Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Příjmy (2016): 5 500 000 Kč
Výdaje (2016): 242 431 117 Kč
Z toho na platy: 115 519 383 Kč
Počet zaměstnanců (2016): 225

Hospodaření

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) neustále bobtná. Za posledních deset let byl rozpočet úřadu navýšen z 60 na dnešních 242 miliónů korun v roce 2016. Úřad se rovněž chlubí, že během roku 2012 došlo k výraznému navýšení počtu kmenových zaměstnanců a k prostorovému rozšíření úřadu.

Činnost

Činností úřadu je prošetřování udání a podnětů na takové formy projevů konkurence, která je v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Zakázané je v principu mít:

  1. vyšší ceny než konkurence (= zneužívaní dominantního postavení),
  2. nižší ceny než konkurence (= cenový dumping),
  3. stejné ceny jako konkurence (= cenový kartel).

Rozporuplnost těchto záměrů ukazuje kreslený vtip spoluzakladatele Svobodných, pana Bachory († 2013):

Úřad také dohlíží na dodržování zákonů o významné tržní síle při prodeji potravinářských výrobků a usiluje o „nastolení korektních vztahů mezi obchodními řetězci a jejich dodavateli“. Hlavním a jediným výsledkem činnosti tohoto úřadu je udělování co největšího množství pokut. Například v roce 2010 udělil půlmiliónovou pokutu Sdružení pohřebnictví v ČR, protože prý ovlivňovalo ceny pohřebních ústavů. Vydali totiž nezávazné metodické materiály o tom, jak postupovat při kopání hrobů a jakým způsobem lze tvořit kalkulaci cen pro určení cen nájmu hrobových míst.

Hodnocení

Lepší ochranou spotřebitele než úřad je neomezovaná a nedirigovaná konkurence. Není potřeba kontrolovat, zda jsou bankovní poplatky, ceny housek nebo ceny za telefon „příliš” vysoké či nízké. Je potřeba ponechat volný vstup do odvětví, ponechat spotřebitelům svobodu kupovat i nekupovat služby a zboží na trhu. Úřad se naproti tomu může snadno stát nástrojem konkurenčního boje (firmy udávají své úspěšnější konkurenty) nebo nástrojem politiky (vláda si došlápne na banky, když mají vysoké zisky).

Jak ukazuje analýza Nadačního fondu proti korupci, úřad ani moc dobře nefunguje v oblasti dozoru nad veřejnými zakázkami.

Verdikt

Zrušit ÚHOS i s celým zákonem o ochraně hospodářské soutěže, agendu v oblasti dozoru nad dodržováním pravidel pro zadávání veřejných zakázek předat Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Na trhu by prosperovaly firmy úspěšné v nabízení služeb, které zákazníci chtějí, a ne firmy úspěšné v udávání konkurentů nebo podplácení úředníků. Hospodářskou soutěž je třeba chránit – ale ne před dobrovolnými, vzájemně výhodnými, dohodami mezi firmami a klienty a firmami a firmami. Je třeba ji chránit před úředníky, kteří mají jako jediní skutečně monopolní postavení na trhu. Prodej sídla ÚHOS bude jednorázovým příjmem pro státní rozpočet a všichni propuštění zaměstnanci mohou vytvářet skutečné hodnoty ve smysluplném zaměstnání.

Zdroj: výroční zpráva úřadu

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31