Svobodní vyzývají premiéra Babiše v otevřeném dopisu k použití práva veta při hlasování o brexitu. Další prodlužování procesního kómatu škodí všem.

Svobodní vyzývají premiéra Babiše v otevřeném dopisu k použití práva veta při hlasování o brexitu. Další prodlužování procesního kómatu škodí všem.

Svobodní vyzdvihují dva hlavní argumenty, proč brexit dále neprotahovat. Prvním je nejistota ohledně toho, co odklad vystoupení přinese. Premiérka Spojeného království sdělila veřejně více než padesátkrát, že datem, kdy spojené království vystoupí, bude 29. březen 2019, dva roky po oznámení záměru Evropské radě. Občané Spojeného království, stejně jako občané České republiky s tímto datem počítají a nedodržení tohoto termínu by zvyšovalo právní a obchodní nejistotu. Osud českých občanů ve Spojeném království a osud obchodních a dalších vztahů mezi občany a podniky v České republice a Spojeném království by byl po několik dalších měsíců až let nejistý. Tato nejistota je drahá, obchodní podniky nevědí, jaká situace pro ně bude platit v nejbližší době, občané nevědí, jaká práva budou mít při cestě do Spojeného království. Není možné tuto nejistotu protahovat donekonečna.

 

Druhým argumentem je absence jasného plánu, jak bude kabinet Theresy Mayové postupovat v případě prodloužení termínu. Vidíme zde paralelu k tomu, co Soudní dvůr Evropské unie označil za nepřípustné v případě revokování oznámení podle čl. 50(1). Soud se v rozsudku C-621/18 (Wightman and Others v Secretary of State for Exiting the European Union) vyslovil proti tomu, aby bylo oznámení o vystoupení revokováno a opět předkládáno Evropské radě s cílem paralyzovat Evropskou unii a vymoci si na ní ústupky. V případu Wightman tak SDEU formuloval princip podobný situaci, která by mohla nastat v případě odložení brexitu. Evropská unie by na to měla britskou stranu upozornit a nenechat se paralyzovat nejistotou, kdy zase budou žádat o prodloužení.

 

Svobodní vítají krok české vlády, která prosadila výborný zákon garantující britským občanům práva na našem území také po brexitu. “Apeluji na evropské představitele a zejména na českého premiéra Babiše, aby netrestali britské občany za neschopnost zástupců Evropské unie a Spojeného království vyjednat oboustranně přijatelnou dohodu. Návrh doporučujeme vetovat, přičemž je třeba aktivně hlasovat proti. Pouhé zdržení se nestačí,” dodává předseda strany Tomáš Pajonk. Poté, co Evropská rada odmítne prodloužení lhůty podle čl. 50(3), je nanejvýš důležité schválit dočasnou dohodu o volném obchodu podle čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).

 

Po evropských volbách a ustavení nové Evropské komise a po změně vlády ve Spojeném království pak bude dostatek času vyjednat oboustranně přijatelnou dohodu, která bude vyhovovat oběma stranám a také občanům České republiky.

 

Plné znění otevřeného dopisu:

 

Vážený pane premiére,

 

vyzýváme Vás, abyste na nadcházejícím zasedání Evropské rady využil možnosti dle čl. 50(3) Smlouvy o Evropské unii (ve znění Lisabonské smlouvy) a hlasoval proti návrhu na prodloužení lhůty, ve které „Smlouvy přestávají být pro [Spojené království] použitelné“.

 

Zdůvodnění:

 

Občané Spojeného království vyjádřili 23. června v referendu přání opustit Evropskou unii a vláda Spojeného království se zavázala toto přání dodržet.

 

Premiérka Spojeného království sdělila veřejně více než padesátkrát, že datem, kdy spojené království vystoupí, bude 29. březen 2019, dva roky po oznámení záměru Evropské radě podle čl. 50(2) SEU.

 

Je evidentní, že Dolní sněmovna Spojeného království neodsouhlasí dohodu o vystoupení v současném znění ani dnes, ani za měsíc.

 

Občané Spojeného království, stejně jako občané České republiky s tímto datem počítají a nedodržení tohoto termínu by zvyšovalo právní a obchodní nejistotu. Osud českých občanů ve Spojeném království a osud obchodních a dalších vztahů mezi občany a podniky v České republice a Spojeném království by byl po několik dalších měsíců až let nejistý. Tato nejistota je drahá, obchodní podniky nevědí, jaká situace pro ně bude platit v nejbližší době, občané nevědí, jaká práva budou mít při cestě do Spojeného království. Není možné tuto nejistotu protahovat donekonečna.

 

Nezdá se, že by vláda premiérky Theresy Mayové měla jasný plán, co s případnou prodlouženou lhůtou dělat jinak než dnes. Vidíme zde paralelu k tomu, co Soudní dvůr Evropské unie označil za nepřípustné v případě revokování oznámení podle čl. 50(1). Soud se v rozsudku C-621/18 (Wightman and Others v Secretary of State for Exiting the European Union) vyslovil proti tomu, aby bylo oznámení o vystoupení revokováno a opět předkládáno Evropské radě s cílem paralyzovat Evropskou unii a vymoci si na ní ústupky. V případu Wightman tak SDEU formuloval princip, který podle nás mutatis mutandis platí i pro opakované prodlužování lhůty bez plánu, co dělat dále.

 

Jsme přesvědčeni, že pro Spojené království je členství v Evropské unii nevýhodné. Již dnes, i přes svázanost společnou obchodní politikou Evropské unie, je podíl zahraničního obchodu Spojeného království z více než 50 % se zeměmi mimo Evropskou unii. Pro Českou republiku a celou Evropskou unii je výhodné, aby naším sousedem a největším mimounijním obchodním partnerem byl prosperující stát. Proto vás vyzýváme, pane premiére, abyste nesouhlasil s tím, aby Evropská unie nadále svazovala zahraniční obchod Spojeného království.

 

Nechceme Spojené království trestat. Dobří lidé na obou stranách referenda z 23. června 2016 si nezaslouží být trestáni za neschopnost zástupců Evropské unie a Spojeného království vyjednat oboustranně přijatelnou dohodu. Proto poté, co Evropská rada odmítne prodloužení lhůty podle čl. 50(3), je nanejvýš důležité schválit dočasný volný obchod podle čl. XXIV Všeobecné dohody o  clech a obchodu (GATT).

 

Na tomto místě Vás také chceme pochválit, že vaše koalice v parlamentu prosadila jednostranné uznání práv pro britské občany na našem území pro případ, kdyby Spojené království opustilo Evropskou unii bez dohody. Tím byla posílena právní jistota občanů Spojeného království, kteří v dobré víře přebývají na našem území.

 

Po evropských volbách a ustavení nové Evropské komise a po změně vlády ve Spojeném království pak bude dostatek času vyjednat oboustranně přijatelnou dohodu, která bude vyhovovat také občanům České republiky, jejichž vládě předsedáte.

 

I pokud by ostatní země nesouhlasily s rychlou dohodou a chtěly Spojené království potrestat, cla zveřejněná minulý týden, která by Spojené království uplatnila podle doložky nejvyšších výhod (most favored nation) na Českou republiku, jsou nízká a týkají se především hovězího a mléčných produktů, což nejsou odvětví, která ve velkém exportují z České republiky do Spojeného království, takže čeští vývozci se brexitu bez dohody nemusí příliš obávat.

 

Nejprve ale musíte ve čtvrtek vetovat návrh, který by celou Evropskou unii uvrhl do procesního kómatu. Procedurální poznámka: Podle čl. 235(1) Smlouvy o fungování Evropské unie se nestačí pouze zdržet, musíte aktivně hlasovat proti.

 

S úctou

Tomáš Pajonk, předseda Svobodných a krajský zastupitel

 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31