřeší sýpky, plné obilí, v Polsku, České republice či jinde.

Bude, či nebude, podepsána dohoda s Mercosurem?

V návaznosti na dovoz levného, bezcelně dovezeného ukrajinského obilí Bohumír Dufek přešel k významné otázce, kterou nyní řeší Evropská komise, to je, zda se podepíše, či nepodepíše, obchodní dohoda s Mercosuserm, to je uskupením hospodářsky významných jihoamerických zemí, které by se týkala především vývozu jihoamerických zemědělských produktů do Evropské unie, a naopak vývozu strojírenských výrobků ze zemí EU, to je zejména německého automobilového průmyslu, do Jižní Ameriky. Podle Bohumíra Dufka před vrcholnými orgány EU stojí otázka, jak se rozhodnout. Protože, si Francie, tj. francouzská vláda, na základě protestů francouzských farmářů v posledních měsících, uvědomuje, že by tímto dovozem z Jižní Ameriky byly zájmy francouzských zemědělců ohroženy. Proto se postavila proti tomuto podpisu, čím se dostala do sporu s Německem, které, aby podpořilo svůj automobilový průmysl navrhuje úpravu smlouvy tak, že se bude týkat evropského průmyslu. Podle Bohumíra Dufka je ale nasnadě, že každá smlouva musí být oboustranně výhodná. To je, že když se smlouva nebude týkat zemědělství, tak to pro společenství Mercosuru nemusí být výhodné a zajímavé. Takže, jde zde otazník, zda vůbec k nějakému podpisu této smlouvy vůbec dojde. Řešit to má zasedání Rady EU v pondělí 26. února, na což si, podle Bohumíra Dufka, budeme muset počkat.

„Překopat“, či zrušit, Green Deal?

Následovala otázka, zda, po velkých protestech evropských zemědělců bude „překopán“ Green Deal? K tomu Bohumír Dufek odpověděl, že, podle jeho názoru, „překopán“ bude, protože zemědělci nechtějí vyrábět neekologicky. Dále řekl, že „mně se nejvíce nelíbí, když někdo vyřvává, že ´agrobaroni´ likvidují půdu apod. To vůbec není pravda. V rámci České republiky máme nejmenší spotřebu umělých hnojiv na hektar, z celé EU. Zatímco jiné státy Evropské unie tyto dávky mají mnohonásobně vyšší. U nás je to dáno tím, že spíše užíváme organická hnojiva. Já si myslím, že ´překopán´ bude, a to proto, že nyní jsou před námi volby do Evropského parlamentu. Protože současní europoslanci mají strach, že přijdou odpůrci Green Dealu. Tak se do určité míry budou muset snažit vyhovět názorům protestujících zemědělců. Já si myslím, že je to správné.

Jsem rád za debatu zde ve studiu, že to neříkám pouze já, ale že to řekl i můj spolubesedující, že v některých případech budou muset zemědělcům ulevit, protože přínos ´zelených´ opatření na snížení CO2 v atmosféře, není tak obrovský. Jak se z pozice zemědělských ekologických organizací děje.

Jde zde ještě jeden velký problém, že Evropa není připravena na to, aby stihla v roce 2050 být ekologicky neutrální“.

Libor Vondráček k tomu dodal, že Green Deal je nutné ukončit. „Jako plody Green Dealu již nyní sklízíme to, že jsou drahé energie. Drahé jídlo je zde proto, že jsme zde začali zavádět Green Deal. Tím jsme začali komplikovat úplně všechno, roztočili jsme inflační spirálu. Kdy se u nás, v době covidu, dělaly lockdowny, tak jsme napomohli inflaci. Ony tyto věci fungují jako domino, to znamená, že když se strčí do první kostičky, tak na konci to nějak dopadne. My jsme měli křičet, když Andrej Babiš hlasoval pro Green Deal. Již v té chvíli jsme měli říkat, jaké to přinese důsledky,“ prohlásil Libor Vondráček.

Donald Trump a jeho odstoupení od klimatických smluv

Na to reagoval moderátor slovy, že bývalý premiér Andrej Babiš tvrdí, že GreenDeal nepodepsal. Na což mu Libor Vondráček odpověděl, že Andrej Babiš sice základní dokument projektu Green Deal nepodepsal, ale hlasoval pro něho na Radě EU. Jinak by ho nebylo možné přijmout, podotkl Libor Vondráček. Načež dodal, že Andrej Babiš sice není pod dokumentem podepsaný, jenže ho odhlasoval. Podle Libora Vondráčka bychom u nás potřebovali někoho, jako byl v USA bývalý prezident Donald Trump, který od klimatických smluv, které se v té době ve světě podepisovaly, jménem Spojených států amerických, odstoupil. Je to, z jeho z hlediska, kvůli tomu, že Čína stejně tyto dohody nerespektuje a dělá si, co chce. Problém je v tom, že Evropa, z hlediska ohrožení planety škodlivými emisemi, je jen zrnkem v písku, dodal Libor Vondráček. Protože produkuje jen 4,6 % procenta CO2. Takže, dále uvedl, „přestaňme zde dělat experimenty, protože dříve nebo později zjistíme, že na to nemáme, a budeme je stejně muset ukončit“.

Mělo, či nemělo by, zemědělství pro Česko prioritou?

Moderátor se v průběhu diskuse zmínil o tom, že poradce premiéra ekonom Štěpán Křeček prohlásil, že zemědělství by nemělo být pro Českou republiku prioritou. Na to reagoval Bohumír Dufek s tím, že zemědělství nikdy prioritou v České republice nebylo. Může k tomu dodat, že to potvrzují i přístupová jednání do Evropské unie, které nastaly před rokem 2004, kdy jsme do EU vstoupil. Konstatoval, že tehdejší představitelé EU slibovali, že České republika, pod deseti letech, po vstupu do EU, bude mít dotace ve stejné výši, jako mají původní, západoevropské členské státy EU, což Česká republika dosud nezískala a ani nezíská. Bohumír Dufek je toho názoru, že tehdejší hlavní vyjednavač pro vstup České republiky do EU Pavel Telička, při vyjednávání „vyměnil“ rezort zemědělství za jiné priority.

Podle Bohumíra Dufka, nakonec dojde k tomu, že Green Deal v původním znění již nebude platit, protože budou dohody na jiném uspořádání tohoto „zeleného“ projektu, ale původní název Green Deal zůstane zachován, protože bude i nadále politicky přitahovat určitou skupinu voličů.

Na něho navázal Libor Vondráček, který odmítl výraz „překopat“, a dále prohlásil, že zemědělcům pomohlo, kdyby se Green Deal úplně zrušil. Protože jsou to právě zemědělci, kteří nejlépe vědí, co je potřeba, při jejich práci na polích, udělat, jaký postup prací zvolit. Vždyť od jakživa jim nikdo neříkal, co mají pěstovat. To vědí sami, co nejlépe.

Zemědělce nerozlišovat na malé, střední a velké!

Navíc, podle něho, se nemají zemědělci rozlišovat na malé, střední a velké. Zdůraznil, že je třeba pomoci těm, kteří produkují potraviny, které jsou potřebné pro naše občany. Právě tito zemědělci by měli dostávat od státu podporu.

Bohumír Dufek k tomu dodal, že Česká republika dostane určitou sumu peněz na podporu zemědělství, která je rozdělena na přímou pomoc zemědělcům a dále na podporu venkova. Načež podotkl, že on, osobně, by pomohl právě těm nejmenším zemědělcům, jejichž pole jsou o rozloze do 50 hektarů. Tito zemědělci byli, podle něho, v pondělí v Praze, a to na rozdíl od těch, kteří ve čtvrtek jeli na hranice. Tě je potřeba pomoci, protože jsou to ti, kteří pečují o krajinu kolem svých hospodářství. Vždyť právě ti dělají „na vidličku“. Ostatní zemědělci ať obdrží svůj „balík“ finanční pomoci.

Libor Vondráček k tomu podotkl, že když se odstraní administrativa, tedy „papírování“, nejvíce to pomůže právě malým zemědělcům, protože velké zemědělské podniky mají k tomu k dispozici příslušné oddělení pracovníků a různých poradců, které vedení těchto firem poradí, jak splnit všechny předepsané podmínky, které jsou u dotací stanoveny. Zatímco malý zemědělec se tím „prokousává“ a trápí se tím.

Zemědělci požadují snížení administrativy!

K otázce snížení administrativy u zemědělců se nejprve vyjádřili Bohumír Dufek. Řekl, že z části je to otázka Evropské unie, která pro zemědělce nastavuje podmínky jejich činnosti, jejich podnikání. Ale, zároveň je to i záležitost současné vlády, jak, ona sama, vyžaduje dodržování přísných podmínek, které jsou v zemědělské politice EU nastaveny.

Podle něho je nutné především snížit administrativu, kterou zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond, kde je zaměstnáno obrovské množství lidí, kteří si tyto kontrolo v podstatě vymýšlejí. „Nejhorší je, že přijede kontrola v lednu, jestli tam ta vojtěška ještě je. Nebo, jestli toto pole již nezvoral. Přitom to snímkuje satelit. Pomoci zemědělcům se dá hned. Udělat to může česká vláda, že v Bruselu řekne, že si vezme garanci za to, že to, co vyplatila, tak vyplatila správně,“ konstatoval Bohumír Dufek.

Libor Vondráček k tomu ještě připomněl změnu zákoníku práce u „dohodářů“, kdy zemědělec neví, zda bude pršet či nebude. „Těžko může tři dny dopředu dát rozpis služeb těm, které má na brigády. Takže, to je další věc, která je schválena touto vládou, jako změna zákoníku práce v minulém roce. Přestaňme dělat tyto věci, které třeba na první pohled se zemědělství nesouvisí. Ale bohužel zemědělcům zásadně komplikují život,“ prohlásil Libor Vondráček v závěru tohoto pořadu.

Oblíbené štítky

Mgr. Luboš Zálom

Mgr. Luboš Zálom

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31