Politik a úředník nemá občanům překážet ani zatěžovat život, myslí si místostarosta Chrudimi

Politik a úředník nemá občanům překážet ani zatěžovat život, myslí si místostarosta Chrudimi

První místostarosta města Chrudim Petr Lichtenberg má za sebou jako komunální politik kus dobře odvedené práce. Jako místostarosta zodpovědný za finance dokázal i přes náročné období pandemie nenavýšit zadlužení města a přitom splnit řadu svých předvolebních slibů.

Za pár týdnů nás čekají komunální volby. Když se ohlédnete za posledními čtyřmi roky, během kterých jste zastával funkci prvního místostarosty města Chrudim, jste s výsledky vaší práce spokojený? 

Dá se říci, že ano. Politika a z ní vzniklé koalice vždy přináší nutné kompromisy, s tím se prostě musí vždy počítat a nejinak to bylo i v Chrudimi v končícím volebním období.

Kdybyste měl vyjmenovat tři nejdůležitější věci, které se vám z poslední roky pro občany města podařilo zrealizovat, co by to bylo? 

Mělo to několik úrovní. Zaprvé větší otevřenost směrem k občanům. Podařilo se zavést přímé přenosy ze zastupitelstva, zveřejňování jmenovitého hlasování Rady města, zpřístupnila se usnesení Rady města pro všechny zastupitele, veřejnost se může zúčastňovat jednání komisí Rady města, zavedení mobilního rozhlasu, který informuje o aktualitách i chystaných projektech města. Zadruhé jsou to investice. Dokončili jsme rozpracované projekty minulou koalicí, jako např. sjezd ke sportovištím, rekonstrukce MŠ U Stadionu, zásadní rekonstrukce tzv. přednádraží, revitalizace náhonu v parku Střelnice, vybudování skateparku, dokončení důležitého obchvatu města. Co se týče námi dokončených či zahájených projektů, tak bych jmenoval zahájení akce kanalizace Medlešice, na spadnutí je zahájení zásadní rekonstrukce sportovní haly, vybudování parkoviště u nádraží a sportovní haly pro 80 automobilů, oprava kašny Brusel, zakopání horkovodu a další. Zatřetí jsou to pak finance, vizuál, rozšířování wi-fi sítě a podpora živnostníků. Protože v mé gesci jsou finance města, jsem rád, že jsme, jako celá koalice, splnili jeden z bodů našeho programového prohlášení, a to, že dluh na konci našeho volebního období nebude vyšší nežli na jeho začátku. Toto byl velmi těžký úkol, protože jsme zažili dva roky velmi těžké situace covidové, nicméně se podařilo a já za to musím tímto poděkovat i kolegům ve vedení města. Dále zavádíme nový, moderní vizuál města a jsem rád, že se podařilo, jako moje téma, v rámci oživení města prosadit předzahrádky majitelům restaurací a občerstvení zdarma. Kromě toho jsme po celou dobu našeho volebního období občanům nenavýšili poplatek za komunální odpad tak, jak jsme slíbili v našem programovém prohlášení. Toto, i to, že zadlužení na konci našeho volebního období nebude vyšší nežli na jeho začátku, plus zakopání horkovodu a oprava kašny Brusel jsou výsostně body CHRUDIMÁKŮ, za které jsem místostarosta a podařilo se nám je prosadit do programového prohlášení naší koalice. A hlavně splnit.

Práce komunálního politika není nikdy ohraničena pouze funkčním obdobím zastupitelstva. Které projekty či změny zůstávají rozpracovány a které byste chtěl dokončit v příštím volebním období? 

Již zmíněná rekonstrukce sportovní haly, dotažení do konce lokality Skřivánek k výstavbě bytů a rodinných domů, dotažení do úspěšného konce cyklostezky na rozhlednu Bára, přispět k opětovnému zprovoznění hotelu Bohemia včetně vybudování podzemního parkoviště a vůbec – řešit parkování ve městě. Máme vytipováno cca 7 lokalit na výstavbu parkovišť. Dále pracovat na opravách chodníků a silnic (v letošním roce byla na opravu chodníků vyčleněna rekordní částka) a přispět k zbudování železniční zastávky U Stadionu (Tesca), zřízení venkovního kluziště pro amatérské vyžití.

S čím vstupujete do nadcházejících komunálních voleb? Proč by vám měli voliči dát důvěru i tentokrát? 

Pracovat na akcích uvedených v předchozí odpovědi. V obecné rovině chci to samé jako před 4 roky. Pracovat na městě, aby bylo čisté, upravené, opravené, bezpečné, plné zeleně, kultury, možnosti sportovního vyžití pro děti, mládež a amatéry, aby se nám tady dobře žilo, bydlelo, pracovalo, studovalo a bavilo. Aby politik a úředník občanům nepřekážel, neztěžoval život, živnostníkům neházel klacky pod nohy – oni jsou kořením a důležitou součástí každého města, obce – naopak občanům i živnostníkům a podnikatelům dle potřeby vstřícně pomáhat.

Mnoho měst se v posledních měsících dostalo do vážných problémů, které jsou spojeny s energetickou krizí. Některé radnice marně hledají dodavatele energií pro následující období, nicméně snad všechny radnice si lámou hlavu nad tím, s jak vysokými náklady za energie mají počítat v rozpočtu na příští rok. Jaká situace je u vás v Chrudimi? 

Budeme pokračovat v rozšiřování fotovoltaiky ve městě, máme ve městě vlastního energetika, který svými kroky již městu ušetřil desetisíce Kč v oblasti všech energií, zahájíme zásadní rekonstrukci a výměnu veřejného osvětlení za úspornější led světla. Bohužel, vývoj z hlediska cen nejsme schopni příliš ovlivnit.

Do státního i obecních rozpočtů v posledních měsících plyne více peněz ze sdílených daní díky rychle rostoucím cenám. Na druhou stranu městům rychle rostou také náklady na investice. Jak se daří vašemu městu tuto situaci balancovat? 

Naše finanční politika je konzervativní, zadlužení je nízké a rezervy na slušné úrovni. V době covidové jsme museli přijmout razantní opatření směrem k omezení nejen investičních akcí za účelem stabilizace financí a ani v novém volebním období se nepustíme do žádného riskantního dobrodružství. Zodpovědnost za stav našich financí je zásadní.

Kdybyste se zamyslel nad tím, co bude pro vaše město v následujících čtyřech letech největší překážkou či problémem, co by to bylo? A máte recept, který voličům nabízíte?

Jak už to bývá, problémem jsou vždy a vždy budou finance. A to jak z hlediska velkých investičních akcí, která jsou v podstatě vynuceny tristním stavem sportovní haly i nutnosti řešení kanalizace v Medlešicích, tak i ostatních akcí, jako je dosluhující lanový park v rekreačních městských lesích (nutno rovněž obnovit), tak i akcí, které jsou nutné pro fungování města (např. parkování), tak i nezbytné udržování a opravy majetku města. Rád bych se zbavil části bytového fondu a zbytného majetku a nabyté peníze použil na opravu majetku zbývajícího. Bohužel, zde nejsem v plném souladu se svými současnými koaličními partnery.

Jak jste z vašeho pohledu spokojený s postupem vlády Petra Fialy. Daří se kabinetu rychle reagovat na současnou krizi? 

I když to vláda Petra Fialy nemá jednoduché, tak jsou pro mne osobně velikým zklamáním, i když mohu říci, že od takovéhoto politického slepence jsem nečekal nic dobrého ani před volbami a už vůbec ne po volbách. Jenom téma „antibabiš“ bylo a je pro mne velmi málo. Místo řešení věcí a problémů našich podniků, živnostníků a obyvatel země, z jejichž daní jsou placeni a kteří je do jejich funkcí zvolili, se věnují více svému mediálnímu obrazu v zahraničí a vazalskému vztahu k byrokratické EU. Přijde mi, že obrovský nárůst cen všeho, potravin, hypoték a energií v podstatě příliš neřeší. Mnoho lidí v naší zemi se už dostává nebo teprve dostanou do velikých existenčních problémů a odpovědí vlády je, že to musíme vydržet. Nepřijde mi to zodpovědné k občanům této země, zejména, když svým postupem k tomuto stavu výrazně přispěla. Jsou země, které si svých občanů váží více. Jediné, za co bych je (zatím) pochválil, je, že dosud nenavýšili daně fyzickým osobám. Ale i toto nemusí za chvíli platit.

Petr Lichtenberg, místostarosta Chrudimi

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zdroj: Parlamentní listy

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31