Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Konference Green Deal: víte, co nám v nejbližší době hrozí?

Konference Green Deal: víte, co nám v nejbližší době hrozí?

Dne 12. listopadu 2021 se konala konference s názvem „Green Deal: co nám hrozí?“ Akce proběhla v hotelu Don Giovanni Hotel PragueKonferenci zajišťovali a spolupořádali Svobodní a Tea Party CZ.

Na konferenci vystoupila celá řada odborníků z různých profesí, kterých se Green Deal přímo či nepřímo dotýká. Konference se skládala ze dvou částí. Akci moderovali Libor Vondráček (Svobodní) a Luboš Boleček (Tea Party).

1. blok 17:00 (oborový a odborný): (VIDEO)

RNDr. Pavel Kalenda, CSc (geofyzik, odborník na seismicitu a predikci zemětřesení) (VIDEO)

Doktor Kalenda se podrobně zabýval nárůstem koncentrace CO2 a teplotami v geologické historii. Již posledních 7 let teplota na zemi spíše klesá, nikoli roste. Dále doktor Kalenda uvádí, že Čína každý rok zhruba na týden zavírá ekonomiku v době oslav Nového roku. V roce 2020 nechali ekonomiku asi z 80% zavřenou po dobu více než měsíce a tím pádem se projevil i pokles hladiny CO2 na stanici na Mauna Loa. Pointa ale spočívá v tom, že po opětovném nastartování ekonomiky se hodnoty CO2 dostaly na původní hladiny růstového trendu, jako kdyby k žádnému uzavření ekonomiky nedošlo. Tento růstový trend koncentrace CO2 je tedy nezávislý na antropogenních emisích CO2. Jaký je budoucí vývoj klimatu? I na tuto otázku odpovídal doktor Kalenda. „Z dnešního teplotního maxima se bude mírně ochlazovat do roku 2030 – 2040, poté se opět mírně oteplí asi do roku 2060 a přibližně do roku 2090 se bude planeta opět více OCHLAZOVAT. Po roce 2121 dojde k dalšímu prudšímu ochlazení„.

Mgr. Vítězslav Kremlík (historik a klimatický badatel) (VIDEO)

Vítězslav Kremlík vystoupil se svojí přednáškou na téma: Neudržitelný úděl klimafobní misantropie aneb přestaňme mluvit orwellowským newspeakem. Vítězslav Kremlík vcelku s nadsázkou a humorně popisoval absurdity spojené s klimatem/emisemi/obnovitelnými zdroji. Mimo jiné popisuje pojem „klimafobie“. Na závěr své přednášky nadneseně Vítězslav Kremlík řekl: „pokud vše půjde dobře, tak se budeme mít tak dobře, jako třeba v Hondurasu.

Ing. Radek Svoboda, Ph. D. (reaktorový inženýr ve společnosti Dukovany II, člen České nukleární společnosti). (VIDEO)

Radek Svoboda v úvodu svého vystoupení řekl: „žádné ekologické obnovitelné zdroje neexistují, je to blud. Energie se nevyrábí, energie se přeměňuje.“ Proč se podporují v současné době solární panely? Proč se vynakládají obrovské peníze na podporu těchto technologií? Cena energií v ČR je určována na burzách v Německu. Začalo tažení proti jaderným elektrárnám – viz odstavení elektrárny v Rakousku. „Ceny emisních povolenek rostou a na druhou stranu však nejsou k dispozici, proto stojí místo 20 euro 60 euro“. Jaderné bloky elektráren se mají v blízké budoucnosti odstavovat – v Německu, Belgii. Co bude následovat? Čím to nehradíme? Radek Svoboda říká: „Je třeba stavět nové zdroje energie a pak odstavíme staré, nejde to dělat opačně, tak jak se děje doposud“. Co nás čeká příští rok? „Dle mého názoru zažijeme blackout. Příští rok zažijeme kolaps civilizace po výpadku zásobování elektřinou a dalšími zdroji“, uzavírá Radek Svoboda svůj blok.

Mgr. Jiří Mánek (ředitel NP Šumava 2012-2014) (VIDEO)

„Přečetl jsem Green Deal a řekl bych, že jde o dohodu, že se postavíme zvyšování teploty na planetě. Dnes se otepluje a vše svádíme na CO2, ale CO2 za vše nemůže. CO2 má přehnaně velkou úlohu. Dle mého názoru důležitou roli hraje voda a vodní pára v atmosféře. Mojí profesí je les. Člověk zajisté ovlivňuje klima, ale není to pálením uhlím či ježděním autem.“ Snižujme emise, chraňme životní prostředí, snižujme spotřebu, ale to vše dělejme racionálně“. Takto shrnul své vystoupení Jiří Mánek.

Ing. Mojmír Mikuláš (předseda spolku JEDEME AUTEM) – petice spalovací motory chceme (VIDEO)

Z 20 hloupých nápadů v dopravě v Praze se nám podaří jen 1 případ znegovat“. Těmito slovy uvedl své vystoupení Mojmír Mikuláš. Do roku 2035 by měla být omezena výroba automobilů se spalovacími motory. Za náš spolek Jedeme autem říkáme, že „pokud by se plány Green Dealu měly naplnit, dramaticky se sníží mobilita naší společnosti. Při prosazování elektroautomobilů jde pouze o politicky tlačenou aktivitu motivovanou ekonomicky. Elektromobilita je vhodná na krátké vzdálenosti, ale musí to jít evoluční cestou, nikoli takto radikálně, jak tlačí Green Deal.“ Mojmír Mikuláš na závěr uvedl: „osobně považuji Green deal za nebezpečný hazard s lidmi“.

Následovat bude diskuse (VIDEO).

2. blok 19:00 (politicko-ekonomický): (VIDEO).

Ing. Jiří Kinkor (FCCA. Ekonom, filozof, autor a bývalý poradce ministrů financí) (VIDEO).

Jiří Kinkor uvedl druhý blok slovy: „co je skutečnou hrozbou? Fosilní paliva nebo enviromentalismus? Hrozba je mnohem hlubší.“ Jiří Kinkor dále uvádí: „Green Deal je reakcí na klimatickou změnu – to řekla Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise. Je to globální oteplování tak katastrofické? 1,5 stupně Celsia, pro koho je to dobré? Pokud příčinou je CO2, jak vzniká? Často se hovoří na poli EU o tom, že „věda je vyřešena“. Ve skutečnosti tomu tak pochopitelně není“. Dále Jiří Kinkor hovořil o zdrojích, „zdroje v přírodě neexistují. Např. ropa. Zdroje jsou látky, které existují ještě předtím, než je člověk objevil. Zdroje vytváří člověk“. Rovněž hovořil o environmentalismu, proč je mu kladen takový důraz? Jiří Kinkor hodnotil celou řadu mýtů kolem environmentalismu. „Green Deal bychom měli přejmenovat na Green Death – je třeba Green Deal odsoudit nejen prakticky, ale též ideologicky“.

Mgr. Hynek Fajmon (poslanec 2001-2004, europoslanec 2004-2014) (VIDEO).

Hynek Fajmon nazval svůj příspěvek „Zelená eutopie a my“. Ve své prezentaci v úvodu vymezil základní pojmy: Green Deal, klimatický zákon, Pařížská dohoda 2015, Greta Thunberg, klimatická konference v Glasgow – COP 26. Dále hovořil o teorii globální změny klimatu. O klimatickém zákoně: „zákon byl přijat z toho důvodu, aby měl cíl nejvyšší možnou prioritu“.  Klimatická politika EU není politickou deklarací – je zákonem, který má za cíl snížit emise uhlíkových plynů.

Ing. Jan Zahradil (poslanec 1998-2004, europoslanec od roku 2004) (VIDEO).

Green Deal je největší sociálně inženýrským experimentem v dějinách s tím, že má globální charakter. Vychází z nejbohatší části světa, nejenom EU, ale i USA“. Těmito slovy uvedl svůj příspěvek Jan Zahradil. „V Green Dealu nejde jen o enviromentální zájmy, ale i byznysové zájmy, korporatismus, levicový antikapitalismus“, pokračoval Jan Zahradil. Green Deal má netržní charakter. Má neodhadnutelné náklady i neodhadnutelné dopady na ekonomiku a životní úroveň „širokých mas“.

Co se změnou klimatu dělat? Jan Zahradil uvádí 3 základní postupy:

  1. Seriózní analýza, zda se lidstvo dokáže na změny adaptovat – žádná taková analýza není, kromě jen různých katastrofických scénářů. Každý řeší jen boj proti klimatickým změnám. Přestat strašit klimatickou změnou – brát ji jako přirozenou součást.
  2. Je třeba „strašit“ politické třídy – pokud budou pokračovat v tomto nastoleném trendu, tak budou negativní dopady na společnost, budou vznikat radikální hnutí a může to negativně ovlivnit politické síly především na národní úrovni. Je třeba popisovat, co nám reálně hrozí? Pro naše peněženky, pro naší životní úroveň, atd. Co to bude znamenat pro nastupující generaci.
  3. Vědecko-technologické alternativy. Globální oteplování tu je, může to být rizikové, atd. Nesouhlasíme však s nastolenými metodami řešení. Existují i jiná řešení.

Lukáš Kovanda, Ph.D. (člen NERV, hlavní ekonom TRINITY BANK) (VIDEO).

Lukáš Kovanda popsal ve svém příspěvku case study na příkladu pádu Bohemia Energy (BE). Jak může být pád BE v souvislosti s Green Dealem? „Dle mého názoru jde o aktivity jakési zelené agendy, které jsou již aktivní bez ohledu na samotný Green Deal“, říká Lukáš Kovanda. Dále uvádí: „plynu a elektřiny je málo, kdybychom ji měli více, nemuselo by dojít tak k radikálnímu zdražení a kolapsu“. Dále se Lukáš Kovanda zabýval otázkami kolem dodávek plynu a zásobami elektřiny na poli EU.

doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. (ekonom a vysokoškolský učitel) (VIDEO).

Zdeněk Říha na závěr konference shrnul poznatky o Green Dealu z pohledu chystané elektromobility z ekonomického hlediska. Zdeněk Říha hovořil o inovacích, přičemž nositelem inovací je podnikatel, nikoli stát. Situaci přirovnal k tomu, „že si nepamatuje, že by někdo v době rozvoji mobilních telefonů zakazoval pevné linky“. Dále hovoří o tom, že v případě, kdy nám autorita něco nařizuje, že se to bere často za logický krok, ale na druhou stranu se vytrácí svoboda. Úroveň dopravních technologií v budoucnosti v řádech desítek let nelze odhadnout.

Fotogalerie z konference:

Odkaz na online přenos je zde na tomto odkaze: Konference Green Deal

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Mgr. Libor Vondráček

Mgr. Libor Vondráček

právník a předseda Svobodných

Novinky

Nejnovější video

Vondráček na Primě připomněl odboráři Dufkovi jeho výrok o hospodách. Problémy českým zemědělcům přidělala již Babišova vláda a Fialova v tom jen pokračuje.

CNN Prima NEWS do svého pořadu „Co na to vaše peněženka“ pozvala organizátora protestní akce, tj. předsedu OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) Bohumíra Dufka, a předsedu strany Svobodní Libora Vondráčka, aby, na základě dotazů moderátora pořadu, okomentovali pondělní protest zemědělců v Praze.

Protest zemědělců vyvolal emociálně přehnanou reakci vlády

Bohumír Dufek jednoznačně odmítl označení, že protestujících zemědělci jsou proruští a připomněl, co, jako předseda odborů, za těch více než 30 let, co zastává tuto funkci, učinil jak pro zaměstnance, tak i pro naše občany, když odbory prosazovaly prosazování, aby vlády v sociálních otázkách nezapomínaly i na naše řadové občany. Podle něho, k této emociálně přehnané reakci vládní koalice došlo proto, že organizátoři demonstrace pojmenovali problémy, které sužují naše zemědělce, a které zavinil nejen Green Deal, ale i politika současné vlády. To se, přirozeně, vládě nelíbilo. Proto nastala tato mediální smrť proti demonstrujícím zemědělcům.

Pokud jde o důvody protestu zemědělců, podle Bohumíra Dufka, může za to nejen současná vláda, ale i vlády předchozí, které, na jednu stranu tvrdily našim občanům, že hájí české zájmy, a přitom v Bruselu odsouhlasily všechny nesmysly, které před několika lety ve vrcholných orgánech EU prosadil tehdejší místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který by zodpovědný za uvedení Green Dealu v život. Dnes, tyto bývalé vlády svůj podíl, na tomto jejich, tichém souhlasu s Green Dealem, nechtějí veřejně přiznat.

O protest požádali sami zemědělci, odbory akci zorganizovaly

Bohumír Dufek dále vysvětlil, že organizátoři pondělního protestu zemědělců byli požádáni částí nespokojených českých zemědělců, aby připravili celostátní protestní jízdu zemědělců svými traktory do Prahy. Protože jejich odborový svaz disponuje jednou z nejlepších logistik u nás, tak se zemědělské odbory ujaly organizace této akce. Takže, během necelých 10 dní tuto protestní akci odbory připravily. Zároveň Bohumír Dufek dodal, že odbory zařizovaly organizaci této akce, zatímco, jako mluvčí, vystupovali samotní protestující zemědělci, tedy jejich viditelní zástupci. Proto byl také jedním z jejich mluvčích významný český zemědělec Zdeněk Jandejsek, který byl po jednu dobu i prezidentem Agrární komory ČR. Jeho úkolem bylo veřejně pojmenovat důvody, proč v posledních dvou letech došlo k tak výraznému zdražení potravin u nás, a proč nespokojení zemědělci protestují. Tím, že si dovolil zkritizovat vládu, že proti vysokým cenám potravin nic neučinila, proto se proti němu, ale i ostatním protestujícím zemědělcům, strhla mediální smrť z popudu vládní koalice.

Nálepkování je trik, jak zamlžit podstatu problému

Poté se ujal slova Libor Vondráček, který na otázku moderátora, zda tímto emociální pojmenováním protestujících zemědělců, nebyla upozaděny skutečné problémy zemědělců, odpověděl, že právě podstata celého problému byla přehlušen nálepkováním protestujících zemědělců ze strany vládní koalice. Podle něho je argumentace používáním nálepek velmi snadná, ale nic neřeší. Podle Libora Vondráčka je naopak nutné podpořit ty, kteří, v dnešní přebyrokratizované situaci, stále ještě něco dělají, kteří u nás podnikají, hospodaří a farmaří. „Vážím si těchto lidí. Pojďme se bavit o jejich problémech,“ dodal.

Organizátoři odmítají, že by byl protest zemědělcům „ukraden“

Poté se moderátor zeptal Bohumíra Dufka, jak to bylo s tzv. koordinátorem pro Ústí nad Labem a Litoměřice panem Milošem Malým, který během protestu odjel, přičemž pro média prohlásil, že byl tento protest zemědělcům někým „ukraden“.

Předseda zemědělských odborů, jako hlavní organizátor akce, k tomu odvětil, že „jedinému organizátorovi protestní akce zemědělců nemohla být protestní akce ukradena…“ Načež vysvětlil, že pan Malý se měl pokynům organizátorů akce podřídit. S magistrátem hl. m. Prahy bylo totiž domluveno, že traktory budou parkovat na nábřeží Edvarda Beneše. Bylo to, mimo jiné, i proto, že Bohumír Dufek se neklonil k tomu, aby protestující zemědělci šli diskutovat s ministrem zemědělství, a to před budou ministerstva zemědělství, protože, „tam se v životě nemůže nic dohodnout, spíše to vede k emocím. Nikdy jsem toto nepodporoval za celou svoji éru. Byl to prostě nehorázný podraz na ty, kteří tam přijeli. Takto tato akce naplánována nebyla. Je mně jasné, že to sloužilo k tomu, aby zaparkované traktory nebylo vidět z Úřadu vlády ČR. Protože, to by byla ještě větší prohra současné vládní koalice. Nejlepší na tom, je, když člen vládní strany, jde kritizovat vládní politiku.“

Na další otázku moderátora, jestli šlo spíše o politikum ze strany pana Malého, Bohumír Dufek odvětil, že to jednoznačně byla politika. Protože to bylo opakování toho, co se stalo při demonstraci odborů 27. listopadu loňského roku na Malostranském náměstí v Praze, kdy v médiích vystoupila Petra Mazancová, členka TOP 09, která je předsedkyní lobbistické Učitelské platformy, a která v médiích vystoupila proti, v ten den, stávkujícím učitelům. Nyní se to, podle Bohumíra Dufka, opakovalo v jiném provedení.

Zmírnit přísné podmínky pro zemědělce nebude jednoduché

Načež předseda zemědělských odborů k tomu dodal, že návrhy na úpravy zemědělské politiky české vlády, jak to nyní ministr zemědělství Marek Výborný zemědělcům slibuje, tak není možné uskutečnit hned, protože se tato záležitost musí nejprve projednat v celé vládní koalici. Navíc, svoji roli hraje i to, že, návrh státního rozpočtu pro příští rok se obvykle schvaluje v září, říjnu, takže naši zemědělci budou i nadále, to je po celý letošní rok, pod obrovským tlakem, aby, ve své práci, vyhověli přísným podmínkám, které jim Green Deal předepsal, a současná česká vláda ještě více prohloubila. Letos jim, pravděpodobně, nikdo uvolní dodatečné finanční prostředky, aby mohly být tyto přísné podmínky pro naše zemědělce zmírněny.

Přísné normy Green Dealu způsobují vážné problémy farmářům

Poté promluvil Libor Vondráček, který nejprve uvedl, že za problémy zemědělců, obecně řečeno, může Green Deal, který pro evropské farmáře, a také i pro naše zemědělce, stanovil mnoho požadavků, které, od zemědělců, vyžadují splnění řady nesmyslných norem. Takže, kvůli tomu musí zemědělci trávit spoustu času se svými daňovými poradci, s účetními a dalšími lidmi, které jim vysvětlují, jakým způsobem mají splnit předepsané normy a předpisy, aby od státu dostali požadovanou dotaci. Načež poznamenal, že kdyby se po nich tyto věci nevyžadovaly, byli by schopni svojí zemědělskou produkcí lépe konkurovat ostatním zemědělcům v EU, ale i vůči dovozům levného obilí z Ukrajiny. Nepoměr v cenách jejich zemědělské produkce by nebyl, ve srovnání s tou ukrajinskou, tak výrazný, jako je tomu nyní, dodal.

Libor Vondráček dále uvedl, že základní problém spočívá v tom, že, díky Green Dealu, dostávají naši zemědělci úkoly, které by měli plnit, při tom, že právě tyto úkoly zaneprazdňují natolik, že nejsou na otevřeném evropském trhu ostatním zemědělcům konkurovat. Navíc, tuto situaci prohlubuje i to, že se nedotuje produkce potravin, ale dotuje se produkce paliv či kukuřice do bioplynových stanic. Neproduktivitu zemědělců podporuje i to, že se přidělují dotace na hektar, kdy se na tomto poli nic nezaseje, žádná plodina. To je, podle Libora Vondráčka, něco, co by naši předkové nedokázali pochopit, že je to vůbec možné. Tedy, že někdo dostane peníze za to, že neobdělá pole. Naši předkové by si, v tomto případě, „ťukali na čelo“, konstatoval.

Bezcelně dovezené ukrajinské obilí zaplnilo sklady zemědělcům!

K bezcelnímu dovozu ukrajinského obilí se nejprve vyjádřil Bohumír Dufek, který řekl, že je sice nutné Ukrajině, v její složité situaci, nadále pomáhat, ale současnou situaci našich zemědělců zavinila i současná vláda, a to tím, že uvolnila prosto pro tyto dovozy ukrajinských zemědělských komodit. Měla postupovat jinak, tedy tím, že by byly zavedeny koridory, kudy by tyto ukrajinské zemědělské produkty byly převáženy přes naše území a směřovaly by do zemím, kam byly původně určeny. Znamenalo by to, místo nákladních aut, dopravovat ukrajinské obilí a další komodity vagony po železnici. Vždyť právě převozu nákladními auty se zmocnily spekulanti, kteří toho zneužili. Načež podotkl, že Česká republika byla zaplavena obilím, shodou okolností z Polska, které, když bylo do Polska dovezeno z Ukrajiny. Poté bylo toto obilí přesměrováno k nám, a to i z důvodu, že je to pro tyto dovozce blíže, než kdyby toto obilí expedovali do Francie či Německa. Tedy, značná část tohoto ukrajinského obilí byla dovezena k nám.

Ukrajinské obilí expedovat železničními koridory mimo EU!

Podle Bohumíra Dufka, základní chyba Evropské unie spočívá v tom, že sice nemusela na ukrajinské obilí vyhlásit clo, protože za této situace by to bylo pro ukrajinské zemědělce finančně velmi náročné. Ale Evropská unie měla udělat vše proto, aby byly, napříč Evropou, vytvořeny a stanoveny železniční koridory, jejichž prostřednictvím by ukrajinské obilí putovalo až k moři, a potom loděmi až do Afriky. To je tam, kam toto obilí mělo původně směřovat. Mimochodem, před válkou Ukrajina vyvážela asi 40 milionů tun obilí loděmi přes Černé moře.

Bohumír Dufek se dále zmínil o návrhu, který zaznívá v posledních dnech, a to, že by na převoz ukrajinského obilí byla stanovena určitá finanční kauce, která by se dovozci vrátila v okamžiku, kdyby se toto přepravované obilí dostalo mimo země Evropské unie. Načež dodal, že by se vrcholné orgány EU měly spíše zamyslet nad tím, co učinit, až zhruba za 4 měsíce začne sklizeň obilí, a jak se vyřeší sýpky, plné obilí, v Polsku, České republice či jinde.

Bude, či nebude, podepsána dohoda s Mercosurem?

V návaznosti na dovoz levného, bezcelně dovezeného ukrajinského obilí Bohumír Dufek přešel k významné otázce, kterou nyní řeší Evropská komise, to je, zda se podepíše, či nepodepíše, obchodní dohoda s Mercosuserm, to je uskupením hospodářsky významných jihoamerických zemí, které by se týkala především vývozu jihoamerických zemědělských produktů do Evropské unie, a naopak vývozu strojírenských výrobků ze zemí EU, to je zejména německého automobilového průmyslu, do Jižní Ameriky. Podle Bohumíra Dufka před vrcholnými orgány EU stojí otázka, jak se rozhodnout. Protože, si Francie, tj. francouzská vláda, na základě protestů francouzských farmářů v posledních měsících, uvědomuje, že by tímto dovozem z Jižní Ameriky byly zájmy francouzských zemědělců ohroženy. Proto se postavila proti tomuto podpisu, čím se dostala do sporu s Německem, které, aby podpořilo svůj automobilový průmysl navrhuje úpravu smlouvy tak, že se bude týkat evropského průmyslu. Podle Bohumíra Dufka je ale nasnadě, že každá smlouva musí být oboustranně výhodná. To je, že když se smlouva nebude týkat zemědělství, tak to pro společenství Mercosuru nemusí být výhodné a zajímavé. Takže, jde zde otazník, zda vůbec k nějakému podpisu této smlouvy vůbec dojde. Řešit to má zasedání Rady EU v pondělí 26. února, na což si, podle Bohumíra Dufka, budeme muset počkat.

„Překopat“, či zrušit, Green Deal?

Následovala otázka, zda, po velkých protestech evropských zemědělců bude „překopán“ Green Deal? K tomu Bohumír Dufek odpověděl, že, podle jeho názoru, „překopán“ bude, protože zemědělci nechtějí vyrábět neekologicky. Dále řekl, že „mně se nejvíce nelíbí, když někdo vyřvává, že ´agrobaroni´ likvidují půdu apod. To vůbec není pravda. V rámci České republiky máme nejmenší spotřebu umělých hnojiv na hektar, z celé EU. Zatímco jiné státy Evropské unie tyto dávky mají mnohonásobně vyšší. U nás je to dáno tím, že spíše užíváme organická hnojiva. Já si myslím, že ´překopán´ bude, a to proto, že nyní jsou před námi volby do Evropského parlamentu. Protože současní europoslanci mají strach, že přijdou odpůrci Green Dealu. Tak se do určité míry budou muset snažit vyhovět názorům protestujících zemědělců. Já si myslím, že je to správné.

Jsem rád za debatu zde ve studiu, že to neříkám pouze já, ale že to řekl i můj spolubesedující, že v některých případech budou muset zemědělcům ulevit, protože přínos ´zelených´ opatření na snížení CO2 v atmosféře, není tak obrovský. Jak se z pozice zemědělských ekologických organizací děje.

Jde zde ještě jeden velký problém, že Evropa není připravena na to, aby stihla v roce 2050 být ekologicky neutrální“.

Libor Vondráček k tomu dodal, že Green Deal je nutné ukončit. „Jako plody Green Dealu již nyní sklízíme to, že jsou drahé energie. Drahé jídlo je zde proto, že jsme zde začali zavádět Green Deal. Tím jsme začali komplikovat úplně všechno, roztočili jsme inflační spirálu. Kdy se u nás, v době covidu, dělaly lockdowny, tak jsme napomohli inflaci. Ony tyto věci fungují jako domino, to znamená, že když se strčí do první kostičky, tak na konci to nějak dopadne. My jsme měli křičet, když Andrej Babiš hlasoval pro Green Deal. Již v té chvíli jsme měli říkat, jaké to přinese důsledky,“ prohlásil Libor Vondráček.

Donald Trump a jeho odstoupení od klimatických smluv

Na to reagoval moderátor slovy, že bývalý premiér Andrej Babiš tvrdí, že GreenDeal nepodepsal. Na což mu Libor Vondráček odpověděl, že Andrej Babiš sice základní dokument projektu Green Deal nepodepsal, ale hlasoval pro něho na Radě EU. Jinak by ho nebylo možné přijmout, podotkl Libor Vondráček. Načež dodal, že Andrej Babiš sice není pod dokumentem podepsaný, jenže ho odhlasoval. Podle Libora Vondráčka bychom u nás potřebovali někoho, jako byl v USA bývalý prezident Donald Trump, který od klimatických smluv, které se v té době ve světě podepisovaly, jménem Spojených států amerických, odstoupil. Je to, z jeho z hlediska, kvůli tomu, že Čína stejně tyto dohody nerespektuje a dělá si, co chce. Problém je v tom, že Evropa, z hlediska ohrožení planety škodlivými emisemi, je jen zrnkem v písku, dodal Libor Vondráček. Protože produkuje jen 4,6 % procenta CO2. Takže, dále uvedl, „přestaňme zde dělat experimenty, protože dříve nebo později zjistíme, že na to nemáme, a budeme je stejně muset ukončit“.

Mělo, či nemělo by, zemědělství pro Česko prioritou?

Moderátor se v průběhu diskuse zmínil o tom, že poradce premiéra ekonom Štěpán Křeček prohlásil, že zemědělství by nemělo být pro Českou republiku prioritou. Na to reagoval Bohumír Dufek s tím, že zemědělství nikdy prioritou v České republice nebylo. Může k tomu dodat, že to potvrzují i přístupová jednání do Evropské unie, které nastaly před rokem 2004, kdy jsme do EU vstoupil. Konstatoval, že tehdejší představitelé EU slibovali, že České republika, pod deseti letech, po vstupu do EU, bude mít dotace ve stejné výši, jako mají původní, západoevropské členské státy EU, což Česká republika dosud nezískala a ani nezíská. Bohumír Dufek je toho názoru, že tehdejší hlavní vyjednavač pro vstup České republiky do EU Pavel Telička, při vyjednávání „vyměnil“ rezort zemědělství za jiné priority.

Podle Bohumíra Dufka, nakonec dojde k tomu, že Green Deal v původním znění již nebude platit, protože budou dohody na jiném uspořádání tohoto „zeleného“ projektu, ale původní název Green Deal zůstane zachován, protože bude i nadále politicky přitahovat určitou skupinu voličů.

Na něho navázal Libor Vondráček, který odmítl výraz „překopat“, a dále prohlásil, že zemědělcům pomohlo, kdyby se Green Deal úplně zrušil. Protože jsou to právě zemědělci, kteří nejlépe vědí, co je potřeba, při jejich práci na polích, udělat, jaký postup prací zvolit. Vždyť od jakživa jim nikdo neříkal, co mají pěstovat. To vědí sami, co nejlépe.

Zemědělce nerozlišovat na malé, střední a velké!

Navíc, podle něho, se nemají zemědělci rozlišovat na malé, střední a velké. Zdůraznil, že je třeba pomoci těm, kteří produkují potraviny, které jsou potřebné pro naše občany. Právě tito zemědělci by měli dostávat od státu podporu.

Bohumír Dufek k tomu dodal, že Česká republika dostane určitou sumu peněz na podporu zemědělství, která je rozdělena na přímou pomoc zemědělcům a dále na podporu venkova. Načež podotkl, že on, osobně, by pomohl právě těm nejmenším zemědělcům, jejichž pole jsou o rozloze do 50 hektarů. Tito zemědělci byli, podle něho, v pondělí v Praze, a to na rozdíl od těch, kteří ve čtvrtek jeli na hranice. Tě je potřeba pomoci, protože jsou to ti, kteří pečují o krajinu kolem svých hospodářství. Vždyť právě ti dělají „na vidličku“. Ostatní zemědělci ať obdrží svůj „balík“ finanční pomoci.

Libor Vondráček k tomu podotkl, že když se odstraní administrativa, tedy „papírování“, nejvíce to pomůže právě malým zemědělcům, protože velké zemědělské podniky mají k tomu k dispozici příslušné oddělení pracovníků a různých poradců, které vedení těchto firem poradí, jak splnit všechny předepsané podmínky, které jsou u dotací stanoveny. Zatímco malý zemědělec se tím „prokousává“ a trápí se tím.

Zemědělci požadují snížení administrativy!

K otázce snížení administrativy u zemědělců se nejprve vyjádřili Bohumír Dufek. Řekl, že z části je to otázka Evropské unie, která pro zemědělce nastavuje podmínky jejich činnosti, jejich podnikání. Ale, zároveň je to i záležitost současné vlády, jak, ona sama, vyžaduje dodržování přísných podmínek, které jsou v zemědělské politice EU nastaveny.

Podle něho je nutné především snížit administrativu, kterou zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond, kde je zaměstnáno obrovské množství lidí, kteří si tyto kontrolo v podstatě vymýšlejí. „Nejhorší je, že přijede kontrola v lednu, jestli tam ta vojtěška ještě je. Nebo, jestli toto pole již nezvoral. Přitom to snímkuje satelit. Pomoci zemědělcům se dá hned. Udělat to může česká vláda, že v Bruselu řekne, že si vezme garanci za to, že to, co vyplatila, tak vyplatila správně,“ konstatoval Bohumír Dufek.

Libor Vondráček k tomu ještě připomněl změnu zákoníku práce u „dohodářů“, kdy zemědělec neví, zda bude pršet či nebude. „Těžko může tři dny dopředu dát rozpis služeb těm, které má na brigády. Takže, to je další věc, která je schválena touto vládou, jako změna zákoníku práce v minulém roce. Přestaňme dělat tyto věci, které třeba na první pohled se zemědělství nesouvisí. Ale bohužel zemědělcům zásadně komplikují život,“ prohlásil Libor Vondráček v závěru tohoto pořadu.

Oblíbené štítky

Mgr. Libor Vondráček

Mgr. Libor Vondráček

právník a předseda Svobodných

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31