Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Rozpočet (2016): 239 791 080 Kč
Z toho na platy: 111 523 899 Kč
Počet zaměstnanců (2016): 428

Hospodaření

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem je financován ze státního rozpočtu a z fondů EU, k tomu si navíc cca 5 mil. korun ročně vydělá vlastní činností.

Činnost

  • Provádí národní inventarizaci lesů v České republice – šetření o skutečném stavu a vývoji lesů. Vyhotovuje a spravuje data oblastních plánů rozvoje lesů včetně zajišťování jednotného typologického systému lesů v České republice.
  • Slouží jako zdroj informací pro vypracování lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov a jako podpora pro rozhodování orgánů státní správy.
  • Zajišťuje vedení centrální databáze a archívu o lesích a myslivosti v České republice, včetně dat monitoringu a dalších navazujících informací.
  • Zabezpečuje poradenství a služby při provádění certifikace lesů České republiky.

Hodnocení

O skladbě lesa ví nejlépe jeho majitel a neexistuje racionální důvod, proč by měl jeho činnost šetřit či inventarizovat stát. K čemu státu je znalost přesného počtu borovic či smrků v zemi? (Ostatně by se slušelo, aby i lesy vlastněné státem byly privatizovány.) Pokud majitel lesa bude mít zájem o inventarizaci či poradenství, není důvod, aby se neobrátil na soukromé firmy, které jistě vzniknou, bude-li o jejich služby zájem. Jednotné databáze může pro majitele lesů spravovat klidně jimi placená a státem nedotovaná oborová organizace. Výzkumem či osvětovou činností v tomto oboru se navíc zaobírají i další státní instituce.

Verdikt

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů by měl být co nejdříve zrušen. Vykonává nejen duplicitní, ale i zbytečnou činnost, kterou v případě tržní poptávky mohou vykonávat soukromé organizace nebo organizace placené majiteli lesů. Daňový poplatník ušetří ročně více než 200 miliónů Kč a nemalé finanční prostředky se dají získat i z prodeje jeho majetku, který má hodnotu cca 400 miliónů korun.

Zdroj: výroční zpráva úřadu

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31